Het 19-11-19 portaal

In de energie van vandaag, het 19-11-19 Portaal, waarin de energie van 19-11-19 mee stroomt in de lineaire tijd binnen de matrix van 3d zullen we een krachtige uitlijning, balancering en trillingsverhoging mogen gaan ervaren.
De energie van vandaag brengt een diepe rust in de wat chaotische energie (zoals deze momenteel door velen ervaren wordt) en zal toe bewegen naar het zoeken van een innerlijke balans.

De energie van de 19

De energie van de 19, die aan beide zijden van de 11 staat, gaat over het hervinden van uitlijning met alle gevoelswerelden, met alle wezensdelen die zich door de duale werelden heen bewegen in het opdoen van ervaringen. Alle processen die je doorloopt en doorleefd en van waaruit je groeit en bevrijd van oude paradigma’s en afgescheidenheid.

De beide 19-en zorgen voor een heruitlijning in zowel mannelijke als vrouwelijke blauwdruk, om doorleefde gevoelens en processen met elkaar te verbinden. Maar ook om mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten daarmee in hun hoogst haalbare potentieel met elkaar te kunnen verbinden.

Denken en voelen, geven en ontvangen, ziel en mens-zijn, licht en schaduw, alle polariteiten velden worden daarmee met elkaar uitgelijnd en gebalanceerd. Zodat zij elkaar (binnen ons) dieper kunnen vinden. Niet langer lijnrecht tegenover elkaar staan, maar hand in hand samen mogen gaan (in die lagen van bewustzijn waarin dat al uitgewerkt is).

De energie van de 11

Met de 11 energie in het midden, wat het doel, de focus en middenweg is, geeft dit een richtlijn waar deze trillinsgwijzigingen naartoe willen bewegen: namelijk naar een nieuwe laag Meesterschap.

Alles wat je de afgelopen periode doorleefd hebt, waarin je geheeld hebt, gegroeid bent, losgelaten hebt of bemeestert hebt, kan zo haar rechtmatige plek in nemen in jouw leven.

Een dieper voelen, een dieper bewust Zijn, meer gronding en verankering en een zuiverder je Zelf Zijn. Nieuwe inzichten, stevigheid, overzicht, maar ook een vrijer zijn van emotionele-, angst- of overlevings attachments.

Meesterschap

Meesterschap gaat over het bemeesteren van eigen licht en schaduw, over het samen brengen van polariteiten, deze kunnen gronden zodat nieuw bewustzijn geboren en belichaamd kan worden.

Ruimte die geschapen wordt zodat nieuw of eigenlijk oorspronkelijk bewustzijn zich weer met het fysieke wezen en leven kan gaan verbinden. Er doorheen kan stromen, voeding kan geven zodat het levensvatbaar is in mens-zijn.

Meesterschap betekend verantwoordelijkheid nemen voor wie jij Bent, je woorden daden, gevoel en handelen, je groeiprocessen, je licht en schaduw, jouw manifestatie in de wereld.

De energie van dit portaal

De energie van dit portaal brengt de trilling van bewustwording en het belichten van jouw uitlijning van al jouw handelen, voelen, denken, overleven, verbindingen en alle lagen van jouw wezen. Hoe de interactie innerlijk, maar ook in de uiterlijke werelden is.
Het biedt ruimte voor nieuwe keuzes, verantwoordelijkheid op je nemen en het gaan staan in de kracht van jouw Meesterschap.
Maar de 9 energie gaat ook over voltooiing en bevrijding van het oude. Waarmee het helpt de puntjes op de i te zetten in de processen die je momenteel persoonlijk doorleefd.

De energie van de 1 resoneert ook diep door in de basis. Je basischakra maar ook je basis van waaruit jij beleefd en ervaart, namelijk het mens-zijn en fysieke lichaam.
In deze energie wordt dus ook je basis dieper aangetrilt in een heruitlijning, herordening, schoonmaak en schepping van nieuwe ruimte en bewustzijn om steeds dieper echt in contact te Zijn met je lichaam(sbewustzijn ).
Dit is noodzakelijk als ankerpunt om al wie je Bent te gronden op aarde. Om al jouw processen aarding te geven en jouw hoger bewustzijn werkelijk hier te kunnen belichamen, in het dagelijks leven.
Jouw lichaam(sbewustzijn) heeft haar eigen kracht, wijsheid en bewustzijn wat steeds dieper samen wenstbte smelten met je hogere bewustzijnslagen. Zodat al wie je Bent werkelijk in alle dimensies en sferen, incl. op aarde, tot haar recht kan komen.

Trillingen van vandaag die doorwerken in de basis kunnen stukken onveiligheid, eenzaamheid, angst, moeite met op aarde zijn dieper belichten, bevrijden of tot inzicht brengen, zodat er ruimte ontstaat voor healing en vernieuwing.
Waardoor de 9 ervaringswerelden in jou weer een basis, een ankerpunt vinden om te gronden. Van daaruit herrijs je steeds meer in jouw 11-energie, je Meesterschap in de processen die je de afgelopen periode, maanden en jaar hebt doorlopen.

Een dag vol prachtige potentie, mogelijkheden, groei, balans en heruitlijning op vele vlakken. Een afronding van het oude en activatie van het nieuwe/oorspronkelijke tot diep in jouw basis.

Ik wens ieder een prachtige krachtige dag toe!

© Willemien Timmer, 19-11-19

 

Meer weten over de energie van november 2019 en de Poortdagen daar binnen? Lees dan hier verder!