Samen wandelen we elkaar naar Thuis komen in je Zelf

Hoe krachtiger je straalt in je eigen authentieke licht en Zijn, des te meer zul je andere mensen om je heen aanraken met die trilling die je uitstraalt.
Enerzijds zal dat beweging kunnen brengen in het hart en bewustzijn van de ander zodat deze verder kan openen of geïnspireerd raakt. Jouw trilling verhoogt dan de resonantie van de ander.

Anderzijds kan dit enorme weerstand bij de ander oproepen. Want het licht van je wezen belicht dan de schaduwplekjes die de ander (meestal onbewust) liever verborgen houdt. Of nog niet aan durft te kijken.
Soms leidt dat tot conflicten of situaties waarbij de ene na de andere trigger naar voren komt, bij de ene of bij beide partijen.
Een karmisch spel komt op gang om diepere lagen van oude pijn en overtuigingen naar de oppervlakte te vissen.
Lagen van oer trauma zoals ‘het niet goed genoeg zijn’, onbegrip, verwarring, onveiligheid, twijfels of je wel mag zijn wie je bent. Het gevoel dat je je licht moet dimmen omdat het de ander wellicht verblind. Het kan van alles zijn.

Besef dat juist daar waar je al straalt, je een stukje van je Zijn bemeesterd hebt en belichaamd. Daarom straalt het uit in dagelijks leven en raakt het ook de ander. En dat daar waar je vanuit dat stralen getriggert wordt en je weer keldert in energie, waar je nieuwe lagen schaduw of pijn ontmoet, dat daar een nieuwe kans ligt om ook die stukken te leren bemeesteren. Zodat je ook in dat gebied leert stralen in jouw Zijnskracht.

Het is allemaal een dynamisch ‘spel’ van beweging, frequenties en vibratie.
Waar jij nog (onbewust) resoneert op een blinde vlek of schaduw kan in interactie met de ander beweging ontstaan om alles aan het licht te brengen.
Je kan al stralen in het ene aspect en nog totaal blind zijn in het andere.
We hebben elkaar nodig om al die deeltjes van ons zelf te belichten en verhelderen.

Ons ego vind dat vaak onprettig en onplezierig, vind daar van alles van en wil het oude bekende behouden, zelfs als dat niet prettig of fijn is. Maar dat is bekend en ego vreest het onbekende. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om, en gaat het wel om de drive die vanuit ons diepste wezen komt: bevrijding van de afgescheidenheid en de pijn die dat gebracht heeft.

Dus met elke trigger die we elkaar geven,  vanuit stralend licht of diepe pijn, reiken we elkaar het mooiste cadeau ooit aan, de weg terug naar Thuis komen in je Zelf. Als je de moed hebt om echt te durven kijken naar de waarde van wat je elkaar schenkt. Naar wat jou nog zeer doet en wat je nodig hebt om dat te helen.
Zo wandelen we elkaar terug naar de heelheid in ons Zelf en de her-innering aan dat grootse Licht dat we Zijn.
Ieder op eigen benen, in eigen tempo en op een eigen unieke manier.

©  Willemien Timmer, 9-3-2020
Vanuit het licht van de volle super maan