Energetische update 7 januari 2021

 

Inmiddels bewandelen we een week de energie van januari 2021. Langzaamaan zakken we dieper in de 2021 frequentie om daarin te ankeren. Om steeds meer gegrond te raken in de nieuwe trillingen, van waaruit we dit jaar verder gaan beleven en vormgeven.

 

De energie van de 1

De energie van januari resoneert op de 1-energie. De energie van het basischakra, van uitlijning, vrouwelijke energie en eenheid. Allen een andere golflengte die gekoppeld is aan de 1. Allemaal thema’s en energiestromen die dus deze maand op verschillende golflengtes in bewustzijn aangeraakt worden. Zowel in de krachtkant ervan als daar waar je die thema’s nog als gestagneerd, moeilijk of zelfs onbereikbaar ervaart.
Dat betekend dat je zowel aangeraakt kan worden in patronen van je basischakra die nog om heling en bewustwording vragen. Als ook een bekrachtiging kunt ervaren van hetgeen al in je basischakra bemeesterd is, waardoor je vruchten plukt van eerder innerlijk werk.

Dat betekend dat je uitgenodigd wordt om zowel de bemeesterde processen als hetgeen er nog ligt en om aandacht vraagt belicht te gaan zien.
Het betekend dat je uitgenodigd wordt om steeds dieper in je basischakra te zakken met je (Eenheids- of hoger bewustzijn) en uitlijning hiermee steeds krachtiger te automatiseren in je energie. Zodat wijzigingen en groei blijvend verankert zijn.
Het kan betekenen dat zowel ervaringen van Eenheid ( in je Zelf) als ook de tegenpool, afgescheidenheid, dieper belicht gaan worden in ervaren. Om helder te krijgen waar we al stevig staan, in uitlijning kunnen blijven, eenheid kunnen toelaten en waar niet. Dat geeft bewustzijn en richtingaanwijzers voor je verdere groeipad  en waar nog kansen op groei liggen, deze maand.

De energie van de 1 is ook een nieuwe start, nieuwe fase en een energie die belicht hoe belangrijk je eigen uitlijning is. Des te dichter je bij jezelf kunt blijven, in je midden en in rechte uitlijning met zowel gronding als Godsbewustzijn, des te steviger en bewuster sta je in de energie van het nieuwe jaar. En des te bewuster zul je jouw uitdagingen en jouw kracht en kwaliteiten daar binnen (h)erkennen en kunnen aanspreken.

 

De energie van 2021

De energie van 2021 resoneert op de energie van de 5. Deze energie gaat over de 5 elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Deze 5 elementen zijn de basis van waaruit schepping van Geest in materie mogelijk wordt.
De 5 resoneert op je keelchakra, wat o.a. gaat over communiceren  je uitspreken. In relatie met je hart om je innerlijke waarheid te spreken. In relatie met de zonnevlecht kan het vanuit verwondingen leiden tot destructieve creaties, agressie of projecties. Essentieel dus, die energie van de 1, waardoor je dieper uitlijnt op je eigen ‘rechte lijn’ met Bron en gronding. Omdat je dan echt dicht bij je Zelf bent.

Maar het keelchakra is ook het centrum van waaruit creaties tot uitdrukking komen. Waardoor manifestaties in de stof/materie gebracht kunnen worden. Waardoor creatieve ideeën en inspiratie vorm krijgt in de buitenwereld.
De energie van 5 resoneert ook op het pentagram  de vijfpuntige ster die de verbinding van de kosmische mens op aarde en in verbinding met het universum weerspiegelt. De Oorspronkelijke Mens Code, waarover zo meteen meer.

De energie van 2021 resoneert daarnaast op Blauwdrukken van Bron (de 20)  en de tegenpolen dualiteit versus eenheid (de 21). Waarbij de 2021 codering gaat over de zuiverheid van Bron her-inneren dwars door en voorbij de polarisatie heen van afgescheiden bewustzijn. Want alleen in afgescheidenheid ervaar je de polarisatie van eenheid of dualiteit. Vanuit Bronblauwdrukken is die polarisatie er niet.
Die 21 zou je ook zou kunnen vertalen, vanuit een andere golflengte  als de Blauwdrukken van uitlijning en Eenheid. Met Bron dus.

 

De energie van de Oorspronkelijke Mens

De energie van 2021 resoneert evengoed als 2019 en 2020 door op het wekken, activeren en ‘installeren van de Oorspronkelijke Mens Code. De oorspronkelijke humanoïde template en onbevlekte blauwdruk van menselijke rassen. Voorbij de afgescheidenheid en verwondingen die we als mens kennen, terug naar de oorsprong.
(Zie mijn boek Belichaamd bewustzijn of de thuistraining De Oorspronkelijke Mens Code).

 

apofyliet.nl - duat

De Duat

In het oude Egypte werd dit simpelweg gesymboliseerd door een simpele 5-puntige ster met een cirkel er omheen. Dat wat in later tijden tot het pentagram verworden is. Deze ster, die symbool staat voor de Duat, zou je ook kunnen zien als een symbool voor de Oorspronkelijke Mens.

Er is verschillende uitleg mogelijk voor wat de Duat exact weerspiegelt en Egyptologen benaderen het vaak vanuit een aards niveau of betrekken het op het leven na de dood zoals de Egyptenaren dat beleefden of geloofden (vanuit het perspectief van nu geïnterpreteerd uiteraard).

De Duat is in feite vanuit een hoger perspectief ons multidimensionaal bewustzijn, maar weerspiegelt ook de 12 dimensiesferen die vanuit Bronbewustzijn afgesplitst en voortgekomen zijn door de vallen in bewustzijn.
De Duat omvat zowel de 12 ‘hemelen en de 12 hellen’. Dat klinkt misschien heftig, maar betekend niets anders dan de polariteiten die aanwezig zijn op elke dimensielaag die is afgescheiden van Bron. Tegengestelde krachten, zoals angst en liefde, onbewustzijn en bewustzijn, dualiteit en eenheid.

De cirkel om deze stersymboliek heen weerspiegelt het alomvattend principe. Alles is deel van het geheel. De cirkel is Bron, het is het 13de veld dat alle 12 lagen in zich draagt.

Je zou kunnen zeggen dat we ons dwars door de Duat heen bewegen. Niet alleen nu, maar al duizenden jaren.
We zijn echter nu op een punt beland in evolutie waarop we eindelijk dichterbij die cirkel komen. We ons door lagen van dualiteit en polarisatie heen bewegen waardoor we dichter bij de her-innering aan de Oorspronkelijke Mens Code en blauwdruk terug komen. We zijn immers door de meest afgescheiden delen, het verst afstaande van Bron heen bewogen en zijn nu op weg terug naar de her-innering van die heelheid en grootsheid.
Dat hoort bij evolutie als ook bij de cycli waar we doorheen bewegen (van vissen naar waterman). Alles is op elkaar afgestemd en zo perfect georkestreerd dat we daar als mens amper weet van hebben of dat met de mind kunnen bevatten.

 

Een nieuw ochtendgloren

Waar het om gaat, ook in de energie van deze tijd, dit jaar, is dat we dualiteit op deze laag van evolutie steeds scherper afgetekend zien. De polarisatie is sinds 2020 groter dan ooit aan het licht gekomen. Dit is deel van de Duat.
Tegelijkertijd zien we het ‘ochtendgloren’ naderen. In die zin zou je kunnen zeggen: we bevinden ons in het twaalfde en laatste uur van de Duat. We naderen nu de nieuwe zonsopgang of zitten midden in dat proces, wat gaat over het herboren worden in het nieuwe licht. In een nieuw tijdperk, in een nieuw bewustzijn binnen ons Zelf. Wat uitgelijnd is met Bronlicht, puurheid, heelheid en Eenheid. Onbevlekt en in Meesterschap.
Overstijgend op alle lagen van dualiteit die al doorlopen en bemeesterd zijn. We gaan ons Oorspronkelijk Mens Zijn weer her-inneren. Niet allen in hoger bewustzijn, maar juist vanuit mens-zijn op aarde.

 

De invloed van 2021 in dat proces

In de energie van 2021 zet dit proces zich voort. Dit proces is sinds 2019 steeds krachtiger en bewust als mens aan het ontvouwen en is uiteraard niet zomaar ineens voltooid. Het wordt geleidelijk aan uitgerold. Want onze menselijke systemen mogen het ook kunnen behappen. Energetisch en in hoger bewustzijn si dat makkelijker en sneller dan in de fysieke materie. Mede daarom doorlopen we zoveel upgrades van hogere trillingen om ons (lichaams)bewustzijn ook verder te openen, in hogere trilling te brengen en daarin ruimte te scheppen (door oude duale energie te transformeren) zodat die Oorspronkelijke Mens Blauwdruk weer werkelijk kan indalen en koppelen aan de fysieke manifestatie.
In 2021 gaat dit proces weer een tandje hoger gezet worden en gaan alle trillingsverhogingen nog dieper doorwerken in de menselijke lagen van bewustzijn, gevoel, denken en materie, om ruimte te scheppen voor oorspronkelijke energieën die terugkeren. Om gegrond en belichaamd en te kunnen worden in het dagelijks mens-zijn op aarde.

 

Vrijheid en onvrijheid

De drang naar vrijheid van Zijn wordt dus ook steeds groter, omdat we nog dieper gaan herinneren dat we grootse scheppers en Bron wezen zijn.
Des te meer de Oorspronkelijke Blauwdrukken indalen, des te meer komt dat verlangen naar en gevoel van (innerlijke) vrijheid terug. Vrijheid uit de matrix, uit oude programmering, uit groepsbewustzijn en alle verdraaiingen die daar nog in aanwezig zijn en je uit je ware kracht houden.

De schaduwkant probeert daarom nog meer vrijheid, zelfbeschikkingsrecht, etc. in te perken, om je daarvandaan te houden.
Echter deze schaduw heeft nog steeds bestaansrecht omdat het ergens collectieve reflecties zijn van schaduwlagen (de ‘hellen’ van de Duat) die nog ergens in het diep onbewuste aanwezig zijn. In meerdere of mindere mate ook in jou.
We zitten nog steeds in de Duat immers, al bewegen we naar de bevrijding daaruit toe. Naar dat nieuwe ochtendgloren. Het is vergelijkbaar met een geboorteproces. De weeën zijn ingezet  de weg wordt vrijgemaakt, maar we moeten nog door dat krappe geboortekanaal heen om (her) geboren te worden. In nieuw bewustzijn, in een nieuw ochtendgloren, in een nieuw tijdperk en in onze Oorspronkelijke Blauwdrukken.

 

Tenslotte

2021 brengt ons meer versnelling, uitdagingen en uitnodigingen om te her-inneren. Om je plek in te nemen in je Zelf, Bronkracht en op aarde. Je rechtmatige plek binnen schepping.
De energie van januari helpt je daar stevig in te gaan staan. Zowel in basis/gronding als in je eigen uitlijning, die een gevolg is van alle reeds doorlopen groei. Als basis voor de wijzigingen die 2021 in dit enorme geboorteproces komt brengen.

Ik wens je een prachtige maand toe vol vernieuwing, stevigheid en her-innering aan jouw oorspronkelijke uitlijning!

 

©  Willemien Timmer, 7-1-2020

 

Meer eerste indruk van 2021 vind je hier. 

Om je te ondersteunen in de groeiprocessen biedt ik vanaf 1 januari 2021 verschillende mogelijkheden als thuis training aan. Die mogelijkheden vind je hier.

Daarnaast staan er al enkele intensives en workshops in de planning voor de komende tijd (en er volgen spoedig meer) voor een krachtig activeren van jouw bewustzijn, ondersteuning en diepere bewustwording binnen je eigen groeiproces.