Super volle maan, equinox en derde 3-3-3 Portaal

Samenvallend met elkaar op 21 maart 2019

 

Trillingsverhogingen en grote bewustzijnsshift  door het samen vallen van 3 elementen!

We naderen weer een bijzonder krachtig ‘omkeer moment’ met een grote energetische shift, die gaat doorwerken in zowel collectieve- als persoonlijke processen van bewustwording. Een samen vallen van lente equinox, een super volle maan en het derde 3-3-3 portaal kondigen zich voelbaar in de energie op dit moment al aan.
Om een helderder beeld te krijgen van de verschillende elementen die samenvallen in de komende dagen en hun effecten op energetisch vlak, eerst even een overzichtje van waar we mee te maken hebben en wat de onafhankelijke energetische effecten zijn.  Zowel op innerlijk, energetisch vlak als op natuurlijk cyclisch vlak zijn deze verschijnselen waarneembaar en te ervaren.
Dat geeft een helderder beeld van wat zich energetisch gaat afspelen in energie en bewustzijn en waar wij ons dus innerlijk ook doorheen aan het bewegen zijn.  Maar geeft ook meer inzicht in wat er gebeurd wanneer deze verschillende krachtige elementen zich aan elkaar verbinden en samen vallen. Waardoor de effecten en energie drievoudig uitvergroten!

Voor mijn gevoel raken deze drie samen komende elementen elk andere lagen van bewustzijn in ons aan. En dat betekend dat het samen vallen van deze elementen in ons een enorme reikwijdte zullen hebben. Ons individueel-, maar ook collectief bewustzijn zal dus opnieuw verder op gaan rekken, uit gaan rekken, waardoor verdieping en  nieuwe groei mogelijk wordt.
Het oprekken van bewustzijn, wanneer verschillende lagen tegelijkertijd aangeraakt en aangetrilt worden, betekend letterlijk een verruiming van bewustzijn. Daar waar bewustzijn verruimd wordt, komt ook dat wat verstopt zat in het onbewuste en dat wat tot dan toe onzichtbaar was,  naar boven. Het zal ruimte krijgen om zichtbaar te worden. Diepe onbewuste gevoelslagen, oude patronen, oude wonden en littekens, verdraaiingen, overlevingsmechanismen en oude ‘rollenpatronen’ krijgen zo de kans om bewuster te worden. voor ieder op eigen persoonlijke thema’s die aan de orde zijn en passen bij het groeistuk waar jij nu (bewust of onbewust, maar aangestuurd door je Zielsbewustzijn) mee bezig bent.
Vanuit bewustwording kan heling of transformatie ontstaan, mits wij er innerlijk naar durven kijken en de verbinding er mee gaan maken zodat het als proces uitgewerkt en doorleefd kan worden.

Dus in feite kondigt deze ‘periode’ van de komende dagen een nieuwe shift aan naar nieuwe kansen, mogelijkheden en potentieel. Maar luidt het tevens een vernieuwende fase van verdieping in je Zelf aan. Kan het nieuwe procesthema’s naar de oppervlakte brengen, waarmee je persoonlijke-, maar ook de collectieve processen, een nieuw hoofdstuk zullen openen.
Elk van de samen vallende elementen in de komende dagen, reikt daarmee andere mogelijkheden en energieën aan, die wanneer zij in verbinding met elkaar staan, enorm zullen uitvergroten en dus krachtiger naar de voorgrond komen.

De samenvallende elementen zijn:

 

Super volle maan

Wanneer de (volle) maan op een punt staat die we zouden kunnen markeren als ‘relatief het dichtste punt bij aarde’ in de ecliptische baan, dan noemen we dat een super maan. Relatief gezien is de maan dan dichterbij en lijkt de maan een stukje groter en helderder. Dat is maar relatief, want het is maar 13% helderder dan gemiddeld. Maar vaak is bij de opkomst van de maan wel duidelijk zichtbaar dat de maan een stuk groter lijkt te zijn.

De energie van de volle maan, die normaal gesproken al een krachtige invloed heeft, wordt echter enorm versterkt met een super volle maan. En dat kan heel sterk voelbaar zijn, voor hen die daar energetisch gevoelig voor zijn.
De volle maan werkt diep door in en verbind je bewuster met je gevoelskwaliteiten, emotielagen en met je diep onbewuste. Dat wat schuilt in je 4D mens-zijn. Een super volle maan doet daar een extra schepje bovenop. Werkt intenser en dieper door en kan diep onbewuste processen en patronen triggeren en naar boven halen. Uit het onbewuste, zodat het bewuster kan worden.

Deze super volle maan  van 21 maar is de derde op rij vanaf januari 2019. Op 21 januari was de eerste super volle maan, die samenviel met een bloedmaansverduistering, die ook een krachtige shift inhield. Daar kun je hier meer over lezen.
Deze super maan bewoog zich al dichter naar het dichtste punt in de ecliptische baan toe, terwijl deze de volgende super volle maan, op het dichtste punt bij de aarde, voorbereidde. Deze tweede super volle maan vond plaats op 19 februari (19-2-19 portaal). Bij de derde super volle maan beweegt de maan weer langzaamaan verder van het ecliptische punt af.
Omdat ook dit een super maan en is haar invloed op ons bewustzijn en energie krachtiger dan bij elke ‘normale’ volle maan.

 

Lente equinox

De lente equinox is een van de twee momenten per jaar (maart en september) waarop de zon in uitlijning met de aarde loodrecht met de evenaar staat en of deze passeert. Wanneer de zon de evenaar passeert veranderd dat wat wij seizoenen zijn gaan noemen. In dit geval schuiven wij van de winterperiode naar de lente.
In feite kruist de zon dus de evenaar en verplaatst zich van noord naar zuid of andersom.
Ten tijde van de equinox zou het overal op aarde ongeveer gelijktijdig even lang zowel donker als licht zijn. Maar dat gaat lang niet altijd op en dat heeft met factoren als luchtvochtigheid, temperatuur en atmosferische invloeden te maken. De lengte van dag en nacht zijn ongeveer gelijk op dat moment, maar dat is niet altijd exact waarneembaar. Enkel op de equinox dagen gaat de zon exact in het oosten op en gaat exact in het westen onder.

Er zijn twee equinoxen of nachteveningen, zoals het ook wel genoemd wordt, in het jaar, te weten rond 20-21 maart en rond 22-23 september.
Daarnaast zijn er twee zonnewendes (rond 21 juni zomer zonnewende en rond 21 december winter zonnewende), waarbij de zon het hoogste punt en een moment van stilstaan bereikt, exact op ofwel de noordelijkste ofwel de zuidelijkste positie.
De zon staat dan exact boven ofwel de Kreeftskeerkring (zuiden) ofwel de Steenbokskeerkring (noorden). Het middelpunt van de beweging van de zon ten op zichtte van de aarde, exact tussen beide keerkringen in,  wordt bereikt op de equinoxen.

De lente equinox valt dit jaar op woensdag 20 maart rond 23.00 uur in de avond. Maar de (energie)verschuiving is al dagen van te voren en nog dagen erna voelbaar, omdat de zon de evenaar ‘nadert’ en zodra de evenaar gepasseerd is, zich daar langzaam weer verder vanaf verwijderd. Waarmee we steeds meer het seizoen lente binnen gaan.

In de oudheid, bij de Germaanse volkeren, werd rond deze tijd het feest van Ostara gevierd met vruchtbaarheid rituelen en herverbinding met en het eren van het land, zodat het voorbereid werd voor nieuwe groei.  Het is de tijd van zaaien om in het najaar te kunnen oogsten. Zowel lente als herfst equinox zijn daarbij markeringspunten van de wijzigende seizoenen.

Ook energetisch en in bewustzijn is dit een tijd waarin een omkeer plaats vind, vanuit de winterperiode naar de lente. Van naar binnen gekeerd zijn, naar buiten. We zullen letterlijk weer meer naar buiten gaan, naar buiten gericht worden en dieper energetisch gaan zaaien wat wij in het najaar zullen gaan oogsten. Het is dus essentieel je bewust te zijn waar jij je aandacht, intentie en focus op zet… dat is wat je zaait. Daarmee schep jij (op bewust of onbewust niveau)  jouw pad voor de komende maanden. Waar wil jij in of naartoe groeien?

 

Derde 3-3-3 portaal

Zoals ik eerder al schreef, bevat de maand maart 2019 maar liefst vier 3-3-3 portalen. Samen vallend met equinox en super volle maan is het derde 3-3-3 portaal.

Deze sterrenportalen of poortdagen zijn cruciale momenten waarop de instroom van hogere trillingen vanuit het universum extra krachtig binnen komen. Het is alsof (vanuit menselijk perspectief dan) de sluiers  tussen dimensies dunner zijn of anders gezegd: ons bewustzijn er op dergelijke gecodeerde data in lineaire tijd meer voor open staat om hogere waarheden, inzichten en bewustzijn te ontvangen.
Als je meer wilt weten over wat Portaaldagen of Sterrenpoorten zijn, lees dan hier even verder. Dan hoef ik dat nu niet in de herhaling te vertellen.

De energie van de 3-3-3 portalen reiken stapsgewijs trillingsverhogingen aan via het aantrillen van onze Heilige Drie Eenheids Blauwdrukken. Simpel gezegd, via onze mannelijke, vrouwelijke en kind energie.
De energie van de 3 gaat over de Heilige Verbintenis en draagt de codering van de Heilige (innerlijke) Drie Eenheid in zich. Deze energie stimuleert het verenigen van polariteiten, zoals mannelijke en vrouwelijke energie en de versmelting daarvan. Dit wordt het Heilig Huwelijk genoemd.
Daaruit voortvloeiend ontstaat een derde, een nieuw veld, wat je het Goddelijk Kind zou kunnen noemen. Een onbevlekt en androgyn veld van bewustzijn wat beide polariteiten (mannelijk en vrouwelijk) in zich draagt, maar tegelijkertijd van een hogere potentie en trilling is.
In ons Bewustzijn dragen wij ook deze Heilige Drie Eenheid. We ervaren vaak in mens-zijn de gekwetste, beschadigde kanten daarvan en stoeien in onze groei vaak met de wonden en oude patronen van het mannelijke, vrouwelijke en kindsdeel in ons.
Er is echter ook een Oorspronkelijke Blauwdruk van deze velden in ons, die Heel zijn en nooit gekwetst of beschadigt kunnen raken. Deze zijn de ‘doorgang’ naar ons Bron Bewustzijn. Deze velden worden vanuit de oud Egyptische energie weerspiegeld door Isis, Osiris en Horus. Zij vertegenwoordigen enerzijds deze Oneindige eeuwige Man-Vrouw-Kind velden, als ook de beschadigingen die we in het mens-zijn in deze velden hebben opgelopen, die we wensen te helen, op weg terug naar Heelheid naar de oorspronkelijke Blauwdrukken dus.

Deze derde upgrade of derde 3-3-3 Portaal deze maand is een vervolg en bekrachtiging op de eerdere twee 3-3-3 Portalen en zal daarmee, in samenhang ook met de andere elementen op 21 maart, extra krachtig binnen kunnen komen.
Zoals de energie van de super maan diep inwerkt op het diep onbewuste, zo zal de energie van deze derde 3-3-3 codering diep inwerken op je ‘boven’bewuste, je Goddelijke Blauwdrukvelden.
Voor mijn gevoel gaat er een balancering plaats vinden waardoor onze Goddelijke Mannelijke-Vrouwelijke-Kind Blauwdrukken (Oorspronkelijke velden van bewustzijn) dieper met elkaar gaan uitlijnen. Maar zal er van daaruit ook een diepere lijn gevormd gaan worden naar je menselijke (beschadigde) man, vrouw, kind energieën.
Van daaruit ontstaat meer zicht op wat je Goddelijke Intentie is, en waar je menselijke man-vrouw-kind energieën nog beschadigt, verwrongen, gewond, angstig of verdrietig of  uit balans zijn.
Wanneer de Goddelijke Blauwdrukvelden bewuster voelbaar worden, m.a.w. Jouw Essentie en Bedoeling, zul je dieper gaan voelen en zien waar dat al geleefd kan worden in wie jij bent als mens, en waar nog niet. Dat bewust worden levert weer een bewuster inzicht of overzicht binnen je eigen groei, in waar nog werk te doen is.

 

Persoonlijke en collectieve groeiprocessen

De energie van de vernieuwing van de lente equinox voelt als een aantrekkende kracht, een opening, een verbinding, om het ‘boven’bewuste en het onderbewuste dieper met elkaar te kunnen uitlijnen. M.a.w. We zullen vanuit een hoger perspectief dat de Drievoudigheid omvat (Heelheid dus) veel bewuster en dieper kunnen zien wat ons blokkeert, welke oude ballast ons menselijk perspectief nog kleurt of groei in de weg staat. Maar van daaruit dus ook veel bewuster onze lichtzaden (focus, intentie en aandacht) kunnen richten op waar wij ons naartoe willen bewegen in de komende groei maanden. Dat maakt dus bewuster wat wij willen gaan zaaien in de equinox energie, voor ons verdere groeipad.
Wanneer hoger bewustzijn en onbewustzijn samenkomen is dat in feite ook weer een Heilig Huwelijk en vindt er verruiming plaats waardoor nieuw inzicht mogelijk wordt. Waardoor wij ons Zelf in al ons licht gelijkwaardig aan al onze innerlijke schaduw kunnen gaan zien. Er zal meer bewustzijn van onze kracht en schoonheid, maar ook van onze knelpunten en oude patronen kunnen ontstaan.  Dat resoneert ook op de potentie en mogelijkheden van de equinox in haar natuurlijke uitingsvorm: het is even lang dag/ licht als nacht/donker.
Een prachtige kans dus om al je onbewuste en hoger bewuste processen van dit moment met elkaar te balanceren en uit te lijnen. Om je Zelf te bespiegelen. Om jouw innerlijke Licht en schaduw krachten met elkaar te bundelen. Om tot dieper inzicht te komen. Om van daaruit bewuster te voelen wat jij wenst te scheppen (zaaien) in de komende maanden.  Waar jij nog schaduw wenst op te ruimen of waar jij jouw Licht wil (leren) ankeren en manifesteren, ook als mens, in het dagelijks leven op aarde.

De energie van menselijk Meesterschap  stroomt ook dit jaar in de overkoepelende jaar energie mee. Dat betekend dat we steeds meer in ons mens-zijn ook mee mogen gaan doen met de bewuste creatie van ons leven en ons pad. Dat betekend dat we steeds meer in mens-zijn ook de verantwoordelijkheid voor ons pad, onze ervaringen, wonden, licht en schaduw weer op ons mogen nemen. En dus ook voor het pad wat wij scheppen (bewust en onbewust) voor ons Zelf.
De energie van deze Drievoudige samenkomst van elementen, werkt ook hier dieper in door. Dat we nog meer onze kracht, verantwoordelijkheid, ons scheppend vermogen en ons mens-zijn mogen samen brengen. Bewuster mogen worden dat ons mens-zijn in alle transformatieprocessen en Ascensie mee moet doen zelfs. Het menselijk ervaringsdeel is de sleutel om alle lagen van bewustzijn samen te brengen en tot belichaming te brengen.

Ons fysieke lichaam en menselijk bewustzijn doen in de trillingen van deze tijd steeds meer mee in alle Ascensieprocessen. Wat resulteert in vele klachten en weerstanden. Oude kwalen of nieuwe klachten die naar boven komen, omdat we tot diep in ons celbewustzijn ook aan het opschonen zijn. Elke trillingsverhoging komt nu niet meer alleen energetisch binnen (zoals dat jaren wel zo is geweest). Maar komt door alle eerdere energetische opschoningen, nu ook heel diep in het celgeheugen, fysiek lichaam en DNA structuren binnen. Dat maakt het voor het ego zelf soms een heel stuk lastiger, want heel ander soort angsten worden daarmee getriggerd. Immers, alle trilling wijzigingen zijn niet echt meer op afstand of buiten de deur te houden, maar komen letterlijk wel heel dicht bij. Namelijk IN het fysieke lichaam.
Weerstanden en angsten kunnen dus steeds krachtig op komen zetten, zeker met dit soort upgrades en bewustzijnsshifts. Een stukje bewustzijn over wat er gaande is in deze tijd is daarbij essentieel om misschien meer inzicht, begrip, overgave of ten minste acceptatie te kunnen vinden om de weerstand te verminderen, de angst te temperen en de energie iets makkelijker binnen te laten komen, zodat het haar werk kan doen. Alle trillingsverhogingen dienen immers ons bewustwordings- en opschoningsproces, om alle onbalans, ballast en oude patronen te kunnen loslaten. Wil je tips of ondersteunende handvatten voor je Zelf daarbij in deze processen, lees dan hier even verder.

De energie van moeiteloosheid of in elk geval iets moeitelozer door grootste shifts heen gaan was al aan de orde sinds 2019 gestart was en werd de afgelopen periode steeds sterker voelbaar. Ondanks dat voor velen de processen in deze tijd bijzonder uitdagend (zullen) zijn. De mate van bewustzijn, bereidheid maar ook overgave spelen hierin ook een rol. Daar waar nog veel onbewustzijn, angst of weerstand overheerst kunnen de processen van deze tijd als een pure worstelpartij ervaren worden. Daar waar je zachtjesaan wat meer inzicht, overgave of acceptatie en geduld kunt opbrengen, zorgt dat voor een andere beleving en zul je moeitelozer of in elk geval minder stroef door alle trilling wijzigingen heen wandelen.
Voor mijn gevoel stuwt de Drievoudige samenkomst van al deze trillingsverhogingen op en rondom 21 maart, nog meer in de richting van een steeds moeitelozer en vanuit acceptatie, kunnen Zijn met dat wat Is. Het kan je helpen in je (tegenstribbelende) persoonlijkheid of ego van mens-zijn om meer stroming te ervaren, om meer uit de breinkonijnen of gremlins te blijven, uit de angst of weerstanden. En dus zuiverder en makkelijker uitgelijnd te blijven op je eigen Hoger Bewustzijn, maar wel aanwezig, geaard en verankert in je mens-zijn.

Zoals iedereen waarschijnlijk wel ervaart en ook kijkend naar de wereld kan zien, is er zo enorm veel in beweging. Schaduw(programma’s en agenda’s) komen steeds meer aan het licht. Misstanden zijn aan de orde van de dag, in het klein en in het werelds groot. Het is de weerspiegeling van hetgeen ook innerlijk in ieder persoonlijk gaande is. Dat wat schaduw is, wat niet meer klopt, niet in lijn met natuurlijke stroming is, wat vervuild of vernietigd wordt… het komt aan het licht.
Alle trillingsverhogingen, portalen, kosmische instroom, wijzigingen in het aard magnetisch veld, en noem maar op, het zijn allemaal bewegingen die duiden op de grootse shifts waar wij in bewustzijn doorheen bewegen.
Elke trilling verhoging is een traprede op de grote trap van verandering. Niemand wordt daarin ontzien, we mogen allemaal ons deel doen. Hoe bewust of onbewust we ook zijn. We mogen steeds meer ons Meesterschap en ons aandeel in de wereld en schepping (h)erkennen en onze verantwoordelijkheid daarvoor nemen.
Individueel draagt iedereen bij aan dit proces, en van daaruit wordt het gezamenlijk, collectief.
Op een bepaald niveau zijn het dus ook onze eigen hogere Scheppers delen die deze grootse wijzigingen in schepping vorm geven. En dat mogen we steeds dieper werkelijk gaan her-inneren en belichamen.

De 3 die overal steeds weer terug komt deze maand, nu ook in het samenvallen van 3 elementen op een bijzonder moment (in het derde 3-3-3 portaal) is van grote invloed en een krachtige uitnodiging om steeds dieper al onze polariteiten te verbinden en te laten versmelten om steeds meer her boven uit te stijgen in een nieuw veld van bewustzijn!

De komende dagen zijn weer een mega shift en stap voorwaarts de bepalend is voor hoe wij ons verder door deze processen gaan bewegen.
Ik zou zeggen: choose wise! Kies bewust, kies wijs en hou je focus en intentie gericht op groei, Liefde, Licht en bewustzijn. Maar knijp je ogen niet dicht voor de schaduw!

© Willemien Timmer, 19-3-2019  (19-3-19 Portaal!!!)

 

Afstand activaties en transmissies ter ondersteuning van je bewustwordingsproces

In afstemming op de trillingsverhogingen van de 3-3-3 Portalen, met alle bijkomstige samenvallende energieën, verzorg ik zowel op 1 maart als op 30 maart weer afstand activaties in de energieën van het moment. Om persoonlijke ondersteuning te bieden, bewustwording te bevorderen en een heilige, veilige ruimte te scheppen waarin jij je Zelf dieper te openen en te kunnen verstaan in gevoel wat voor jou in dit moment voor je groei het meest belangrijk is om je aandacht op te richten.

Meer informatie daarover, mocht je mee willen doen in deze bijzonder bekrachtigende afstemmingen, vind je Hier en Hier.