Op welke tijdslijnen (golflengtes) beweeg jij nu mee?

De draden zijn ontrafelt en allemaal open en bloot waarneembaar, wanneer je vanuit een helikopter view kijkt naar alles wat deze maanden op aarde uitkristalliseert.
De symbolische draden die ik beschreef ik het eerdere artikel “Hoe dan?‘ , waarbij het gaat om verschillende tijdslijnen, daar heb ik het dan over.

Alles wat onder de oppervlakte was komt boven en wordt steeds meer zichtbaar.
Na de Leeuwenpoort en met de start van september 2020 zijn we in een andere resonantie beland, een andere fase van het zich ontvouwende proces.

Niet verwonderlijk dan ook dat ik steeds meer mensen hoor over de mogelijkheid van twee tijdslijnen of realiteiten die zichtbaar of voelbaar worden en die tegelijkertijd aanwezig zijn.
In mijn ervaring zijn het er echter veel meer dan twee. Maar het feit dat steeds meer mensen hier bewuster van worden vind ik bijzonder vreugdevol. Het verteld iets over de groei in bewustzijn die doorlopen is in de afgelopen maanden.
Het verteld dat bewustwording en bewustzijn haar weg vindt dwars door de chaos van de 3D realiteit heen.
Het verteld dat steeds meer mensen door de illusies van de ons voorgeschotelde 3D wereld heen gaan prikken.
Het verteld ons dat collectief steeds meer mensen ‘wakker worden’ en hun gevoel gaan volgen.

Twee realiteiten

Ruwweg geschetst zie je hierdoor twee realiteiten ontstaan, die van de wereld in verval en met een nieuwe val in bewustzijn. En die van de nieuwe wereld die vanuit de chaos geboren wordt.
Daar binnen op microscopisch niveau bestaan nog veel meer potentiele realiteiten, dimensies, tijdslijnen of golflengtes. Maar deze zullen gaandeweg het (collectieve) proces verder gaan uitkristalliseren. En bewuster worden.
Het is nu nog wat zwart-wit, zoals het de polariteit mooi weerspiegeld.

Collectief gezien staan we nu op een punt waarbij het essentieel wordt om bewust te zijn wat wij van binnen uit voeden. Waarop wij afgestemd zijn en meedeinen. Op angst? Of op Liefde, vertrouwen en hoop?

Lagen en nog eens lagen

Zo (multidimensionaal) gelaagd als wij zelf zijn, zul je ook binnen jezelf merken dat sommige lagen van bewustzijn moeiteloos afstemmen en meedeinen op de optie van de nieuwe wereld. Maar daarnaast zullen telkens nog deeltjes of laagjes opduiken die resoneren op angst, verdriet of moedeloosheid bij het ervaren en zien wat er in de wereld gebeurd. Laagjes die hoop zien vervagen of die vertrouwen ondermijnen.

Dit zijn de lagen die nog aandacht behoeven, die aangekeken, doorvoeld, erkend wensen te worden, zodat ze kunnen helen. Zodat ook zij mee kunnen gaan resoneren op de oorspronkelijke frequenties en daarmee vrij komen uit het oude, verwonde, dualiteit bewustzijn.
Juist deze laagjes en delen van jezelf kunnen nu makkelijker naar boven komen doordat heel het collectief veld hierin aangetrilt wordt.

Essentieel is om je te beseffen dat je in het ‘overall’ plaatje resoneert op de nieuwe aarde energie, ook wanneer er oude stukjes onzekerheid of wiebelig vertrouwen opborrelen. Deze kunnen namelijk juist herkend worden binnen jezelf doordat het merendeel van jezelf al resoneert op een ‘hogere uitkomst’, namelijk die van een nieuwe wereld.

Het besef van verschillende tijdslijnen en golflengtes waarop je resoneert

Het begin is er, voor mijn gevoel, waarop de nieuwe aarde gaat manifesteren. Het besef van twee tijdslijnen is het begin. Eerst mag in grote lijn dit besef bewust worden: dat je een keuze hebt waarop jij wenst te resoneren.
Wens je te resoneren op angst en ga je mee in de lagere trillingen van hetgeen zich op aarde laat zien? Of resoneer je op het innerlijk voelen en weten dat er van hieruit juist de nieuwe aarde geboren wordt? En heeft dat je focus?

Elke geboorte kent pijnlijke weeën waar doorheen gewerkt mag worden voordat het nieuwe zich kan openbaren.

Dit zijn wezenlijke verschillen in golflengte en trilling, kortgezegd: angst of liefde.
Deze geven een wezenlijk totaal andere beleving van de realiteit die ervaren wordt.
Essentieel is ook om je te realiseren dat wanneer je bewust of onbewust op een bepaalde golflengte of tijdslijn resoneert, dat jouw realiteit en waarheid is of wordt.

Verschillende golflengtes

Dus voor mensen die in diepe angst of beïnvloeding leven op een tijdslijn van lagere trillingen  is dat hun werkelijkheid die zij  ook daadwerkelijk beleven. Andersom geldt dat ook.
Deze tijdslijnen staan soms volledig haaks op elkaar. En elkaar werkelijk verstaan wordt dan heel erg moeilijk. Elkaar bereiken in de eigen beleving is bijna niet over te brengen.
Proberen elkaar van het eigen gelijk te overtuigen heeft dus geen enkele zin en kost vooral vaak heel veel energie. Maar kan ook aanleiding zijn dat je zelf ook verstrikt raakt in frustraties en emoties, waardoor je eigen energie dus ook keldert.

Tweedeling

Die tweedeling zie je momenteel dan ook steeds sterker uitlichten in de 3D wereld. De verschillende golflengtes of tijdslijnen zoals je ze zou kunnen noemen.
Want dat waarop je afgestemd bent of resoneert bepaald wat je creëert en dus ervaart of gaat ervaren. In feite betekenen deze twee uitgelichte golflengtes (angst en liefde kort gezegd) nu welke realiteiten er collectief gecreëerd worden.
Zoals gezegd, daar binnen ervaar ik nog een oneindigheid aan tijdslijnen en dus (potentiële) realiteiten die gecreëerd kunnen gaan worden.
Maar het draait nu allereerst om die twee hoofdlijnen: angst of liefde.
En het besef op welke beweging jij mee deint.
Van daaruit kunnen de lagen die dat nog ondermijnen of je onderuithalen aan het licht komen  waardoor je in je processen weer werk aan de winkel hebt om je trilling ook daar weer te verhogen.

Zij die in de angst tijdlijn mee stromen zullen over het algemeen hier vaak minder bewust in staan of ook eigen processen daar binnen niet zozeer herkennen of aanpakken. Uitzonderingen wellicht daar gelaten, want veel mensen worden ook nu nog wakker.

Twee hoofdlijnen

Die tweedeling is collectief de eerste stap die gaat bepalen welke kant het collectief op gaat stromen maar schept ook letterlijk twee andere aarde werelden als twee hoofdlijnen. Elk op een eigen frequentie.
Wanneer daarin een volgende stap gerealiseerd is, de splitsing tussen die werelden, dan zullen steeds meer realiteiten of tijdslijnen zichtbaar gaan worden daar binnen. Dat is het vervolg van het proces.
Ook hierin komt in feite aan het licht wat er ergens allang is, maar waar we als mens al lang geleden van afgesloten zijn geraakt.
Daarnaast zullen er ook nieuwe tijdslijnen, werelden en realiteiten verder gecreëerd en gemanifesteerd kunnen gaan worden. Verderop in het ascensie proces, wanneer we ons zelf zo bevrijd hebben van oud onbewustzijn dat ons Godsbewustzijn en scheppers potentieel weer steeds bewuster geïntegreerd en belichaamd raakt.

Alles is gelaagd en gebeurd stap voor stap. En het is ook een illusie om te denken dat als je eenmaal resoneert op de tijdslijn van de nieuwe aarde dat ‘we er dan al zijn’.
We zijn nog zoveel grootser dan dat in onze Bronessentie, en ook dat wenst her-innert te worden.

Belangrijk voor nu

Belangrijk voor nu is je steeds bewuster worden en afvragen op welke tijdslijn jij je beweegt in je leven, die van meedeinen in angst of focus op de nieuwe wereld.
Het besef dat je in elk moment een keuze hebt waarop jij je wilt afstemmen en richten.
Natuurlijk is het niet erg als je soms nog stukjes angst binnen jezelf getriggerd voelt. Besef dat dat juist de innerlijke aanwijzingen zijn die je gidsen naar delen in jezelf die nog bang, verdrietig of in gebrekkig vertrouwen zijn. Het zijn de innerlijke richtingaanwijzers waar nog iets te helen is.
Besef je dat je dat niet definieert in wie jij Bent vanuit dat grotere wezen van Zijn. Maar menselijke, veelal onbewuste lagen, die nog verder mogen groeien.

Richt je aandacht en focus doorlopend bewust op welke wereld jij wenst te bewandelen, beleven en creëren. Gerichte aandacht en focus bepaald je afstemming en waarop jij jezelf telkens weer (her) uitlijnt.

Je hoofd wegdraaien of je hoofd in het zand steken van dat wat er op aarde gaande is, is geenszins aan de orde. De uitdaging is om juist de chaos te zien en daarbinnen de parels te gaan ontdekken die verwijzen naar wat er vanuit de chaos geboren wil worden.
Daarvoor is een neutrale zienswijze, helikopterview, nodig. Om niet te verdrinken in de menselijke emoties die die wereldchaos op kan roepen. Dus daarom is het belangrijk je telkens te verbinden met je hart, zodat compassie, gevoel maar ook hoger overzicht deel zijn van jouw perspectief en ervaren.

Richt je op je gronding, aardeverbinding en het draagvlak binnen je  Zelf zodat er stevigheid en basis is om jouw al bemeesterde kwaliteiten echt te kunnen belichamen, d.w.z. toepassen en leven, juist ook in die 3D wereld van alledag.

Richt je op jouw rechte lijn, die balans is en neem je midden in in jezelf. Dan neem je ook jouw plek in, in de wereld. Dat is noodzakelijk om de nieuwe aarde echt te gronden en bestaansrecht te geven. De nieuwe aarde wordt immers door ons heen geboren op aarde. De hemel op aarde brengen gebeurd door ons heen, wanneer wij ons hoger bewustzijn echt op aarde kunnen laten landen (gronden, verankeren en belichamen).

En vooral: hou moed en ( werk aan het herstel van) vertrouwen. Hoewel het een hobbelige rit is verwerken we nu duizenden jaren en -levens en lossen stapsgewijs alle trauma op. Dat kan niet in 1 dag of in 1 jaar tijd, hoewel het razendsnel gaat nu. Probeer dus ook geduld op te brengen en hoe lastig soms ook: geniet!
We leven in zo’n uitzonderlijke, bijzondere tijd als nooit tevoren! Jij bent getuige,  deelnemer en medeschepper van een nieuwe wereld, hoe uniek is dat?!

© Willemien Timmer, 15-9-2020