Voorbij de angst begint het Leven in vertrouwen

Over angst en wat dat met je energie doet. Over leven vanuit overgave en vertrouwen.

In deze tijd worden we overladen met enorme golven van angst die zich door het collectief bewustzijn heen bewegen. Angst die op dagelijkse basis uitgestrooid en doorlopend gevoed wordt door de media. Maar misschien ook wel op je werk of in je vriendenkring.
Angst die voeding geeft en triggert op de onbewuste eigen innerlijke angsten.
Maar wat is angst nu eigenlijk en wat doet dat met je?

Wat is en wat doet angst?

Angst komt voort uit negatieve gedachten, geloof hechten aan een denkbeeldige uitkomst, aan eerdere pijnlijke ervaringen en of wat je ooit aangeleerd of verteld is.
Des te dieper je onbewust hecht aan angst, des te meer stress, onzekerheid en angst dit oplevert. Angst trekt angst aan en trekt je energie naar beneden. Waarom? Omdat angst een lagere vibratie of trilling is. Die eerst mentaal, dan emotioneel en fysiek gaat vast zetten. Door angst verkramp je, zo ook je denken, voelen en je lichaam. Angst maakt klein en angst zet aan tot overlevingsstrategieën. Door angst ga je uit verbinding met je hart en basis chakra, waardoor vertrouwen, stevigheid en verbinding met je (hogere) Zelf afgesneden wordt.
Door angst ontstaat vaak tunnelvisie en een focus op hetgeen de angst opwekt, waarmee je meer aan gaat trekken of creëren van wat je juist niet wilt. Ook ontstaat daardoor vaak de selffulfilling prophecy: je gaat ervaren wat je juist niet wilt en trekt meer negatieve ervaringen die angst oproepen en in stand houden aan.

Angst ontstaat vaak wanneer je luistert naar de verhalen in je hoofd, of wanneer je de emoties geloofd. Des te meer waarde je hecht aan de mentale en emotionele processen, des te meer voedt je deze ‘verhalen’ die meestal angstscenario’s bevatten. Gebaseerd op oude overtuigingen, eerder pijnlijke of angstige ervaringen of op datgene wat je aangeleerd of verteld is door de buitenwereld.  Angst kan echter ook volkomen onbewust vanuit andere levenservaringen afkomstig zijn, waarbij er in het hier en nu leven geen aanleiding voor bepaalde (irrationele) angsten lijkt te zijn.

Aantrekken van nog meer schaduwkrachten

Angst laat je verstarren, in elkaar kruipen en vernauwd het bewustzijn. Energetisch trek je je bij angst helemaal terug en probeer je zo klein en onzichtbaar mogelijk te worden. Je sluit daarmee echter de verbinding met jezelf ook af, waardoor hoger bewustzijn  en de kwaliteiten die daarin aanwezig zijn ontoegankelijk worden.
De vibratie van angst is een lage monotone trilling die je ontdoet van energie die je telkens verder de verdichting in trekt en verderaf van je Zelf, van Licht, vertrouwen, Liefde, bewustzijn brengt.
Het is een vibratie die ook anderen kan beïnvloeden de energie van je omgeving omlaag kan trekken. Maar ook lagere frequenties uit de omgeving aan trekt, waardoor bijv. auralifters, entiteiten, Archontische energieën, manipulatieve of narcistische verbindingen aangetrokken worden, die je nog verder zullen ondermijnen. Deze voeden zich namelijk met jouw angsttrilling, en hoe meer jij daarvan uitstraalt, hoe lekkerder en aantrekkelijker zij dat vinden.

Een beleid, leven of keuze vanuit angst zal altijd gebaseerd zijn op overleving en dus vanuit een gebrek aan vertrouwen en verbinding met het Leven. Het zuigt leeg, trekt naar beneden en kost je een hele hoop energie, waarbij je geen ruimte innerlijk meer ervaart om rationeel na te denken, bewust te voelen of vanuit bewustzijn tot hogere inzichten te komen. Angst veranderd vrijheid dus in gevangenschap.
Hoe meer chaos gecreëerd wordt in de wereld om je heen, hoe meer angst er opgewekt wordt in je binnen wereld.  Hoewel misschien de schaduwagenda gebaat is bij het in angst (en dus macht) houden van de mensheid, biedt het ook een enorme kans om de onbewuste schaduw innerlijk te belichten en te bevrijden. Een bijkomend iets wat vanuit Goddelijk Plan wel de bedoeling is.

Meer afgescheidenheid maakt ziek

Vanuit angst verlies je dus je verbinding met je Zelf, de wereld en de schepping. Waardoor meer afscheiding ontstaat, maar ook verlies van vertrouwen, levenskracht, positiviteit, stralen en de ervaring van het leven als magisch.  Angst zorgt er voor dat je uit verbinding gaat met jezelf, maar ook met de ander. Die verbinding met anderen is even zo belangrijk, op vele vlakken, om een gezond immuunsysteem, maar ook gezonde eigenwaarde te ontwikkelen.

Angst maakt daardoor vatbaar voor ziekte want lagere trillingen voeden je lichaamsstructuur niet, maar verzwakken deze. De stress die angst oplevert in je algehele systeem is bijzonder ondermijnend, omdat het op alle vlakken van leven doorwerkt.  Energetisch, in bewustzijn, emotioneel, mentaal en ook fysiek. Ales verstart en verstrakt en verzwakt daardoor.
Als al deze velden aangetast worden met verkramping, lagere trillingen en stress, wordt ook onderling de verbinding tussen deze (eenheids)verbindingen ontregelt. Waardoor de levenskracht niet vrij meer door kan stromen. Niets staat los van elkaar, maar intern zijn wij ook een Eenheid, waarbij alle lagen van wie wij zijn samen dienen te werken. Het energetische veld voedt het fysieke en is daarbij van invloed op het emotionele en mentale, en andersom. Wanneer al deze lichaamssystemen van elkaar gedisconnect raken, kan bewustzijn en levenskracht niet meer door al deze onderdelen van je mens-zijn heen stromen. Het raakt ondervoed en nog meer in de kramp, want er is geen voeding, ondersteuning en draagkracht meer. Zowel energetisch, mentaal, emotioneel en fysiek ontstaat dan disfunctioneren.

Leven vanuit overgave en in vertrouwen

Leven vanuit vertrouwen is totaal anders dan leven vanuit angst. Leven uit vertrouwen is leven vanuit verbinding. Het wil niet zegen dat er geen angst of spanning meer zal zijn. maar leven vanuit verbinding (met je Zelf, Bron, schepping) is een voortdurende uitnodiging om te leven in overgave, in samenspel met de schepping en de wereld om je heen.
Leven in overgave is vertrouwen hebben in  diezelfde schepping, in je Zelf en dat niets voor niets gebeurd. Dit is geen loze gedachtegang, maar wordt ook werkelijk zo ervaren en beleefd vanuit leven in verbinding.
Leven in verbinding is inspirerend, elke dag nieuw, voedt je met levenskracht en zet evengoed uitdagingen op je pad die soms angst of stress opleveren. Maar doordat al je systemen in meerdere of mindere mate samenwerken intern, is er altijd weer een moment waarop je de uitdaging aan durft te gaan. Zelfs al duurt dat soms lang.
Leven in vertrouwen biedt stevigheid, zelfvertrouwen, draagkracht, flexibiliteit en leert je om steeds meer met het leven en schepping mee te bewegen. Je ziet dat het leven een proces is van immer doorgaande groei. Het is voedend, vervullend en sprankelend. Het laat je steeds meer de wonderen en magie van Leven zien en voelen. Je wordt een deelnemer van het grote geheel, terwijl je geheel op eigen benen staat en jouw rol op aarde vervult.
Leven vanuit vertrouwen geeft hoop, positiviteit, vreugde, gezonde spanning en avontuur en maakt dat je je levend voelt. Het is vrij, niet vastgezet of gevangen.  Het is het volgen van hart, intuïtie en het open staan voor hogere ingevingen, inzichten en leiding. Het is meedeinen in de stroming van Leven. Soms met goede tijden, soms met minder fijne 9oordeel van de persoonlijkheid).
Het is verantwoordelijkheid nemen voor wie jij Bent en wat je doet.

Om te leven vanuit overgave en vertrouwen hoeven we niet eerst alle angsten geëlimineerd te hebben, we kunnen dit ook stapsgewijs doen, zoals de groei op natuurlijke wijze verloopt. Stap voor stap. Telkens opnieuw bereidheid hebben om ons Zelf aan te kijken, om de angst aan te kijken. De situatie die angst triggert te onderzoeken waar de angst binnen komt en aanhaakt, waar je de angst verhalen gaat geloven en daarmee voedt of sterker maakt. Om te gaan zien of voelen hoe je er los(ser) van kunt komen. Hoe je angst kunt laten passeren en bewust terug kunt stappen in verbinding, gronding en vertrouwen.

Leven vanuit vertrouwen levert meer vertrouwen op. Je trekt aan wat je uitstraalt. Leven vanuit vertrouwen trekt ook meer leer- en groeilessen aan om je (zelf) vertrouwen steeds sterker en krachtiger uit te bouwen.
Leven vanuit vertrouwen betekend in het juiste perspectief zien van eerdere pijnlijke ervaringen die angst of schrik hebben opgewekt. Om reëel te zien waar toen en of nu het ‘gevaar’ schuilt, waarvoor angst je wil behoeden. Om in te schatten vanuit bewustzijn in hoeverre triggers van toen ook kloppen voor nu. En hoe je dit om kunt draaien.
Angst krijgt zo minder vat op je, neemt je niet meer over. Je kan er dwars doorheen gaan en voorbij die angst, start werkelijk Leven met dat wat Is.

Leven vanuit vertrouwen komt je niet zomaar aanwaaien en is ook niet 1-2-3 aan te leren, het is een groeiproces dat je met je Zelf dient aan te gaan.
Leven vanuit vertrouwen wil niet zeggen dat je geen angst meer kent of tegen komt, je hebt echter genoeg vertrouwen in je Zelf en jouw kunnen, om je weg er doorheen te gaan vinden.

De verbinding hart en basis

De verbinding tussen hart en basis chakra is hierin cruciaal. Wanneer deze verbinding matig tot niet aanwezig is, heeft angst vrij spel. Het heerst dan al je voelen en denken (tweede en derde chakra) en vertrouwen krijgt geen voed aan de grond (basis).
Daar waar je steeds dieper met (hoger hart bewustzijn echt aanwezig kunt zijn tot diep in je basischakra, daar ontstaat de stevigheid, beding en ook de opening naar een steeds dieper gaan voelen van vertrouwen.

In vele eerdere artikelen heb ik hier al over geschreven of stukjes hiervan belicht. Dit is echt een cruciale verbinding, door de onderste lagen en chakra’s heen, om thuis te gaan komen in je eigen lichaam.  Pa s van daaruit kom je echt thuis is jezelf op aarde en kun je vanuit hoger bewustzijn veel dieper doorzie waar de illusies van emoties en gedachten, oude overleefpatronen en conditioneringen nog innerlijk werkzaam zijn en je angst in stand houden.
De onderste chakra’s zijn de chakra’s waar zich de meeste ballast heeft opgestapeld, die allemaal  in verband staat met  de menselijke ervaring en  structuren zoals denken, emoties, voelen, echt op aarde aanwezig zijn en vertrouwen.

Wanneer we daarin niet aanwezig zijn, neemt de angst en beïnvloeding van buitenaf of vanuit pijnlijke niet doorleefde wonden van binnenuit het stuur over je leven over.
Vooral in deze lagen is het meeste werk aan de winkel. En ja, ook bij de zelfbenoemde Lichtwerkers, starseeds, light warriors, etc.

Voordat we de onderste chakra’s (en de kwaliteiten die daarin aanwezig zijn) aankijken, omarmen, helen en bemeesteren, kunnen we niet werkelijk op de aarde zijn en of de nieuwe aarde door ons wezen heen geboren laten worden. Dan kunnen we niet werkelijk in vol vertrouwen ons ding hier op aarde doen, waarvoor we gekomen zijn.

Natuurlijk levert ook dat soms angst op, of maakt het dieper zakken door die ballast lagen ook  angsten vrij. Maar dat is de enige weg, er dwars doorheen gaan, naar bevrijding en werkelijke innerlijke vrijheid, blijdschap, gezondheid en verruimd belichaamd bewustzijn.

Leven vanuit overgave en vertrouwen is waartoe we uitgenodigd worden. We leven momenteel op het scherpst van de snede. De diepste angsten worden vrij gemaakt, om onze grootste potentie van vertrouwen te kunnen gaan vrijmaken en te gaan be-leven.
Durf jij het aan?

© Willemien Timmer, 17-2-2021

In verschillende workshops, (afstand) activaties en of persoonlijke sessies kan ik je ondersteunen in het vrijkomen vanuit angst en dieper je (zelf) vertrouwen te gaan ervaren. Op deze website vind je vele mogelijkheden die voor ieder wat wils/ passends kunnen aansluiten.

Zie ook eerdere artikelen waarin ook facetten van deze thematiek belicht wordt.