De kracht of ontkrachting van verbinding 

Meer dan ooit is het belangrijk om verbinding niet alleen met jezelf maar ook met elkaar te blijven voeden en voelen. In een wereld in transitie  die aanvoelt als chaos, en waar verdeeldheid de boventoon voert en waar afstand de nieuwe aangenomen (doorgedrukte) norm is. Waar mensen bang gemaakt worden voor elkaars nabijheid. Waar families of vriendengroepen verdeeldheid ervaren. Waarin loslaten soms ook aan de orde is, is het des te belangrijker om verbinding te blijven voeden en voelen.
Om niet in gevoelens van somberheid of depressie, eenzaamheid of afgesloten raken terecht te komen. Wat voor veel mensen blijkbaar nu aan de orde van de dag is.

Het begint uiteraard met verbinding met jezelf. Als die ontbreekt kun je niet werkelijk van hart tot hart verbinding met de ander maken. Dan ontstaan schijn-verbindingen, verdraaide- of verbindingen gebaseerd op zonnevlecht- of bijvoorbeeld sacraal chakra energieën. Dat zijn verbindingen van een heel andere orde dan vanuit het hart.

Een hartverbinding is wat anders dan…

Verbindingen vanuit de zonnevlecht zijn gebaseerd op macht en onmacht. Op denken en ego. Terwijl kritisch denken niet gewenst is en ontkracht of genegeerd moet worden. Machtsvertoon en ongelijkwaardigheid. Superieur of ondergeschikt maken.

Verbindingen vanuit het tweede chakra zijn gebaseerd op emoties (wonden meestal) die zorgen voor ongelijkwaardigheid, leunen op elkaar, emotionele chantage, groepsbewustzijn en afschuiven van verantwoordelijkheid.

Het ‘wij doen het samen’ krijgt van daaruit een heel andere betekenis  want de werkelijke vrije wil of keuze is er niet.
De druk van het collectief- of groepsbewustzijn is dan groot. En het kan veel moeite kosten om echt bij je Zelf en je eigen vrije keuze te blijven.

Collectief karmisch erfgoed

Verbindingen met elkaar vanuit de zonnevlecht leveren altijd machtsstrijd op. Hoe subtiel, onderhuids of onzichtbaar dan ook. Dit resoneert op het gewonde Atlantische erfgoed vol machtsstrijd en ongelijkwaardigheid.

Verbindingen vanuit het tweede chakra leveren altijd emotionele manipulaties, gaslighting, verdraaide verantwoordelijkheden, vastzitten aan het groepsbewustzijn en emotionele druk op. En zijn het erfgoed  in uitdrukking van de verdraaide Lemurische herinneringen die uiteindelijk ook zoeken naar balancering en heling.

Verbindingen vanuit deze chakra’s die aangegaan worden zijn veelal gebaseerd op de nog onderliggende wonden (vaak onbewust) en houden ongelijkwaardigheid en werkelijke zuivere verbinding tegen.
De essentie van deze chakra’s (de meest pure en oorspronkelijke energie van deze chakra’s) is vaak nog diep weggestopt onder dikke lagen wonden van afgescheiden ervaringen en patronen van overleving.

Verbinding vanuit het hart

Verbindingen vanuit het hart zijn van een totaal andere orde. De essentie van het hart is onvoorwaardelijke liefde. Dat is dan ook de onderstroom die vanuit verbindingen van het hart mee stroomt.
Maar uiteraard kan het hart, net als zonnevlecht en sacraal (en andere) chakra’s verwond zijn en verdraaiingen kennen, waardoor de verbinding met het hart verbroken of beschadigt is. Verbinding vanuit het hart wil dus niet per definitie zeggen dat het puur is, vanuit liefde of dat dat altijd meteen geleefd kan worden.

Ook hier dienen schaduwstukken en pijnpunten opgeruimd te worden, om allereerst de eigen zuivere verbinding met het hart weer te gaan voelen, ervaren en voeden. De verbinding met je hogere of ware Zelf.

Het hart is de poort naar je multidimensionale en (overkoepelend) totale Zijn. Vanuit het hart als middelpunt van ons chakrasysteem en als motor van ons fysiek lichaam zijn alle lagen van ons wezen terug te vinden.
We mogen daarvoor dus wel verbinding maken met ons Zelf, via het hart. Het puin ruimen van verwondingen en oude ervaringen die het hart gesloten hebben. Waardoor we dieper in de dualiteitservaring en afgescheidenheid terecht zijn gekomen.

Dus elke verbinding herstellen begint bij het verbinding maken met je hart en daar vanuit met je Zelf. Ongeacht of daarbij eerst lagen van je gewonde Zelf naar voren komen en hoeveel lagen dat zijn. Elke laag die opgeschoond wordt, maakt de weg dieper vrij naar het pure hartsbewustzijn en de verbinding met je oorspronkelijke Zelf.
Des te dieper je van binnenuit daar weer mee leert verbinden, des te meer geef je ruimte aan je oorspronkelijke hartkracht om weer ervaren en belichaamd te worden.
Vanuit die verbindingen met je Zelf ga je steeds meer (automatisch) ook de verbinding met de ander maken.

Dat klinkt simpel maar is soms zeker hard werken. We werken in deze tijden eeuwen aan persoonlijke, karmische, familie en collectieve ballast uit. Om weer ruimte te maken voor ons oorspronkelijk bewustzijn.

De basis

Hart en basis chakra spelen daarin een cruciale rol.
Het basischakra (wat ook flink beschadigt en vervormt is) gaat om je eigen draagkracht, gronding, kracht om op eigen benen in eigen verantwoordelijkheid te staan. En is de bedding waarin jouw Zijn dient te landen op aarde.
Alles wat heelt, balans vind, opgeruimd wordt of afgevoerd mag worden behoort via het basischakra gegrond te raken. Pas dan raak je oude angsten, emoties, verdraaide patronen en overleving werkelijk kwijt.
Pas dan ontstaat echt de ruimte om nieuwe energie, zuiverder, oorspronkelijke energie en kwaliteiten een plek te geven in jezelf en jouw leven op aarde.
Pas dan kunnen hogere wezenslagen zich vestigen en ankeren in jouw lichaam, aardse ervaring en beleving.
Pas dan kan je hart werkelijk open gaan staan voor jouw Zelf, de liefde die van oorsprong door je wezen heen stroomt en de oorspronkelijke aard van verbindingen vanuit je hart.

Des te meer ruimte je in je hart vrijmaakt, des te meer moeite je neemt om echt de verbinding met je Zelf aan te gaan en te herstellen, des te meer ga je leven vanuit je hart. Dat wordt je uitgangspunt van omgang met jezelf, alsook met de ander.
Op een gegeven moment kan je niet anders meer, als deze verbinding met jezelf diep in jezelf geïntegreerd is.

Verbinding en leven vanuit je hart

Verbinding vanuit je eigen uitlijning vanuit je hart vloeit dan door naar de buitenwereld. Simpelweg omdat jij je op die hartfrequentie begeeft. Daarvoor hoeft echt niet je hart al volledig gezuiverd en open te zijn. Elke laag die schoon is en gevuld met verbindingen met jouw oorspronkelijke energie is er weer een. En zorgt voor een gewijzigde omgang met jezelf en de ander. En bepaald de golflengte van waaruit je leeft, en hoe.

Leven vanuit je hart geeft een totaal andere kleuring aan je leven, jouw ervaring van het leven en de interactie met wereld en schepping.
Verbindingen vanuit het hart zijn gebaseerd op oordeelloosheid, acceptatie, open staan voor andere meningen of ervaringen. Het brengt gelijkwaardigheid binnen diversiteit.
Oordeelloosheid wil niet zeggen dat je geen mening meer hebt. Wel dat je er neutraler naar kunt kijken en niet vanuit emoties of denken (tweede en derde chakra) direct labels op plakt of verzuipt in duale patronen die gebaseerd zijn op afgescheidenheid en polarisatie. Je blijft dan juist in je midden, balans en rechte lijn met je Zelf (Bron).

Leven vanuit het hart brengt respect voor al wat is en wenst telkens de balans, verbinding en gelijkwaardigheid te herstellen. Daarin mag ieder vrij zijn. Draag je verantwoordelijkheid voor wie je bent en wat je uitzend (creëert en aantrekt) en is er altijd ruimte en openheid om verder te leren en groeien.
Daarin heeft ieder vrije wil en kunnen andere keuzes gerespecteerd worden. Het maakt vrij van oordeel maar natuurlijk behoud je je voorkeuren, afgestemd op jouw wezen en levenspad.

Verbinding vanuit het hart geeft ruimte, expansie, verbinding op een totaal andere wijze dan vanuit andere chakravelden. Want liefde en gelijkwaardigheid is de drijfveer en motor. Zelfs als nog niet je volledige hart geopend, geschoond en ‘ingenomen’ is door jouw hoger bewustzijn.

Het begint in je Zelf

Des te meer mensen werkelijk de verbinding met zichzelf en hun eigen hart aan durven gaan. En deze verbinding herstellen, des te meer Eenheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid er terug gepakt kan worden. Des te dieper ga je her-inneren wie je werkelijk Bent en waarom je hier Bent.

Verbindingen van hart tot hart voeden, inspireren, bekrachtigen en stimuleren om meer van je eigen hartverbinding (eerst met je Zelf en van daaruit met de ander) te gaan activeren.

Durf jij bewust te kiezen?

Dus waar kies jij voor?
In verbinding met je Zelf en van daaruit in hartverbinding met de ander?
Of blijf je weglopen voor je innerlijke schaduw en pijnstukken en van daaruit voortborduren op de oude manieren van ‘verbinding’ die gebaseerd zijn op ongelijkwaardigheid en groots karmisch erfgoed? En daarmee ontkrachting van jezelf en elkaar in stand te houden en verdeeldheid (schaduw) te voeden.

Deze enorme tweedeling (polarisatie)  wordt ook steeds meer zichtbaar nu in de buitenwereld. Nu steeds dieper ingespeeld wordt op de polarisatie en dus het bevechten van elkaars ervaring en zienswijze.
Alles dient echter aan het licht te komen om steeds bewuster jouw innerlijke keuzes te maken!

We zijn de grote conjunctie voorbij…. maar deze was slechts weer het startsein voor het openen van een nog grootschaliger uitnodiging om op te gaan staan in het eigen bewustzijn, in steeds diepere en hogere wezenslagen van je Zelf.
En in 2021 zet dit proces zich voort!

Des te meer hartverbinding je met je Zelf maakt, des te meer hartverbinding je met de ander kan maken.
Des te meer hart verbindingen er ontstaan, des te meer wordt die energie gevoed en schept dat meer van die energie en potentie. (Waar focus en aandacht naartoe gaan, daarheen gaat de energie stromen en dat bepaald je afstemming).
Des te krachtiger de hart energie op de aarde straalt, des te meer creëert dat mee aan de nieuwe werkelijkheid (van de nieuwe aarde).

© Willemien Timmer, 27-12-2020

Om de verbinding met je Zelf en elkaar te blijven voeden, stimuleren en bekrachtigen, organiseer ik ook de komende periode weer verschillende afstand activaties en transmissies. Deze vind je terug in de activiteiten agenda.

Hoewel op afstand, is ook zo energetisch heel veel mogelijk. Binnen korte tijd zal de agenda ook weer gevuld worden met workshops waarvan de voedingswaarde voor de verbinding met je Zelf en elkaar nog sterker bekrachtigt kan worden!

Meer artikelen over de verbinding met je Zelf en de ander (van oudere datum) vind je hier.