Energetische update Zonsverduistering en nieuwe maan 10 juni 2021

 

Vandaag is er weer een bijzondere samenstand van fenomenen: het is nieuwe maan en er vind een (in Nederlands gedeeltelijk zichtbare) zonsverduistering plaats. Een krachtige samenstand van energieboosts die je hele bewustzijn en energie weer even flink kunnen opschudden.

 

Nieuwe maan

De nieuwe maan is altijd het moment om diep(er) naar binnen te gaan, te reflecteren over waar je nu staat, om te verhelderen wat je focus wil hebben voor de komende maan(d) en om nieuwe intenties voor je groei uit te zetten. Een soort afstemmingsmoment om verschillende lagen van je wezen te synchroniseren met elkaar, zodat er vanuit bewuste verbinding een nieuw pad door de komende maan heen uitgezet kan worden.
Nieuwe maan is een moment waarop vernieuwing kan plaats vinden. Een nieuwe cyclus begint. Vernieuwing in bewustzijn, besef, nieuwe focus en intenties waarin je wenst te groeien, die aan gezet kunnen worden.

 

Zonsverduistering

Om 11.19 uur start een, in Nederland deels zichtbare, zonsverduistering. Rond 12.23 uur is deze op het hoogtepunt en rond 13.31 uur is de verduistering weer voorbij. Het zal zichtbaar zijn als een hap die uit de zon wordt genomen. Terwijl in andere delen van de wereld de volledige zonsverduistering als een ring van vuur (ringvormige eclips) zal worden waargenomen.

Een zonsverduistering is een bijzondere poort van trillingswijzigingen. Het ontstaat doordat de zon, de maan en aarde op exacte lijn met elkaar staan. D.w.z. dat er een heruitlijning plaats vindt ook in je eigen bewustzijn, in je hemel-aarde uitlijning, in je man-vrouw velden, in je schaduw-licht velden, etc. Je mens-zijn wordt dieper herverbonden, gelijkwaardig, met de zon en maan krachten. (in je Zelf). En zowel je licht als je schaduw kan daarmee dieper vrij komen en bewuster worden.
Een verduistering biedt altijd nieuwe openingen in bewustzijn in, die tot nieuwe bewustwording en ontwikkeling gaan leiden. Wanneer je licht even gedimt wordt, wordt schaduw zichtbaar (bewust) die het stralen in je eigen licht ten alle tijden, nog ondermijnt of tegenwerkt.
Onbewuste schaduw die jouw lichtkracht niet volledig en ongehinderd laat stralen en Zijn. Daarin liggen groeikansen om steeds bewuster al je lichtkracht weer te her-inneren en belichamen.

De nieuwe maan daarbij bekrachtigt nog extra de diepere openingen in de onbewuste-, gevoels- en emotievelden. Wat betekent dat diep afgescheiden delen van ons bewustzijn dieper in beweging kunnen komen, aangetrilt worden om bewust te worden en te kunnen helen.

 

Aanverwante verbindingen die mee spelen

De energie van de 6-maand, waarin het specifiek gaat om de bezieling van de materie, belichaming van je lichtkracht en bewustzijn ‘in de vorm’ (op aarde) is hierin belangrijk. Omdat de diepte werking van nieuwe maan en zon eclips daarmee tot in de diepst gematerialiseerde lagen van je wezen binnen kunnen komen.
Om op die diepste lagen van je bewustzijn (mens-zijn) wijzigingen en groei door te voeren.

Deze eclips volgt op het 6-6-’21 portaal en de maanverduistering van 26 mei ’21 (super volle Wesak bloedmaan). Het is een vervolg zogezegd van de opwaartse lijn van trillingsverhogingen die we op aarde collectief doorlopen, met als kans een steeds dieper belichten van wat vergeten, afgescheiden of onbewust is geraakt.
Kans dus op diepere bewustwording, heruitlijning met het Ware Zelf en herstel van onbewuste patronen.

Er zijn verbindingen met sterrenbeeld tweeling aan gelinkt en Mercurius die momenteel retrograde loopt. D.w.z. dat zowel polarisatie als communicatie centraal staan. En door de retrogradegang versterkt dat een periode van een stap terug doen, verstillen, terugkijken zodat diepere bewustwording mogelijk is.
Onbewuste ondermijnende patronen, (ook innerlijke) miscommunicatie of energievelden die nog niet samengaan maar lijnrecht tegenover elkaar staan (polarisatie) kunnen daarmee innerlijk aan het licht komen. Zodra deze bewuster worden ontstaat de kans op wijziging en of heling.
Dit kan ook terug te zien zijn in communicatie vormen. Zowel binnen jezelf als met en in de buitenwereld. Zowel in verdeeldheid als in verbindende zin, afhankelijk van hoe diep men reflecteert, verbonden blijft met hart, ziel en Zelf.
Of in hoeverre men dat niet is, waarbij vaak projecties vanuit onbewuste pijn ontstaan, wat kan leiden tot conflict, discussies of meningsverschillen.

 

Kortom, vandaag is weer een krachtig groeimoment aan enorme trillingsverhogingen die ieder weer stappen verder brengt op het eigen unieke bewustwordingspad.
Inspelend op dat punt waar jij bent in je groei, zal het een boost aan vernieuwing mee geven voor de verdere groei in de komende maand(en). Neem een momentje voor jezelf om stil te staan bij deze krachtige wijzigingen en vooral voor bewuste verbinding met jouw zelf, zodat je de effecten die het voor jou persoonlijk kan komen brengen ook op kunt merken.

Ik wens ieder een prachtige in zichzelf verdiepende en bewustmakende dag toe!

 

© Willemien Timmer, 10-6-2021

 

P.s. in deze energieën geef ik vanavond weer een afstand activatie en transmissie, om bewust te ervaren wat deze trillingsverhogingen jou persoonlijk aan te reiken hebben.
Meer info daar over vind je hier.

 

Meer info over de energie van juni en de 6 vind je hier.

 

Meer info over de maansverduistering van 26 mei, die verbonden is met deze zonsverduistering, vind je hier.