Waarom het zo moeilijk is om in je eigen veld en afstemming te blijven

Opnieuw een voorproefje uit mijn nieuwe boek in wording ‘Wanneer de Magie haar glans verliest‘: 

Wanneer je niet of te weinig bewust bent van de collectieve velden waar je doorheen beweegt kan dat je blind houden voor beweegredenen en gevoelens waarom je ergens blijft, ook als het niet gezond of voedend voor je is.

Even zo goed kan het bijzonder moeilijk zijn om echt in je eigen bewustzijn, uitlijning en dus ‘dicht bij jezelf’ te blijven terwijl je in interactie bent met verschillende collectieve velden om je heen of zelfs binnen je eigen bewustzijn.

Opnieuw gaat het hier om de sleutel van bewustzijn. Wanneer je niet bewust bent van het feit dat er zoveel invloeden zijn die door je eigen veld heen stromen, kun je het onderscheid niet voelen wat werkelijk van jou is en wat niet. Dan is er weinig of minder afbakening van de persoonlijke energie. Er is een continue vervlechting van energie gaande waardoor je je Zelf eigenlijk niet ziet en voelt.

Collectieve velden kunnen bijzonder sterk zijn, zeker wanneer deze gevoed worden door vele aangesloten energiebronnen (mens en of zielsbewustzijn). Hoe groter het veld,  hoe krachtiger het over het algemeen is, hoe invloedrijker deze is.

De aard van verbinding en energie van het collectief is ook van belang daarin. Wordt een collectief veld gevormd door een groep mensen met bijvoorbeeld heftige emoties als angst of woede, kun je je vast wel voorstellen dat deze van een heftiger energie zijn dan wanneer het collectief veld gericht is op Eenheidsbeleving of Liefde.

Maar ongeacht de aard, de kracht en intensiteit van zo’n veld en de emoties, gedachtegoed en verbindingen die er in besloten liggen, kan het hoe dan ook lastig zijn om echt bij jezelf te blijven. Ook in een veld wat gericht is op Eenheid bijvoorbeeld. Ook daarin kun je alsnog mee gesleurd worden en niet werkelijk gecentreerd in jezelf aanwezig blijven, wanneer bewustzijn niet voldoende actief en wakker is en gronding niet of onvoldoende aanwezig is.

En daar is meteen het antwoord: bewustzijn én gronding zijn sleutels om steeds dieper gecentreerd in je Zelf aanwezig en blijven. Ongeacht door welke en hoeveel collectieve velden je heen beweegt. Wanneer deze beide of zelfs één van deze elementen ontbreekt zul je geheid mee gaan stromen in de collectieve verstrengeling.

© Willemien Timmer, 25-6-2019

Dit en de eerder gepubliceerde artikelen in deze reeks zullen onderdeel zijn van mijn nieuwe boek in wording ‘Wanneer de Magie haar glans verliest’  welke hopelijk in het najaar van 2019 gepubliceerd gaat worden!