De aura

De aura is je energieveld dat uitstraalt vanuit en dwars door je fysieke lichaam. Het is veelal niet waarneembaar met het blote oog, maar wel waarneembaar met hogere zintuigen zoals helder zien of voelen.

Aurareading of de aura lezen is het kijken vanuit een zesde zintuig of bewustzijn en gevoel in de energie van een ander. In de energie van iets of iemand liggen beelden, symbolen en hele energievelden besloten die iets vertellen over de persoon. Emoties, gedachtenpatronen, angsten, karaktereigenschappen en ervaringen kunnen zichtbaar en voelbaar worden in de aura, die een blauwdruk is van wie of wat iemand is, heeft meegemaakt en (bewust en onbewust) met zich meedraagt.

Ga naar de bovenkant