Energetische update 14-4-2020

 

De energie van vandaag resoneert op de frequentie van 14-4-4. Je zou kunnen zeggen dat dit portaal een vervolg is op het 4-4-4 portaal van 4 april. De toevoeging van de 1 (van de 14) verteld dat er opnieuw een versterkte uitlijning met de 4-4-4 energie plaats vindt.

 

De energie van 4-4-4

Het 4-4-4 portaal activeerde een diepere opening van het (multidimensionale) hartbewustzijn. Het bracht een stevige bewustzijnsshift teweeg die helpt om nog dieper vanuit een hartgedragen bewustzijn te gaan leven, in plaats van vanuit de zonnevlecht. De trilling van het hart werd nog dieper ontstoken en energetisch tijdens de afstemmingen op deze dag werd ook zichtbaar hoe een diamant-achtig bewustzijn binnen het hart geopend werd, waardoor voorheen ontoegankelijke kwaliteiten van het hart weer bereikbaar werden. Hogere vormen van bij je Zelf zijn, thuiskomen in je (hoger) bewustzijn op aarde en in gronding, diepere reikwijdte in de oneindigheidsvelden voorbij de matrix.

Ook de gronding van het hart speelde daarbij een belangrijke rol. De uitlijning tussen hartsbewustzijn en mens-zijn en de dagelijkse realiteit, en dus het basischakra. De uitlijning van multidimensionaal hart en basis zorgen voor een stevige bodem, een fundament, waarin het hartgedragen bewustzijn echt in de materie en dagelijks leven haar intrede kan doen.
(Zie ook mijn eerdere artikel over de energie van april 2020).

 

De energie van 14-4-4

De energie van vandaag, 14-4-4, versterkt deze eerdere activatie en laat nog sterker voelen hoe ook de basis, gronding, de uitlijning hierin betrokken worden. Zodat wat er in bewustzijn wijzigt, ook echt kan beklijven. Het vind nog diepere bodem zogezegd. Wij als mens worden nog dieper uitgenodigd om ons hart op dagelijkse basis te leven en voorrang te geven op de (ego) wil.

‘Leven vanuit je hart’ is een veel benoemde term, maar hoe doe je dat nu werkelijk, praktisch en concreet? Dat is waar de initiaties van de poortdagen van april over gaan.
Des te dieper je hart gegrond wordt (via de basis), des te meer kunnen kwaliteiten als vertrouwen, overgave en acceptatie, liefde, hartkracht echt ervaren en uitgedragen worden.
Niet langer spreken over losse flodders of vanuit wens of intentie, maar zelf de belichaming ervan worden zodat het op alle lagen gevoeld wordt. Dan hoeft het niet meer steeds benoemd te worden, want het is de geïntegreerde energie die je uitstraalt.
En de ander gaat het automatisch voelen. Dat wat in woorden zo vaak aangehaald wordt (leven vanuit het hart) is wanneer het echt belichaamd wordt zoveel maken sterker en zal ieder hart dat je ontmoet aanzetten om verder open te gaan.
(Bij ieder op een eigen wijze en in die mate dat het passend is).

 

De uitdaging nu is de initiatie

Juist in deze (corona) tijd waarin er zoveel angstgolven door het collectieve bewustzijn stromen, er zovele tijdslijnen en verschillend gedachtegoed rondwaard, is de uitdaging om dicht bij jezelf, je hart en jouw innerlijke waarheid blijven extra moeizaam. Velen hebben al moeite om echt in hun midden te blijven, om zich überhaupt staande te houden.
Anderzijds is er door het veranderde wereldbeeld wel veel meer ruimte/tijd om de blik en aandacht naar binnen te richten.
De uitdaging om echt bij jezelf, in je midden en jouw hart(gevoel) te blijven is misschien voor ieder persoonlijk anders. Maar de collectieve deining is voor velen zeker een uitdaging die bij iedereen gelijk is. Hoe gevoeliger je bent, hoe meer je er van op pikt. Des te slechter je gegrond bent, des te moeilijker is het onderscheid in bewustzijn te maken wat van jou is en wat van de collectieve velden afkomstig is.
Des te moeizamer de gronding is, des te meer ook zul je je uit balans en oncomfortabel voelen in de wereld zoals die zich nu manifesteert.
Vele ego’s en van daaruit overleefstanden draaien overuren. En al dergelijke reacties verwijzen naar functioneren vanuit de zonnevlecht. Misschien niet eens meer vanuit alle lagen, maar nog wel in delen van het zelf die het stevigste aan het stuur van het leven staan.
Wanneer je in rust, vrede, overgave en vertrouwen kunt blijven zul je veel meer balans ervaren, en vertoef je al veel meer in hartbewustzijn.
Natuurlijk kan dit ook per moment verschillen, en fluctueren. Het schommelt geregeld nog in onszelf tussen delen die al in hartfrequentie kunnen leven en delen die onbewust nog in overleefstand, controle en comfortzones afgestemd staan.

 

Nieuwe input en vervolg

Daarom in de energie van vandaag een tweede input en trillingsverhoging in de 4-4-4 energie. Waarbij we opnieuw uitgelijnd worden, in nog meer delen en lagen van onszelf die de afgelopen periode vanaf 4 april aangetrilt zijn. Een upgrade van je ego-gedreven delen dus, die nu ook verder uitgelijnd gaan worden op de gronding van het multidimensionale hartbewustzijn.
Verdieping en vervolg dus op de hartbewustzijn openingen en bewustzijnsverschuiving van de 4-4-4 poort die nu nog meer lagen van jezelf zal weten te bereiken.
Ook op 24-4-2020 zal er nog een vervolg upgrade volgen, weer voortkomend uit de energetische wijzigingen van vandaag, waarbij de blauwdruk van je hart verder aangetrilt en geactiveerd zal worden.

 

Voor nu

Neem eens een moment de tijd en ruimte om stil te staan bij jezelf en te voelen wat de energie van vandaag jou aan te reiken heeft. Welke delen van jouw zelf al mee kunnen stromen met jouw multidimensionale hartkwaliteiten en waar nog subtiele of onbewuste overleefstanden en ego in jou aan het stuur staan. Dat kan een goede indicatie zijn om bewuster te worden waar je al werkelijk meer vanuit je hart leeft en manifesteert en waar nog niet.
Waar je je nog dieper open kan en mag stellen om de upgrade en trillingswijzigingen die kosmische instroom in de lineaire tijd vandaag binnen mag laten. Zodat angst wijzigt in vertrouwen, zodat onbewust handelen bewust handelen vanuit het hart mag worden. Zodat je makkelijker je hart kunt gronden en belichamen en je makkelijker je midden, balans en rechte lijn met Bron op aarde kunt leven!

 

© Willemien Timmer, 14-4-2020

 

Zie ook het artikel ‘De energie van april 2020′

Mijn nieuwe boek ‘Belichaamd Bewustzijn is uit en werpt een helder licht op de wijziging van bewustzijn waarin wij ons momenteel bevinden en helpt je te ontdoen van alle ‘oude spiritualiteit’!

De online training  De Oorspronkelijke Mens Code kan je helpen om binnen je Zelf steeds dieper alle trillingsverhogingen en – wijzigingen van bewustzijn te ‘verstaan’ (in gevoel en begrip).