Energetische update: Geboorteproces van de nieuwe aarde, de laatste dagen van 2020, collectieve en individuele processen en de weg naar 2021

 

De laatste dagen van een bewogen jaar. Op 30 december de laatste volle maan van het jaar en het laatste 3-3 portaal van december, waarmee het 9-daagse initiatiepad vanaf 21 december volbracht is.
Nog een dag te gaan en dan verlaten we 2020 en stappen we een nieuw jaar binnen.
Met de hoop en wens tot vernieuwing om de drama’s van 2020 achter ons te laten. En toch zitten we er collectief nog middenin.

Op dagelijkse basis voelbaar zijn de zorgen en angsten binnen het collectieve veld.
Zorgen en angst om enerzijds een vi-rus en wat deze teweeg brengt. Zorgen en angst anderzijds om meer vrijheidsberoving en aantasten van de integriteit van het eigen lichaam. Het collectieve veld is doordrenkt met zorgen en angst, omdat de meeste mensen op dagelijkse basis hiermee bezig zijn. Vanuit welke kant van de medaille dan ook.

 

Maar dit is er ook

Maar tegelijkertijd zitten we in een grote omwenteling en worden steeds meer mensen bewust en ‘wakker’ uit de ‘droom’ van de matrix. Waarin vrijheid geen werkelijke vrijheid is. Waarin angst, onbewustzijn en schaduwkrachten aan de touwtjes trekken. Waarin afgescheidenheid zorgt voor het bespeelbaar zijn door externe krachten. En die de realiteit van alledag in vele levens kleuren.

Tegelijkertijd groeit zogezegd de kracht van licht, van (ontwakend) bewustzijn en zetten we stappen over de drempel van een nieuw tijdperk. Waterman is hier en brengt hoopvolle beweging. Deze kun je enkel al in de buitenwereld zien, wanneer je er of afgestemd bent en vrij breekt van de angst en collectieve beïnvloeding.

 

Eigen uitlijning bemeesteren

Meer dan ooit worden we uitgedaagd en uitgenodigd om in onze eigen uitlijning te blijven staan, ons midden te vinden en in onze eigen bubbel door de wereld te bewegen. Telkens naar binnen keren, de verbinding met al onze Zelfdelen aanhalen. Enkel zo versterken we van binnenuit ons licht, bewustzijn en kracht. En bewegen we naar een andere afstemming en daarmee een andere tijdslijn toe.

In verbinding met eigen bewustzijn, verantwoordelijkheid nemend voor de eigen gevoelens, in onderscheid met wat van jou is en wat van het collectief, zal je in staat zijn de nieuwe aarde te creëren. Stap voor stap. En ieder heeft daarin een rol die is afgestemd op jouw wezenspotentie en blauwdruk.

Gerichte focus, aandacht en intentie zorgen voor een gerichte afstemming en creatie. Niet meer de focus op wat we niet willen, terwijl we daarmee ‘wat we niet willen’ voeden. Maar focus en aandacht voor wat we wel willen. In overeenstemming met ons hart, bewustzijn en Goddelijke Wil. In overeenstemming met werkelijke vrijheid, liefde en vrije stroom in lijn met het Goddelijke.

 

Afstemming op de nieuwe aarde

De nieuwe wereld lijkt nog onzichtbaar, maar zij is er allang. Het heeft te maken met de golflengte waarop wij als mens afgestemd zijn. Als mens in verwarring, angst, onzekerheid of afhankelijkheid bevind je je op een andere golflengte (van meer verdichte aard) dan wanneer je als mens afgestemd bent op blijdschap, vrijheid, je midden, je rechte uitlijning met Bron en de magie die daaruit voortvloeit.

Wanneer je diep verbonden bent met jouw wezensessentie, bestaat de zogenaamde nieuwe wereld allang. Je functioneert dan namelijk letterlijk op een andere golflengte en ervaart de wereld daarmee totaal anders.
De magie van leven, vrijheid, de hemel op aarde is dan al aanwezig en te ervaren.
Het heeft alles met afstemming, golflengte en frequentie te maken van waaruit wij als mens functioneren en beleven.

 

Verschuiven in golflengte

De aarde is nu eenmaal een unieke plek in schepping waar het mogelijk is om vele golflengtes ineen te ervaren. Vele golflengtes (van schaduw en onbewustzijn tot hoge staten van bewustzijn en bliss) zijn aanwezig. En wij zijn zogezegd een antenne om al die golflengtes te ontvangen. Waarop wij afgestemd zijn bepaald wat we beleven en ervaren.

Zit je op een golflengte die je niet bevalt of niet meer past  dan zijn we van binnenuit in staat om onze golflengte aan te passen naar een golflengte die op dat moment beter past. We mogen echter weer leren hoe dat moet, en dat is verweven met spirituele groei en bewustwording, waarmee we onze golflengte stap voor stap, gericht bijstellen.

Ik vergelijk het altijd met zo’n grote houten ouderwetse radio, waaraan een knop zit waarmee je kan draaien. Als je aan deze knop draait verplaats je van de ene naar de andere radiozender die je wilt ontvangen. Soms is dat even zoeken. Soms hoor je in de verte die radiozender maar wordt deze nog overstemt door ruis. Je hebt dan nog niet helemaal de juiste zuivere afstemming/golflengte gevonden, maar bent er naar op weg. Het vergt wat precisie om de radiozender zonder ruis te kunnen beluisteren en dus is het soms even blijven draaien, linksom of rechtsom, om de uitzending zonder ruis te kunnen vinden.
Dit is uiteraard een metafoor voor onze eigen innerlijke antenne en afstemming. We bewegen ons door groei heen voort, zoekend naar een zuiver ontvangst. Dat is soms zoeken, precisiewerk om niet langer ruis te ontvangen. Het vergt bewust werken aan jezelf om in de juiste verbinding te kunnen zijn en uit volle borst mee te kunnen zingen met de golflengte die we ontvangen zonder ruis op de lijn.

 

Golflengtes bemeesteren

In onze groei en bewustwordingsprocessen schuiven we zo stap voor stap van de ene golflengte naar de andere. Pas als we zonder ruis kunnen ontvangen  het bewustzijn kunnen bemeesteren vanuit onze rechte lijn (juiste afstemming zonder ruis) kunnen we ergens weer gaan voelen dat we door willen schuiven naar een andere golflente (radio zender). Om gaandeweg te gaan ontdekken hoeveel keuze we wel niet hebben aan innerlijke golflengtes, waarop we afgestemd kunnen of willen zijn.

Door de bewustzijnsgroei (processen) heen zal je steeds meer ontdekken hoe deze golflengtes niet alleen allemaal externe mogelijkheden zijn die jij als antenne ontvangt. Maar zal je ook steeds bewuster gaan ervaren dat jij zowel antenne bent om te ontvangen en beleven, de knop waaraan je draait om naar een andere golflengte te verplaatsen. Als ook de gehele radio zelf bent. Je Bent alles al en hebt alles al in huis. Je Bent al alles ineen. Slechts beperkt perspectief en onbewustzijn (afgescheidenheid) laat je ervaren dat je minder bent dan dat.

 

Waterman tijdperk

Het waterman tijdperk dat we nu betreden gaat in de komende jaren steeds verder uitkristalliseren. Hoewel dit een cyclus is van vele duizenden jaren waarin dit bewustzijn zich ontvouwt, is er ook nu al steeds meer versnelde bewustwording gaande en mogelijk.
We zitten midden in de overgang van oude (vissen) cyclus naar waterman. We stappen er net in binnen. En toch zijn de mogelijkheden van verandering al ongekend.
Het heeft te maken met jouw focus en aandacht, deze bepalen immers waar je op afgestemd bent. Focus en aandacht zijn zogezegd die krachten die bepalen of je aan de knop van de radio draait om te verschuiven naar een andere golflengte/radiozender.

 

Vele vragen voor jouw (menselijk) zelf

Waarop wil jij afgestemd zijn? Waarheen gaat jouw aandacht, focus en intentie? M.a.w. waar ben jij nu op afgestemd?

De focus verleggen van problemen naar een oplossing? Is de focus gericht op angst of op vernieuwing? Heeft het oude vertrouwde (wat er eigenlijk al niet meer is) jouw aandacht? Of sta je open voor een nieuwe golflengte en daarmee nieuwe beleving en ervaringen?
Hou je je (dagelijks) bezig met alles wat niet klopt, niet leuk is, vrijheid berovend of niet gewenst is? Of heeft een nieuwe aarde en de creatie ervan jouw focus?

Vele vragen, en ik kan er nog heel veel meer verzinnen, die sterk bepalend zijn voor waarop jij afgestemd bent in dit leven, in dit moment.
Vele vragen die je jezelf zou mogen stellen, elke keer, elk moment opnieuw: waarop ben ik afgestemd? Omdat deze bepalend zijn voor hoe jouw leven vorm krijgt, hoe jij jouw leven beleefd.
Dat vraagt om naar binnen te gaan, zelfreflectie, eerlijk afstemmen, dichtbij jezelf. Telkens opnieuw.

 

Loskomen van het Vissentijdperk en oude programmering

Daarmee maak je je ook losser van het collectieve erfgoed en -energie. Je stapt meer in individueel bewustzijn i.p.v. in het groepsbewustzijn, hoewel je daar natuurlijk nog steeds mee verbonden bent.
Maar het groepsbewustzijn is momenteel dwingender dan ooit, meer vrijheid berovend dan ooit en meer dan ooit in vol volume afgestemd op de emotionele programmering ‘we moeten het samen doen’ (m.a.w. jij als individu telt niet, hebt niets te zeggen, maar je moet alles opgeven t.b.v. de groep/het collectief).

Dat is de vissentijdperk afstemming waarin individualiteit en vrijheid niet gewenst zijn. Waarin emotionele chantage en -beïnvloeding zorgen voor meer afgescheiden en versplinterd bewustzijn om je in een staat van onderdanigheid, uit je kracht, Godsverbinding en buiten je Zelf te behouden.
Dat is de kanteling van tijdperken die nu gaande is en van ons gevraagd wordt: uit het beperkende groepsbewustzijn en onbewustzijn wat daarin leeft stappen in meer individualiteit. Opdat je je eigen kracht, potentie en uitlijning met Bron weer gaat her-inneren. Oude ballast, programma’s van beperking gaan doorzien en loslaten, zodat je ware licht, kracht en bewustzijn weer tevoorschijn kunnen komen. Om van daaruit op geheel andere basis, namelijk die van gelijkwaardigheid en Eenheid in diversiteit, weer te kunnen verbinden met elkaar. Van daaruit ontstaat een totaal andere werkelijkheid, groepsbewustzijn (gevuld met individuen die hun eigen kracht, rol in de wereld en in schepping) kennen. Die gelijkwaardig zij aan zij samen kunnen werken, ieder vanuit de eigen rechte lijn (met Bron) en eigen kwaliteiten. Waarbij we aanvullend op elkaar zijn, elkaar bekrachtigen en verstevigen. Waarin Liefde, zuiverheid en gelijkwaardige Eenheid de basis is.

 

Dat proces begint in jezelf

Dat schrijf en vooral voel ik al jaren. Er is geen andere weg dan eerst je Zelf te herinneren en bevrijden uit het puin van het oude, het onbewuste en verwonde.
Het begint met ontwaken, bewustwordingsprocessen en het ontrafelen van alles wat je afhoud van jouw Oorspronkelijk Mens Zijn.
Dat proces is al jaren gaande in vele mensen en telkens ontwaken steeds meer mensen in diepere lagen. Telkens ook ontwaken nog steeds meer mensen uit de staat van onbewustzijn, uit de Vissentijdperk beperkingen en de eigen oude programmering.

In deze tijd/jaren meer en sneller dan ooit.
Ons hoger bewustzijn is uiterst creatief om allerhande uitdagingen en uitnodigingen op het individuele en collectieve levenspad te plaatsen, die als een wake up call bedoeld zijn om verder te ontwaken.
Het pad van wakkerder en bewuster worden verloopt zowel individueel als collectief momenteel.

 

Bijzonderheid van deze tijd

Dit ontwaken is essentieel om de oude programmeringen te doorbreken, door er steeds minder aan vast te houden en op af te blijven stemmen. Zodat de ‘nieuwe’ golflengtes en dus nieuwe wereld door jouw (bewustzijn) heen ervaren en geboren kan worden. Dat gebeurd individueel. En des te meer mensen dit gaan her-inneren en ervaren, wordt het steeds meer ook een collectieve beweging. En daarmee een realiteit die collectief ook te ervaren is.
De aarde en de mensheid zijn naast het individu ook aan het verschuiven op die denkbeeldige radio, naar een andere golflengte en bandbreedte.
Dat is wat deze tijd zo uniek maakt. In voorgaande cyclus was dat alleen voor sommige individuen weggelegd. Die we dan ook allemaal kennen als ‘vrijheidsstrijders’, Meesters op aarde of Goddelijke boodschappers. Denk bijv. aan Yeshua (Jezus) of Boeddha.
Nu is het tijd dat niet alleen het individu maar ook het collectief mee gaat bewegen naar een nieuwe golflengte en dus nieuwe beleving van het op aarde zijn.

 

De energie van 2021

In het nieuwe jaar, 2021, zet dit proces zich uiteraard voort. Opnieuw in een versnelling. Ondanks de aardse beperkingen die we ervaren, behorend bij de laatste stuiptrekken van het Vissentijdperk. Waarbij sommige onbewuste, angstige en schaduw krachten pogen vast te houden aan de oude energie. Wordt te midden daarvan steeds meer nieuw bewustzijn geboren. Dat proces is niet meer te stoppen. Hoe bewuster mensen worden, hoe bewuster ze kiezen en afstemmen op een nieuwe golflengte.

We bevinden ons nog steeds in een overgangsfase, alhoewel het oude steeds meer achter ons gelaten wordt. Met de grote conjunctie tijdens de zonnewende van 21 december zijn we definitief de drempel  overgestapt en daarmee binnen gestapt in Waterman.
Het is een geboorteproces op zich wat gepaard gaat met soms pijnlijke weeën.
Tegelijkertijd groeit zowel weerstand als lichtkracht en juist dat rekt ons bewustzijn nog verder op. Maakt tegenstellingen helderder dan ooit. Zodat we innerlijk steeds bewuster de ruis gaan ontwarren en gaan zoeken naar de juiste nieuwe golflengte zonder ruis.
De ruis knalt nu nog hard uit de denkbeeldige luidsprekers, dat kan verwarrend zijn. Ontmoedigend of angst bevorderend. Maar telkens opnieuw gaat het om bewustzijn: besef ik wat er in de wereld gebeurd? Wat is van mij en wat niet? Waarop wil ik afgestemd zijn (zonder de kop in het zand te steken voor schaduwdelen van je Zelf die nog onder ogen mogen komen)?
Waar hanteer ik mijn bewustzijn en kracht en draai ik aan die grote knop om mijn afstemming daarheen te brengen waar ik wil Zijn? Of waar laat ik me nog meeslepen door de oude collectieve programma’s die soms als krachtige golven door je heem beuken?

2021 gaat in frequentie om het nog dieper blootleggen van wat werkelijk van Bron, zuiver bewustzijn is en wat niet. Waar nog uitlijning is met dualiteit (ruis op de radiozender dus) en waar niet.
De energie van de 20 gaat over de Blauwdrukken van Bron die zich steeds meer ontvouwen en gevoeld kunnen gaan worden. Maar gaat ook over dualiteit of onbewustzijn versus Bron of zuiver bewustzijn. De polarisatie wordt dus steeds sterker uitgelicht zodat je een bewuste keuze kunt maken waarmee jij je verbind, waarop jij uitgelijnd bent of waar jij naartoe wilt bewegen.
De energie van 21 gaat over de blauwdrukken van jouw uitlijning, de keuzes die je maakt in verbinding met jouw Zelf: waarop wil jij afgestemd zijn?
Het gaat ook over herstel van dualiteit, daar waar mannelijke en vrouwelijke krachten (polariteiten, twee zijden van dezelfde medaille) elkaar weer kunnen vinden, waar balans en verbinding kan ontstaan. Je midden ingenomen kan worden, van waaruit het derde veld (Goddelijk Kind, de nieuwe creatie en dus de nieuwe golflengte op aarde) gecreëerd en betreden kan worden.

Voor nu voel ik dat 2021 evengoed een wat hobbelig en vooral uitdagend jaar kan worden, zeker in de eerste maanden. Omdat de overgang zich nu krachtig in zet. De veranderingen zijn sterker dan ooit gaande om de Oorspronkelijke Mens(heid) door de krochten van het oude heen geboren te laten worden. We zitten in de barensweeën van een enorme verandering van persoonlijke, collectieve en planetaire omvang.
Maar ook hierbij geldt: waarop jij afgestemd bent, bepaald hoe jij dit beleefd.

 

1-1-Portaal

We starten het nieuwe jaar 2021 met een 1-1 Portaal, waarbij de energie zowel over je uitlijning als je basischakra gaat. Des te dieper je verankert in je basis zit, des te krachtiger kun je uitlijnen met je innerlijke Eenheid. Des te steviger zit je ‘in het zadel van je eigen uitlijning’ wanneer we de nieuwe energie van het nieuwe jaar betreden!
De focus mag dan ook vooral naar binnen gericht zijn, aandacht aan jouw basischakra, jouw lichaam, jouw plek op aarde en jouw plek binnen je Zelf. Zodat je echt vanuit je eigen individueel bewustzijn mag gaan binnenstappen in de nieuwe energie. Los(ser) van het collectief, stevig op eigen benen en aanwezig op aarde.

 

Persoonlijke beleving

Ik voel al een hele maand een enorm excitement van de komende fase van vernieuwing. Ik neem enorme sprankelingen waar, pure magie en oneindige mogelijkheden die te midden van de 3D beperking er gewoonweg ook Zijn. Het heeft alles te maken met je afstemming, de golflengte die door jou heen werkt en waarin je functioneert. Nu weet ik ook dat ik mijn leven lang al door enorm intense groeiprocessen ben gegaan die mij klaargestoomd hebben voor deze tijd, waardoor ik als een vis in het water ben in dergelijke grote omkeringen. Zodat ik kan blijven staan in belichaamd bewustzijn. Dat is uiteraard echt niet altijd zo geweest, maar daarvoor heb ik mijn pad door diepe krochten en dalen al afgelegd, om klaar gestoomd te worden voor deze tijd, waarin velen ontwaken en hulp nodig hebben, op welke wijze dan ook, om door de stormen van de vernieuwende wind te kunnen gaan.

Voor mij dus op dit moment geen heftigheid, maar eerder een ongekende creatiestroom, plenty energie en inspiratie en doorlopende instroom van hoger bewustzijn om de weg te helpen vrij banen voor de geboorte van de ‘nieuwe mens en de nieuwe aarde’.
En zelfs dat wil niet zeggen dat ik ik geen uitdagingen krijg in het leven, het gaat er alleen om, net als met alles tegenwoordig: hoe ga je ermee om?

©  Willemien Timmer, 30-12-2020

 

P.s. binnenkort meer updates over de 2021 energie!

P.s. 2 Vanavond 30 december, verzorg ik weer een transmissie en afstand activatie om het oude dieper los te laten en open te staan voor het nieuwe. Meer info daarover vind je hier.

Op 2 januari 2021 verzorg ik ook weer een afstand activatie en transmissie voor de start van het nieuwe jaar.  Meer info daarover vind je hier.