Uit de collectieve angst stroom blijven

Corona hier, corona daar. Het is een hot topic en media en social media staan er bol van. Van hamsteren tot nuttige adviezen voor het volk. Van conspiracy theorieën, angstige berichten, luchtige berichten of wegwuifberichten, tot woorden van professoren, specialisten, angstige mensen, of lichtwerkers, iedereen vind er wat van of schrijft er over. Vanuit welk oogpunt en standpunt dan ook.
Het kan bijzonder moeilijk zijn om er ‘niet door gegrepen’ te worden, want je ontkomt er niet aan. Overal om je heen gaat het om 1 ding: corona.

Het had niet mijn intentie om er over te schrijven en toch ontkom ik er niet aan. Bewustzijn/wording is wat nu in een examenperiode is beland, een tijd van grote omwentelingen en transformatie, en dus kan het niet anders dan hier wel wat over te schrijven.

Collectieve angstgolven

Als gevoelig mens kan het bijzonder lastig zijn om in je kracht en dicht bij jezelf te blijven wanneer zulke grootse angstgolven over de wereld en door het collectief bewustzijn heen stromen. Angst die op dagelijkse basis gevoed en versterkt wordt door steeds meer mensen die mee gaan in de paniekstroom. Het is of de storm pas net begint.

Misschien lukte het je eerst nog even bij jezelf te blijven en je te onttrekken uit de massa ‘gekte’. Maar hoe langer en hoe krachtiger de angstromen doorgolven, hoe lastiger dat misschien wordt. Je begint misschien te twijfelen of je vertrouwen begint te wankelen. Zie je het misschien toch te luchtig? Wuif je het misschien toch een beetje weg? Oeh, ik snotter of kuch, ben ik besmet? Of vraag je jezelf dat al niet meer af omdat de angststroom al greep op je heeft gekregen?

Als bewust, gevoelig mens die open staat ben je des te gevoeliger voor de impact die zoiets op het collectief veld heeft. Het trekt aan je, probeert binnen te dringen. (Exact wat het betreffende virus doet.) Het zoekt grip om je mee te sleuren, weg van je (bewuste) zelf, weg uit je midden en jouw verbinding met jezelf. Weg uit jouw vertrouwen wordt je een speelbal van emoties, angst, ego en vooral: overleefgedrag.

We hebben vaker met collectieve angstromen te maken. Meestal onbewust en onder de oppervlakte van bewustzijn.Ditmaal is het anders, er is een storm gaande en deze beperkt zich niet tot onder de oppervlakte. Het gehele collectief veld schud op haar grondvesten.
Hoe langer het duurt, hoe krachtiger de storm beweging brengt en het hoogtepunt is vast nog niet bereikt.

3-de maand, 3-de chakra, angst en onmacht

Zoals ik eerder al schreef resoneert alle binnenstromende energie deze maand diep door op o.a. het 3-de chakra en alle kwaliteiten en ballast die daarin nog besloten liggen. Bewust en onbewust. En hoe krachtig spelen de angstgolven voor het virus daar wel niet op in.
Zonder schroom trekt het oeroude (overlevings) angsten naar de voorgrond. Het is net of de spotlight er plotseling op gezet is. Alles komt aan het licht wat er innerlijk nog leeft, of het nu bewust is of niet.
Controle of verlies daarvan, angsten, comfortzones, ego, overleefstanden, ontkrachting, onmacht, egoisme, hamstergedrag. Of juist kracht.
Die eerste zien we momenteel uitgelicht gebeuren. Maar daarnaast is er die andere kant: (licht) kracht. Sommigen zullen namelijk juist krachtig op gaan staan en zichtbaar worden, daar waar ze dat voorheen niet durfden of konden. Of zij die al een stuk kracht omarmt hadden zullen het dieper of grootser kunnen gaan belichamen.

Omdat de zonnevlecht ons centrum is wat o.a. de verbinding met binnen- en buitenwereld omvat en invloeden daarvan vaak vrij direct ook fysiek voelbaar zijn, kan dit een pittige uitdaging zijn.
Het feit dat dit chakraveld nogal krachtig onder vuur ligt deze maand, naast al die collectieve angststromen legt een gigantische druk op je zonnevlecht.

Hoe hard je soms ook werkt aan het uitgelijnd blijven, gegrond blijven, rustig blijven, kan het gebeuren dat de zonnevlecht zo overspoeld (of overbelast) raakt dat de collectieve energie niet buiten de deur te houden is. Dan krijgt het vrij spel en wordt je gegrepen door de angst.
Eerlijk is eerlijk, dat is nu de grote uitdaging. Met zulke stormen en immense tsunami aan angstenergie kan dat met gemak de eigen nog aanwezige angsten (in of via zonnevlecht) triggeren en dat biedt een ingang waarop het aan kan haken.
De instromende trillingsberhogingen werken al diep door om je zonnevlecht te belichten en hebben deze innerlijke velden al krachtiger geopend. Er zitten dus minder harnasjes tussen en dat maakt nog gevoeliger en maakt het ingewikkelder om onderscheid te maken wat van jou is en wat van de buitenwereld. Wanneer er ook onbewuste angstlagen aangetrild zijn, misschien nog onbewust, kan de collectieve stroom daar een ingang vinden om je in je eigen angstlagen mee te laten resoneren.
Het trekt je dan dus uit verbinding met je hart, je Bronverbinding en gronding.
Angst verlaagt je trilling. Het activeert overleefmechanismen die de energie omhoog trekken, weg uit de gronding, basis en buik en de zonnevlecht gaat overuren draaien op angst, overleving, ego, controle willen behouden, etc.
Dan ruim je dus niet echt op wat er wakker getrild is want daarvoor is uitlijning (en neutraliteit die daaruit voortkomt) nodig.

apofyliet.nl - angst en liefde

Kroonwerk

Interessant is dat het virus vernoemd is naar de vorm die het heeft, gelijkend op een kroon. Wat een machtig symbool is en staat voor koningsschap. Exact waar het energetisch toe uitdaagt en uitnodigt. Durf je en kun je in je koningsschap gaan staan?
Ook als het stormt, buiten je en misschien zelfs binnen je?
Kun je in jouw rust, balans en midden blijven of wordt je er uit getrokken en meegesleurd?
Koningsschap is je eigen rechte lijn bewaken en behouden, m.a.w. je blijft in uitlijning met al wie je Bent. Je verliest het vertrouwen niet, bent realistisch, durft dappere stappen te zetten, blijft trouw aan jezelf in verbinding en met het grotere geheel.
Wanneer je volledig in je eigen uitlijning (koningsschap) staat gaat dat niet alleen om je verbinding met Bron en aarde (de ‘verticale lijn’) , maar is er ook balans en verbinding met de ‘horizontale lijn’, de wereld om je heen. In feite is ‘de rechte lijn’ dus een gelijkbenig kruis die zowel van boven naar beneden als van links naar rechts loopt. Er is stevigheid en balans. Dan kun je verantwoordelijkheid dragen vanuit het hart, voor jezelf en de ander. Dan kun je liefdevol en daadkrachtig kijken naar wat er nodig is, hoe te handelen en beide kanten van de medaille (polariteiten) doorzien en omarmen.

Parasitaire krachten en je ruimte innemen

Los van het feit hoe het virus is ontstaan en of er donkere agenda’s aan kleven, is deze wereldwijde initiatie echt een uitnodiging tot een examenperiode. Die de kroon op je bewustzijnswerk kan zetten. Daarvoor dienen we de initiatie natuurlijk wel te doorlopen en daar is in dit geval geen ontkomen meer aan.

Het virus is, buiten oorsprong, bedoeling of oorzaak, een weerspiegeling van een energetisch veld van ondermijnende energie. Het is een veld/virus wat niet op zichzelf kan bestaan, maar het heeft een ‘gastheer’ (host) nodig om te kunnen voortbestaan. Anders sterft het uit.
M.a.w. de gastheer verzorgt de voeding en levenskracht waardoor het virus levensvatbaar is.
Dit is karakteristiek voor een parasitaire energie.

Wanneer je trilling verlaagd (o.a. door angst, maar ook door een niet volledig innemen en bewonen van je uitlijning, energie en lichaam) verlaagd energetisch en fysiek letterlijk je weerstand.
Waar je niet in balans bent, niet in je levenskracht uitgelijnd bent, staan er onbewust achterdeurtjes open waar niet-eigen energieën in binnen kunnen dringen. Als jij niet letterlijk woont in je lichaam en energie, neem je niet je plek en ruimte in en ontstaat er dus lege ruimte die ingang kan bieden voor niet-eigen energie. En dus ook voor parasiterende energie.

Waar wij niet onze kracht leven maar juist herinneringen aan ontkrachting, wonden die nog altijd ontkrachten of je lichtkracht ondermijnen, zijn we dus bevattelijk voor invoegende energie (3d gezien: virussen).
Waar wij onze plek niet innemen doet iets of iemand anders dat. Een simpel gegeven.
Het virus belicht dus in feite waar wij onbewust voeding aan geven: eigen (scheppers)kracht of niet-eigen invoegingen.

Nu is dat als mens met een onbewuste staat van bewustzijn heel lastig, want we zijn het ons vaak simpelweg niet bewust waar nog lege ruimte is, waar onbewuste deurtjes open staan of waar we niet wonen in ons bewustzijn. Dat is echter wat persoonlijke groeiprocessen ons telkens weer bewuster van maken. Waar wonden nog leven, leeft onze kracht niet optimaal en stap voor stap ontdekken we dat, helen we, transformeren we en keren we dat om. Zodat kracht in alle facetten weer hersteld wordt.

Waar we onze kracht niet leven wordt aan het licht gebracht

Dit virus spant daarin de kroon, letterlijk. Het gaat nu in razend tempo blootleggen en bewust maken waar wij ons zelf nog ondermijnen, weggeven, leeglopen, niet lief hebben, niet bewonen. Ongeziene achterdeurtjes komen aan het licht.
Het werkt echter twee kanten op (zoals alles in de duale beleving en realiteit): het gaat ook belichten waar je je uitlijning en bewustzijn, lichaam en energie al wel bewoond. Waar jouw kracht al geïntegreerd is, waar je in liefde leeft, afgestemd op hogere uitlijning, waar onbewuste achterdeurtjes bewust zijn geworden en gesloten zijn en waar jij je plek inneemt.
Beide zal er tegelijkertijd kunnen zijn of afwisselend van elkaar. Zoals je zult ervaren in momenten van stevigheid en vertrouwen en momenten van onrust, onzekerheid of misschien zelfs angst.

Parasitaire krachten die op de loer liggen versterken en versnellen dit proces van ontdekkingen, wat ‘normaal gesproken’ een gestaag proces van groei is.
De parasitaire kracht is niet alleen van het virus zelf, op aards vlak. Het is ook de collectieve angststroom die ook een immense parasitaire kracht vormt.
Want waar we onze ruimte niet innemen, o.a. in de zonnevlecht, daar zal de angsstroom ruimte, ingang, vinden en haar plek innemen. Daar zal zij evengoed voeding vinden en kunnen blijven bestaan. Ongeacht of het jou schade toedient je wordt dan de ‘gastheer’ van de angst.

Corona is er voor iedereen

Die collectieve golven zijn momenteel voor velen overweldigend en beuken op de zonnevlecht in. Ook als bewust mens kan dit best een uitdaging zijn die een doorlopende focus kan vragen om je staande te houden en niet meegezogen te worden.
Zeker als gevoelig bewust mens zul je bewust hiervan zijn. Want hoe bewuster en opener je bent en werkt aan eigen bewustwording, heeft dat je des te gevoeliger gemaakt.
Ondanks dat ben je mogelijk al wel meer geoefend in het bij jezelf blijven, je uitlijning behouden, onderhouden of herstellen, kan het zijn dat de trillingsverhogingen van deze tijd heel nieuwe onbewuste lagen (en nog niet bemeesterde wonden of ondermijning) bloot leggen.
Dat houdt in dat de corona-uitdaging voor ieder mens aanwezig is, bewust en of onbewust levend.

Uit de collectieve angststroom blijven: hoe doe je dat?

Geen mens weet exact wat er in het zogenaamde persoonlijke zielscontract is opgenomen aan ervaringen die onze ziel in dit leven als mens wil doorleven.
Geen mens weet dus nu ook al vooraf of corona deel zal zijn van jouw ervaring en of dat een naar einde aan deze incarnatie zal brengen.
Dat is een feit en dat feit verwijst er ook naar dat we in die zin vanuit menselijk oogpunt geen of weinig controle hier over hebben.
Vanuit bewustzijn echter kunnen we wel uitlijnen met ons hart, bewustzijn, onze gronding en Bronverbinding om dieper in vertrouwen te blijven staan. Om meer afgestemd te zijn op wat voor ons nu klopt, wat wijsheid is en of welke stappen wel of niet te zetten. Vanuit onze uitlijning met hoger bewustzijn kunnen we wel meer ‘zicht’ krijgen op wat corona voor ons betekend.
Daarvoor dienen we echter wel uit de collectieve en persoonlijke angst te stappen, want angst verlaagd immers zowel onze trilling als onze weerstand.
Vanuit afstemming op ons grotere perspectief bezien we de situatie letterlijk met heel andere ogen en kunnen grotere plaatjes zichtbaar worden.

Uit de collectieve angststroom blijven door afgestemd te blijven op jezelf. Hoe doe je dat?
Daar zijn heel veel manieren voor en het is belangrijk om te gaan voelen wat bij jou past of resoneert. Stel jezelf deze vraag eens, in erkenning van je eigen innerlijke wijsheid: wat heb ik nodig om mijn kracht, trilling, licht, vertrouwen te versterken? Om uit de angst te kunnen stappen?
Wat is mijn persoonlijke uitdaging waartoe corona mij triggert?

Andere mogelijke manieren zijn:
Door heel bewust de focus op jezelf gericht te houden. Niet op ego-ik, maar op je energie, gevoel, intuïtie. Op je lichaam, je energie, je gronding.
Door heel bewust dagelijks af te stemmen (mediteren of aandacht besteden) aan het helemaal aanwezig zijn in je lichaam, in je energie, chakra’s. Zodat jij jouw ruimte inneemt, geen ruimte ongevuld laat. Daarmee verhoog je je trilling en resoneer je weer meer op hart en gegrond hoger bewustzijn. Door de aandacht te richten op jezelf en je zonnevlecht en bewust de collectieve angsstromen buiten te zetten of buiten te houden.

Door te werken aan je basischakra en gronding, om je vertrouwen te versterken.
Wanneer je merkt dat er angst aanklopt, van binnenuit of buitenaf: onderzoek of het van jou is. Zo niet, zet het buiten de deur. Zo wel, probeer er vanuit je hart naar te kijken, het uit te nodigen, het toe te laten. De angst draagt een boodschap voor jou, wil gehoord, gezien worden. Pas dan kun je het omarmen vanuit begrip en kan het oplossen (zo vul je je ruimtes weer en verhoog je je trilling).

Vanuit een stevige uitlijning (in je rechte lijn aanwezig zijn) kun je neutraal schouwen naar zowel angst als liefde, zonder dat je er in gezogen wordt of ermee gaat identificeren.

Relativeer: wat is het ergste wat je kan overkomen? En waarom ervaar jij dat als het ergste? Welke angst zit er onder? Kun je er ook op een andere manier naar kijken?

Zet jezelf in het licht, omhul en doordring je met hogere trillingen of helende energie. Dat versterkt je immuunsysteem en (zelf) vertrouwen. Het activeert je zelfgenezend vermogen.
Luister naar je lichaam, rust voldoende, eet gezond, voel waar jij blij van wordt en ga dat doen, ook dat versterkt je energie en trekt je uit de golflengte van angst en tilt je op in hogere trillingen.

Vraag bescherming, als dat je ding is, maar dan nog het liefst van binnenuit, aan hogere delen van jezelf en je lichaam. (I.p.v. de verantwoordelijkheid uit handen te geven aan externe lichtwezens).
Bemoedig en vertrouw je lichaam dat het een fantastisch ingenieus instrument is met een krachtig zelfhelend vermogen.

Wees dankbaar voor dat wat er wel of ook is. Bijvoorbeeld dat de zon weer gaat schijnen, dat je nu meer tijd voor je gezin hebt of wat dan ook. Zie de kleine dingen en de schoonheid en magie die er ook is, naast al het andere.
Bemoedig en bekrachtig jezelf of de ander om je heen.

Dit zijn enkele van de vele, vele mogelijkheden. Spreek je eigen wijsheid, creativiteit en al bemeesterde groei aan om te voelen wat voor jou kan werken.
Door te richten op jezelf op deze wijze haal je de aandacht (en dus ook voeding) van de angst af en voedt je jezelf, je kracht, je liefde, je licht, je zelfhelend vermogen, in plaats van de angst.

Ik wens ieder een bijzonder examentijd toe, dat we nog meer moois in ons zelf mogen bemeesteren en onze kracht en plek in ons zelf en in de wereld in mogen gaan nemen!

© Willemien Timmer 16-3-2020