Twee ultieme Transformatie Portalen: Het 10-11 en het 11-11 portaal

De komende twee dagen, de twee ultieme portalen, bewegen we ons weer door twee krachtige Portaaldagen heen. Waar binnen de hogere Lichttrillingen collectief binnenstromen en zowel je bewustzijn als onbewuste lagen kunnen aanraken om aan te zetten tot vernieuwing, groei, healing, bewustwording en verdere verhoging van trilling.
Deze dagen in de 11-energie van november zijn bijzonder krachtig en transformerend gericht. Wat inhoudt dat er heel veel oude energie opgeruimd kan worden en nieuwe bewustzijnslagen vrij kunnen komen in je menselijke bewustzijn.

De energie van 10-11-2023

De energie van 10-11 (10 november)  is bedoeld om je weer her uit te lijnen met de energie van de 11, de kracht van transformatie en het op eigen benen staan in je eigen kracht.
De frequentie van de 1 gaat over uitlijning, Eenheid, de vrouwelijke energie (ontvankelijkheid en open staan), maar ook over vernieuwing.
De energie van de 1 gaat ook over het basischakra, daar waar collectief nu zo sterk op ingehaakt en getriggerd wordt. Thematieken als onveiligheid, tekorten, gebrek aan vertrouwen en eigen-waarde, geen gronding en stevigheid voelen (fundamenten), etc.
De energie van de nul resoneert met Bronkracht of oorspronkelijke kracht.

De energie van de 10 gaat over de uitlijning met Bron of de oorspronkelijke energie. De energie van de 10 gaat ook over uitlijnen met de nulpunt energie: weer diep in jouw midden komen, zodat je alles weer vanuit een groter perspectief kunt ervaren, zonder verklevingen met collectieve (onbewuste) onderstromen.  Dit geldt ook voor je basischakra, die weer dieper kan resetten (loskomen van de oude imprints en heruitlijnen met de oorspronkelijke frequenties: veiligheid, draagkracht, eigen-waarde, stevig staan, uitlijning met de aarde, contact met het fysieke lichaam, etc.)

De energie van 11-11-2023

Het 11-11 portaal zorgt jaarlijks voor een grote input aan transformatiekracht die ‘uitgestrooid’  wordt in en over het collectief bewustzijn. Een grote stuwende kracht die persoonlijk en collectief aanzet tot verdere (innerlijke) schoonmaak, groei, bewustwording door transformatie en het steeds krachtiger op eigen (Meesterschaps) benen gaan staan in jouw bewustzijn.
De intensiteit van de 11-11 codering is jaarlijks erg sterk en brengt een beweging van vernieuwing en activatie met zich mee. En brengt een versnelling richting de afronding van de processen en groeimogelijkheden van dit jaar.

In de energiebeweging waarbij steeds dieper gelegen onbewuste lagen boven komen, oude fundamenten gebaseerd op afgescheidenheid en dualiteit aan het licht gebracht worden en niet langer wenselijke of functionerende patronen belicht en ontmanteld worden, kunnen de verschuivingen van deze periode best intens zijn. Zowel in het groot (buitenwereld) as in het klein (binnenwereld) trilt de 11-energie zonder schroom de diepste onbewuste  lagen aan waar wij uit verbinding met ons Zelf en onze kracht zijn gegaan. Ook het 11-11 portaal doet daar jaarlijks en dus ook nu weer een extra duit in het zakje, om dat proces te versterken.

De 11-11 energie of poort biedt een potentie aan om datgene wat het licht nog niet heeft kunnen zien naar boven te halen om zichtbaar, voelbaar en bewust te worden. Het biedt kans om oude programmering daarmee om te zetten. Van oud en beperkend naar oorspronkelijk en oneindig. Van overleving naar leven. Van verwonding naar heling. Van onbewustzijn naar bewust Zijn.
De 11-11 frequentie resoneert diep door op zowel de mannelijke als vrouwelijke polariteiten/energie velden in ons bewustzijn. D.w.z. dat het ook in gepolariseerd (on)bewustzijn doorwerkt en een beweging naar meer (in) balans (komen) in gang zet.

De 11 energie zet je aan om op beide benen te gaan staan, Meesterschapsbenen. In je basis, diep gegrond, in verbinding met de aarde, met je verantwoordelijkheid als Goddelijk wezen, en ook met je mens-zijn en lichaam wat daarbij hoort.
De 11-11 energie is daarbij een bekrachtiging om je Meesterschap niet alleen in hoger bewustzijn, maar ook in en over het onbewuste op te pakken. Verantwoordelijkheid nemen vanuit bewustzijn op alle acties, gevoelens, gedragingen en winden van het onbewuste. Zoals Osiris door de Duat (‘onderwereld’ of: het onderbewuste) reisde om zijn eigen koningschap/meesterschap daarover te verkrijgen. Daarbij dienen we onze innerlijke demonen aan te kijken, te ‘verslaan’ (accepteren en omarmen). Want daarin schuilt de heling en de toegang tot onze oorspronkelijke kracht en bewustzijn.

De 11-11 codering werkt diep door in je DNA, in de programmatuur van je fysieke lichaam, die ook alle informatie over je zielswezen en Oorspronkelijke kracht en bewustzijn in zich draagt. Om tot diep in de materie manifestatie van je Zijn deze transformatie te doorlopen. Om het diep onbewuste bewust te maken, te herstellen, helen en om te zetten tot het diep bewuste Zijn. Jouw Meesterschapskwaliteiten, jouw Goddelijk erfgoed weer te wekken in ‘de stof’.
Deze doorwerking kan dus ook een fysieke reactie oproepen. Misschien al in aanloop naar de 11-11 portaalenergie toe. Omdat het oude stagnerende energieën omhoog haalt om te bevrijden. Op fysiek vlak niet altijd prettig. Maar oude vastgezette overtuigingen en emoties dienen ook te helen in het lichaam om de weg weer vrij te maken.

De 11-11 energie gaat ook de interactie en synchronisatie aan met andere elementen die op andere golflengtes aanwezig zijn. Zoals de energie van de recente volle maansverduistering, wijzigingen in de Schumann resonantie, zonnevlammen, planeetstanden activiteiten, etc.
Waarmee dus op vele vlakken en lagen deze thematieken dieper (op persoonlijk en collectief vlak) uitgediept gaan worden.
Alles wat in jou nu aan de orde is, passend in je evolutie en processen kan nader belicht worden en naar voren komen, daar waar de diepe transformaties nodig zijn.

Het 11-11 portaal biedt majestueuze kansen op groei, bewustwording en wijzigingen van perspectief, ervaring en oppakken van je eigen innerlijke kracht.
Het zal dat wat krom is belichten, dat wat verdraaid is naar voren halen en potenties in je Zelf aanspreken om weer de rechte lijn met Bron en je Oorsprong dieper re herstellen.
Een stuwende kracht die zeker komende tijd een frisse wind van verandering komt brengen. In je Zelf en in de wereld. Meer licht wat aan gezet wordt om alle schaduw te belichten!

En wil je meer lezen over wat de energie van november brengt? Lees dan hier even verder.

Ik wens je de komende dagen twee magische Portaaldagen toe!

© Willemien Timmer