Keelchakra en de energie van mei 2020 

Zoals ik begin van de maand schreef in mijn artikelenreeks ‘Ben jij meester over je emoties of zijn emoties meester over jou?’ staat in deze maand ook o.a. sterk het keelchakra centraal. Zoals voorgaande maanden de onderliggende chakra’s ook centraal hebben gestaan en door alle trillingswijzigingen in diepere (onbewuste) lagen en hogere kwaliteiten aangetrild zijn. De trillingsverhogingen door portalen, planeetstanden, retrogrades van planeten, verhoging van de aardetrillingen en kosmische instroom werken steeds krachtiger door ons systeem heen om diep gewortelde vastgezette lagen om te woelen en omhoog te halen, zodat deze ervaren en bewust kunnen worden. Pas van daaruit is omkering, transformatie, balans en gronding mogelijk. En pas van daaruit is de belichaming van meer oorspronkelijke kwaliteiten en werking van het keelchakra mogelijk in gelijkwaardige, gebalanceerde verbinding met wezenslagen en andere chakra’s binnen ons systeem.

En jeetje mineetje, wat is er tot nu toe al veel omhoog gewrikt. De hele situatie in de wereld helpt daar natuurlijk ook fijn aan mee. Wat is er een hoop onzin, oordelen, agressie zelfs en meningen gespuit.
In feite komt dit voort uit het op woelen van alle onbewuste lagen. En waar deze onbewuste keelchakra lagen nog niet in lijn zijn met het hart, met de uitlijning, zal er vooral veel negativiteit geuit worden. Keelchakra wordt dan ingezet vanuit en resoneert vanuit ego en onbewustzijn, emotiestromen en (collectief) gedachtegoed.

Ongebalanceerd keelchakra

Wat heb ik veel mensen lelijk naar elkaar zien en horen doen afgelopen maand, ongenuanceerd spuien en frustraties botvierend op elkaar. Rond brullen van eigen overtuigingen, dwingend de ander opschuddend om ‘wakker te worden’. Vaak vanuit angst, eigen onmacht, overtuigd zijn van het eigen gelijk. Maar in feite dus vooral vanuit onbewuste emoties. En aangestuurd door onbewuste egolagen. De emotievelden werden en worden overigens ook flink onder Goddelijk Vuur gelegd en dus ook stevig aangetrild, wat de reactiepatronen nog meer op de spits drijft.
Niet altijd makkelijk, om te zien of over je heen te krijgen, mocht je eveneens doelwit hiervan zijn geworden.

Tegelijkertijd is het vanuit een hoger perspectief heel erg logisch wat er gebeurd en klopt het wel in het geheel van de activaties en initiaties van deze tijdsperiode. Daar waar het keelchakra in de diepte al eeuwen op slot heeft gezeten en ineens ‘geforceerd’ wordt (in de energie van nu) om open te gaan, maar waar nog veel ego (overleving) en emoties aan het stuur staan en niet bemeesterd zijn. Daar is het logisch dat mensen zich ongenuanceerd en vanuit die emoties of ego gaan uiten.
Daar waar geen bewustzijn is, niet een ‘in je midden’ en in uitlijning zijn, wordt energie niet eerlijk naar binnen gericht of onder de loep van zelfreflectie bij zichzelf gehouden. Maar als een ongeleide projectiel energie naar buiten geprojecteerd. En ongenuanceerd gespuit.

Zoeken naar balans

Daar waar je je al eeuwen niet meer hebt durven uitspreken, niet meer hoorbaar of zichtbaar bent geweest, waar je nooit (vanuit liefde en zorg voor je Zelf) hebt geleerd om je grenzen aan te geven of op te komen voor je Zelf, daar heb je nog een  oefenweg nodig. Ook als de keel ineens steviger geprikkeld wordt en open gaat, wil dat niet zeggen dat je ineens vanuit balans, wijsheid, liefde kunt gaan communiceren. Het vergt ontwikkeling om dat (weer) te leren, stap voor stap.
Voordat het in balans kan komen, mogen eerst weer beide kanten (zogezegd positief en negatief) ervaren worden, om de innerlijke weegschaal in balans te kunnen brengen, je midden(wrg) te vinden en voelen, waarmee je keelchakra uiteindelijk vanuit het midden, vanuit gebalanceerde uitlijning kan gaan functioneren.
Waarin je vanuit verbinding met je Zelf, hart, buikgevoel en bewustzijn respectvol jezelf tot uitdrukking kunt brengen. Waadoor je je begrenzing (vanuit zelfliefde en in respect ipv strijd naar de ander)  aan kunt geven. Waardoor je jezelf zichtbaar en hoorbaar in de wereld kunt maken zonder te hoeven brullen maar vanuit neutraliteit, hoger bewustzijn en zonder emoties.

De laatste week van mei 2020

In alle trillingsverhogingen van deze maand is tot nu toe dus al heel veel in zowel de buik (emoties en gevoel) als de keel losgetrilt en in beweging gebracht.
Het hangt af van je bewustzijn, uitlijning en hoe dicht je eerlijk bij jezelf blijft, hoe je je daarin ontwikkelt hebt in deze maand, tot nu toe. In ongenuanceerd, geforceerd, gefrustreerd spuien of in een leren liefdevoller communiceren vanuit hart en gevoel, compassie om je begrenzingen bijvoorbeeld aa  te geven of jezelf verstaanbaar te maken in de wereld.

De laatste week van mei 2020 zal er een nieuwe kosmische instroom gericht op tweede en vijfde chakra aan gezet worden waarin meer verzachting aanwezig is. Zodat dit proces langzaamaan dieper tot rust kan komen en een balans zal gaan zoeken. Dat wat los getrild is, doorleefd is, kan zich gaan settelen en kan nieuwe verbinding en heruitlijning met andere chakra’s aan gaan.
Een herbalancering dus van de uitlijning met emotie- en gevoelsstromen, maar ook met het hart. Zodat het spreken, communiceren en het tot uitdrukkingen brengen van je Zelf steeds verfijnder wordt, vanuit balans en in een eerlijke uitlijning met je Zelf (in neutraliteit en vanuit geïntegreerd bewustzijn).

Dit laatste deel van de maand mei staat dus in het teken van bezinken en integratie, weer tot rust en inzicht komen om vanuit vernieuwing en bevrijding je plek binnen je Zelf te vinden. En van daaruit in de wereld en het collectieve veld.
Het gaat om het dieper leren bemeesteren van jouw vermogen om je Zelf in de wereld te manifesteren en tot uitdrukking te brengen. Niet vanuit emoties, maar afgestemd op hart, bewustzijn en innerlijke wijsheid.

Dat kan evengoed uitdagend zijn en zal zo nu dan heus nog lagen van onbalans blootleggen, maar de energie ondersteund daarin vooral het ‘zoeken naar’ herstel en het vinden van een nieuwe balans.

Het keelchakra is qua functie gericht op het uitdrukken en dus tot expressie brengen van jouw Zijn. Wanneer steeds meer onbewuste emotie en ego lagen bewust en getransformeerd worden die voorheen tot expressie kwamen in jouw woorden, doen en laten, reageren en Zijn, zal je keelchakra dus vanuit deze heruitlijning en processen van afgelopen maand, iets heel anders van jouw Zelf tot expressie gaan brengen en op een heel andere manier.
Het vraagt uiteraard wel focus, eerlijk naar je Zelf kijken, betrokken zijn bij je eigen innerlijke processen en bewust de energie naar binnen (naar je processen) richten om er zoveel mogelijk voor je Zelf uit te kunnen halen.

Afstand activatie ter ondersteuning

Op 28 mei geef ik een transmissie en afstandactivatie die gericht is op deze processen. Om vanuit een veilig, gedragen veld dieper je eigen processen onder de loep te leggen of bewuster te ervaren waar jij in dit proces staat. Voor ondersteuning en verheldering, zowel van de collectieve velden in deze thematiek als persoonlijke groeistukken.
Wanneer je resoneert, voel je welkom om mee te doen.
Meer informatie vind je hier.

Voor nu een bijzondere laatste week van mei gewenst en keep up the good (inner) work!
Samen op weg naar de nieuwe schepping van een nieuwe wereld!

©  Willemien Timmer, 25-5-2020