De Magiër steen of de steen der wijzen

Al twee weken om mijn hals inmiddels, de prachtige Magician Stone, en de energie stroomt rijkelijk.
Van alle kanten worden delen van mijn Zijn aangetrokken die zich weer ‘melden’. Soms op volkomen onverwachte momenten. Soms zelfs als de focus en aandacht op heel wat anders gericht is.
Verrassend, en ook weer niet. Want toen ik deze krachtige hanger en kristal voor het eerste invoelde wist ik dat al gelijk.
Toch is het weten of het ervaren een ander aspect van beleving. En raakt het andere delen aan. Wanneer het ook diep gevoeld wordt, kan het echt landen. Tot diep in je buik(gevoel) als tot in je gronding wanneer je het bewust toe laat.

De energie van de Magiërs Steen is gericht op het terughalen van al die wezensdelen die vergeten, verloren, afgesloten zijn geweest. Waardoor we niet ons volledig midden in kunnen nemen in ons Zijn en ons scheppend vermogen. Ons magisch, scheppend vermogen wat misschien al (deels) wel herinnert wordt, maar nog niet volledig weer doorvoeld is en een plek heeft gekregen in ons bewust buikgevoel en of gronding.
Zoals gezegd, het weten of voelen is toch nog heel wat anders dan volledig doorvoeld, doorleefd en geïntegreerd bewustzijn.

De Magiër Steen brengt wonderlijke, magische ervaringen met zich mee die diep dat buikgevoel en doorleven aanraken. Die dus ook ‘hogere’ intuïtie en buik intuïtie via het hart, als centraal midden en Multidimensionaal Portaal, diep met elkaar verbinden. Waardoor al deze centrale punten in ons bewustzijn dieper met elkaar gebalanceerd en uitgelijnd worden.
Wat weer een basis vormt voor een veel hogere en diepere uitlijning, die bedding biedt om al je Zelfdelen in te ontvangen die aangetrokken worden doordat dat de frequentie is (uitnodigend) van de Magiër Steen.
Waardoor ook je voelend bewustzijn enorm vergroot.

Vooral te midden van de natuur in stille verbinding wordt dit nog veel dieper voelbaar, tot diep in het lichaam en cellulair bewustzijn zelfs. Zelfs dat voelt magisch. Tintelend, stromend, alsof elke cel in je lichaam oplicht en oorspronkelijk licht weer voelbaar wordt.
In de ontluikende natuur gaat ook de oorspronkelijke levenskracht dan krachtig weer stromen.

Het lichaam(sbewustzijn) wordt daarmee ook dieper uitgelijnd met hoger bewustzijn. Waardoor de ‘kloof’ tussen voelen/weten/bewustzijn en mens-zijn dus ook meer overbrugt wordt. En dat is tenslotte waar ascensie mede om gaat. Dat alle delen van het Zelf, die jij Bent, samen kunnen vallen. En je volledig potentieel en Zijn letterlijk belichaamd kan worden. 24/7.

Nog dieper werkzaam dan verwacht, brengt de Magiër Steen hier een enorme versnelling in. Naast fysieke balans ontstaat balans tussen alle al geopende en bewuste lagen van ervaren en bewustzijn. Plus het trekt ‘nieuwe’, nog niet of minder bewuste Zelfdelen aan. Fysiek, op menselijk vlak, energetisch, galactisch, kosmisch, etc.

Ik geniet ervan! En ben nog volop mogelijkheden aan het voelen en ervaren. Het is als een ontdekkingsreis. Die zich eerst in hoger weten en voelen al heeft laten ervaren, maar nu steeds dieper tot in mens-zijn en lichaam gevoeld en be-leefd wordt!!

To be continued….

© Willemien Timmer, 1 mei 2019

P.S. Wist je trouwens dat er nu meerdere bijzondere Magician Stones in de shop te vinden zijn? ( tot en met 11 mei zelfs met introductie korting!)