Het 3-3-’21 Portaal


Vandaag het eerste van vier 3-3-’21 portalen deze maand. Deze eerste upgrade of trillingsverhoging is al twee dagen sterk in opbouw met trillinsgwijzigingen. Het is net of er enerzijds enorm veel in beweging komt en anderzijds of alles even stil lijkt te vallen om tot een pas op de plaats te komen.

Met de trillingen instroom en -verhoging van vandaag stappen we dieper de 3-3 energie in die via de vier portalen als vier lichtzuilen of pijlers zijn die deze maand voortstuwen in een ‘geleidelijke’ verhoging van trilling, waardoor opnieuw hogere bewustzijnslagen en diepere onbewuste lagen ten op zichte van elkaar geopend en geactiveerd gaan worden.

We mogen in groei telkens eerst de diepte in (van het onbewuste zelf) voordat daarin ruimte ontstaat om het hoger bewustzijn te kunnen laten indalen, gronden en verankeren. Pas van daaruit kan de groei naar het belichamen ervan ontstaan.

In de 3-3-’21 (= 3-3-3)  energie van vandaag, als start, zal dat wat je nog uit jouw kracht houdt dieper aangetrilt worden. Onbewuste angsten, overleefmechanismen, gedachtenpatronen en of overtuigingen kunnen als een telkens herhalend algoritme vanuit het onbewuste op de achtergrond telkens door je leven stromen. In de 3-3-2021 energie vandaag zullen deze meer aan het licht kunnen komen. Zodat je je gewaar wordt van onbewuste algoritmes (steeds herhalende ‘voorgeprogrammeerde’  patronen) die je leven veelal aansturen.
Bijv. Onbewuste overtuigingen dat je krachteloos of machteloos bent. Angsten voor je eigen (licht)kracht. Overleefmechanismen die aansturen op vecht, vlucht en bevries reacties. Geloof in eigen kleinheid en andere ego aannames. Breinkonijn die doorlopend je zelfvertrouwen ondermijnen, en soortgelijk.

De trillingsverhogingen van het 3-3-’21 portaal halen uiteraard niet alleen de stagnerende energieën naar de voorgrond. Ze brengen ook helende, bewustmakende resonanties naar voren. Waardoor je in staat bent om de patronen en onbewuste innerlijke algoritmes te doorzien, helen, transformeren en om te keren. Zodat je je ervan bevrijd en dit hoger inzicht en hoger bewustzijn  haar rechtmatige plek in je wezen van hier en nu weer in kan nemen.
Grote groeikansen dus en blijvende wijzigingen in bewustzijn!

Vanavond in de energie van het 3-3 portaal zal ik een krachtige activatie en transmissie op afstand doorgeven waarin deze energieën dieper belicht, bewust gevoeld en -toegelaten worden. Vanuit een veilig gedragen veld  zodat ook die delen waarin je voelt dat je nog wat steun nodig hebt of die wiebeliger zijn, zich ingebed in veiligheid voelen, om mee te kunnen transformeren.
Meer info daarover vind je hier: https://apofyliet.nl/activiteit/afstand-activatie-3-3-portaal-2/

© Willemien Timmer 3-3-2021

Meer info:

De vier 3-3-’21 portalen

In de maand maart zijn vier 3-3 Portalen aanwezig, te weten 3-3, 12-3, 21-3 en 30-3.
Elk van deze portalen in maart 2021 is als een pilaar van licht, een ankerpunt die een nieuwe instroom van lichttrillingen binnen gaat brengen op aarde en in het collectief menselijk bewustzijn. Elk van deze Portalen zal een diepere invloed gaan uitoefenen op de thema’s en persoonlijke groei die aan de orde zijn deze maand. En zullen laagsgewijs steeds dieper jouw proces gaan belichten en dienen.

De 3-3 frequentie zal de heilige drie eenheid nog krachtiger aantrillen en zal zodoende dieper inwerken op  herstel, balans en of het verhelderen waar de balans, gelijkwaardigheid, verbinding nog niet mogelijk is door oude ballast of onbewustzijn. Oude ballast, wonden, afgescheidenheid en ontkrachting zal naar de voorgrond getrokken worden (ook in ervaringen en dagelijkse situaties) waardoor de kans bestaat deze bewuster te worden, te helen of te transformeren. Zodat de innerlijke drie eenheid hersteld kan worden.

Lees hier verder.

 

© Willemien Timmer 1-3-2021