Het 10-11-222 en 11-11-222 Portaal

Energetische update 10-11-2022 en het 11-11-222 portaal

 

In dit artikel wens ik de energetische potenties van vandaag (10-11-222) en morgen (11-11-2022 of 11-11-222 portaal) te belichten.
Potenties in de zin van mogelijkheden die de instroom van energieën aanreiken en waar ieder zijn of haar ding wel of niet mee kan doen, bewust of onbewust. Hoe dat exact voor ieder doorwerking vind of uitpakt, is afhankelijk van wat jouw (on)bewustzijn hiermee doet, en is uiteraard afgestemd op ieders persoonlijke groeireis en bewustwordingsprocessen. Daar waar jij staat in dit nu-moment in je groei.
Dat kan betekenen dat het voor de één heel wat anders qua groeimogelijkheden aan kan reiken, dan voor de ander. niemand is gelijk en we staan niet allemaal op hetzelfde energetische spoor en punt va zielsevolutie. En toch kan elke ziel op aarde hier op een eigen basis zijn voordeel qua groei mee doen.

Vanuit de doorwerking van de volle maansverduistering op 9 november 2022 bewegen we ons energetisch nu in rap tempo verder richting de shift van het 11-11-2022/ 11-11-222 Portaal.
Het 11-11 portaal zorgt jaarlijks voor een grote input aan transformatiekracht die ‘uitgestrooid’  wordt in en over het collectief bewustzijn. Een grote stuwende kracht die persoonlijk en collectief aanzet tot verdere (innerlijke) schoonmaak, groei, bewustwording door transformatie en het steeds krachtiger op eigen (Meesterschaps) benen gaan staan in jouw bewustzijn.
De intensiteit van de 11-11 codering is jaarlijks erg sterk en brengt een beweging van vernieuwing en activatie met zich mee. En brengt een versnelling richting de afronding van de processen en groeimogelijkheden van dit jaar.

In de energiebeweging waarbij steeds dieper gelegen onbewuste lagen boven komen, oude fundamenten gebaseerd op afgescheidenheid en dualiteit aan het licht gebracht worden en niet langer wenselijke of functionerende patronen belicht en ontmanteld worden, kunnen de verschuivingen van deze periode best intens zijn. Zowel in het groot (buitenwereld) as in het klein (binnenwereld) trilt de 11-energie zonder schroom de diepste onbewuste  lagen aan waar wij uit verbinding met ons Zelf en onze kracht zijn gegaan. Ook het 11-11 portaal doet daar jaarlijks en dus ook nu weer een extra duit in het zakje, om dat proces te versterken.
Maar voordat het zover is bewegen we ons nog door vandaag, 10-11-2022, heen.

 

De energie van 10-11-2022: het 10-11-222 portaal

De energie vandaag is ook een portaal energie (10-11-2022 = 1-11-222) .
Deze energie codering gaat over het (her) uitlijnen met je eigen meesterschap, op eigen benen in je uitlijning staan (1-11) en van daaruit oprijzen in bewustzijn (de 222).
Niets nieuws, zou je denken. Want dat is waar de energie upgrades voortdurend over gaan. steeds verder weer in lijn komen met eigen bewustzijn, Bron en innerlijke oorsprong.
Maar na de energie upgrade van de maansverduistering is deze her-uitlijning wel noodzakelijk en wenselijk.
De energie potentie van vandaag helpt om datgene wat aangeraakt en getransformeerd is door de verduistering direct te configureren  en of los te laten, zodat de processen die daarin doorlopen zijn ruimte hebben om direct(er) te integreren. Het is meteen een energetische voorbereiding op de mogelijkheden die het 11-11-222 portaal brengt.

Veel mensen hebben deze periode een wat ‘lastiger fase’ te doorlopen, waarbij een stroperigheid energetisch voelbaar kan zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van vermoeidheid, lusteloosheid, verschillende vreemde fysieke ongemakken, somberheid of zich zorgen maken.
Het collectieve veld wordt bestookt met angst voor tekorten en inflaties en dat trilt continue de angstlagen van het basischakra aan. Ongeacht of je hier zelf gevoelig voor bent of niet, neemt de druk op het collectieve veld toe en dat kan hoe dan ook van invloed zijn op hoe je zelf in je vel en in je energie zit.
Zelfs al haak je niet specifiek aan op de angsten in de basis, kan de druk vanuit het collectieve veld wel een druk op je schouders leggen en zorgen voor die ervaring van meer stroperige energie, waardoor flow wat stagneert en of vertraagt wordt.

Ook daar binnen helpt de energie van vandaag, de 10-11-222 energie, om je weer her uit te lijnen met je eigen kracht.
De frequentie van de 1 gaat over uitlijning met Eenheid, de vrouwelijke energie (ontvankelijkheid en open staan), maar ook over vernieuwing.
De energie van de 1 gaat ook over het basischakra, daar waar collectief nu zo sterk op ingehaakt en getriggerd wordt. Thematieken als onveiligheid, tekorten, gebrek aan vertrouwen en eigen-waarde, geen gronding en stevigheid voelen (fundamenten), etc.

De energie van de 10 gaat over de uitlijning met Bron of de oorspronkelijke energie. De energie van de 10 gaat ook over uitlijnen met de nulpunt energie: weer diep in jouw midden komen, zodat je alles weer vanuit een groter perspectief kunt ervaren, zonder verklevingen met collectieve (onbewuste) onderstromen.  Dit geldt ook voor je basischakra, die weer dieper kan resetten (loskomen van de oude imprints en heruitlijnen met de oorspronkelijke frequenties: veiligheid, draagkracht, eigen-waarde, stevig staan, uitlijning met de aarde, contact met het fysieke lichaam, etc.)

De energie van de 11 staat hier onder beschreven.
En de energie van de 22 of 222 (van 2022) heeft alles te maken met de oprijzende kracht van bewustzijn, oprijzen in jouw kracht, oprijzen uit de as (herboren worden, de Fenix) en de Osiris energie door je eigen schaduwen heen je Meesterschap gaan belichamen).

De energie van vandaag, 10-11-2022, is een krachtige voorbereiding op het binnen stappen van het 11-11 portaal, morgen.

 

De 11-11 codering (algemeen)

 De 11-11 energie of poort biedt een potentie aan om datgene wat het licht nog niet heeft kunnen zien naar boven te halen om zichtbaar, voelbaar en bewust te worden. Het biedt kans om oude programmering daarmee om te zetten. Van oud en beperkend naar oorspronkelijk en oneindig. Van overleving naar leven. Van verwonding naar heling. Van onbewustzijn naar bewust Zijn.
De 11-11 frequentie resoneert diep door op zowel de mannelijke als vrouwelijke polariteiten/energie velden in ons bewustzijn. D.w.z. dat het ook in gepolariseerd (on)bewustzijn doorwerkt en een beweging naar meer (in) balans (komen) in gang zet.

De 11 energie zet je aan om op beide benen te gaan staan, Meesterschapsbenen. In je basis, diep gegrond, in verbinding met de aarde, met je verantwoordelijkheid als Goddelijk wezen, en ook met je mens-zijn en lichaam wat daarbij hoort.
De 11-11 energie is daarbij een bekrachtiging om je Meesterschap niet alleen in hoger bewustzijn, maar ook in en over het onbewuste op te pakken. Verantwoordelijkheid nemen vanuit bewustzijn op alle acties, gevoelens, gedragingen en winden van het onbewuste. Zoals Osiris door de Duat (‘onderwereld’ of: het onderbewuste) reisde om zijn eigen koningsschap/meesterschap daarover te verkrijgen. Daarbij dienen we onze innerlijke demonen aan te kijken, te ‘verslaan’ (accepteren en omarmen). Want daarin schuilt de heling en de toegang tot onze oorspronkelijke kracht en bewustzijn.

De 11-11 codering werkt diep door in je DNA, in de programmatuur van je fysieke lichaam, die ook alle informatie over je zielswezen en Oorspronkelijke kracht en bewustzijn in zich draagt. Om tot diep in de materie manifestatie van je Zijn deze transformatie te doorlopen. Om het diep onbewuste bewust te maken, te herstellen, helen en om te zetten tot het diep bewuste Zijn. Jouw Meesterschapskwaliteiten, jouw Goddelijk erfgoed weer te wekken in ‘de stof’.
Deze doorwerking kan dus ook een fysieke reactie oproepen. Misschien al in aanloop naar de 11-11 portaalenergie toe. Omdat het oude stagnerende energieën omhoog haalt om te bevrijden. Op fysiek vlak niet altijd prettig. Maar oude vastgezette overtuigingen en emoties dienen ook te helen in het lichaam om de weg weer vrij te maken.

De 11-11 energie gaat ook de interactie en synchronisatie aan met andere elementen die op andere golflengtes aanwezig zijn. Zoals de energie van de recente volle maansverduistering, wijzigingen in de Schumann resonantie, zonnevlammen, planeetstanden activiteiten, etc.
Waarmee dus op vele vlakken en lagen deze thematieken dieper (op persoonlijk en collectief vlak) uitgediept gaan worden.
Alles wat in jou nu aan de orde is, passend in je evolutie en processen kan nader belicht worden en naar voren komen, daar waar de diepe transformaties nodig zijn.

Het 11-11 portaal biedt majestueuze kansen op groei, bewustwording en wijzigingen van perspectief, ervaring en oppakken van je eigen innerlijke kracht.
Het zal dat wat krom is belichten, dat wat verdraaid is naar voren halen en potenties in je Zelf aanspreken om weer de rechte lijn met Bron en je Oorsprong dieper re herstellen.
Een stuwende kracht die zeker komende tijd een frisse wind van verandering komt brengen. In je Zelf en in de wereld. Meer licht wat aan gezet wordt om alle schaduw te belichten!

 

De energie van 11-11-2022: het 11-11-222 portaal

De energie van het 11-11-222 Portaal draagt alle bovenstaande aspecten in zich, in combinatie met de 222 of 2022 energie daar aan gekoppeld.
De energie van 222 resoneert zoals gezegd op: de oprijzende kracht van bewustzijn, oprijzen in jouw kracht, oprijzen uit de as (herboren worden, de Fenix) en de Osiris energie door je eigen schaduwen heen je Meesterschap gaan belichamen).

De energie van 2022 heeft te maken met de Bronblauwdrukken van het vermogen om in de eigen kracht te gaan staan.  Deze energie geeft dus een boost en heruitlijning met je eigen kracht en – vermogens.

De energie van 2022 is numerologisch ook een 6, welke energie gaat over de materiele wereld en hoe jij jezelf als ziel daarin manifesteert. Tevens gaat de 6 energie ook over de spiegeling van de galactische werelden  binnen de materiele wereld.
De 6 is een omgekeerde reflectie van de 9, die resoneert op de 9 ervaringswerelden waarin dualiteit gecreëerd, beleefd en doorleefd wordt. M.a.w. de 6 maakt die spiegeling op aarde, in de materie, in de wereld als mens, bewuster zichtbaar. (Meer daar over lees je hier: https://apofyliet.nl/meesterjaar-2022-een-energetische-upgrade-in-bewustzijn/ )

De energie van het 11-11-222 portaal in 2022 brengt dus ene prachtige krachtige kans op enorme verdieping, versnelling en verruiming van bewustzijn en –groei teweeg. Een soort shift of reset energie om je eigen oorspronkelijke kracht dieper te gaan be-leven en de transformaties die daarvoor nodig zijn om deze kracht werkelijk te belichamen, te bekrachtigen en ‘aan’ te zetten.

Het kracht portaal 11-11-222 zal jouw energetische booster zijn op weg naar weer dieper Thuis komen in je Zelf.

Ik wens je twee magische Portaaldagen toe!

© Willemien Timmer, 10-11-2022

 

 

Activatie special: 11-11 portaal en het Egyptische veld (Universele kennisveld)

Sinds ruim 18 jaren vertoefde ik elk 11-11 portaal jaarlijks in mijn geliefde Egypte. (Sinds de afgelopen 2 jaren helaas niet).
Waarom Egypte? Dat is heel simpel. De frequenties van Egypte zijn als mijn thuis energie van eeuwen en de frequenties van het Egyptische veld versterken alles wat IS, licht en schaduw, en leggen dit onder de loep. Nu is dat ten alle tijden zo, maar tijdens de 11-11 portalen wordt daarmee nog veel krachtiger (innerlijk) belicht waar nog diepere groei in Meesterschap nodig en mogelijk is.
De 11-11 frequentie werkt daarnaast diep bekrachtigend en transformerend en zet dus heel veel zoden aan de dijk als het gaat om de bewustwordingsprocessen.
Hoewel ik nu voor het derde jaar op rij helaas niet tijdens het 11-11 portaal in Egypte kan vertoeven, is mijn lijntje met het Egyptische veld (al duizenden jaren) enorm sterk en ook versterkt uitgediept binnen dit huidige leven, wat maakt dat het heel makkelijk is om de energieën en universele kennis die daarin besloten ligt ook vanaf elke andere willekeurige plek op aarde via mijn bewustzijn naar voren kan halen.
Dit, omdat het in zoverre al geïntegreerd en belichaamd is in mij. Niet dat ik alles (al omvattend) al in huis heb, want ik leer nog dagelijks en er ligt eeuwen aan ‘studiemateriaal nog besloten en verstopt in het Egyptische veld. Maar in zoverre als dat mijn pad door dit leven (levens) heen al heeft ontsloten, her-innert en geïntegreerd.

Vaak gaf ik in al die jaren tijdens het 11-11 portaal afstand activaties en transmissies vanuit Egypte. Nu zal dat vanuit Nederland zijn. Mar met een ‘vleugje’ Egyptische Universele kennis daar in verwerkt., voor jouw groei in het hier en nu.

Deze 11-11-222 verzorg ik in de ochtend een uitgebreidere activatie en transmissie, in een nieuwe vorm. Met aansluiting op de Egyptische/ Universele frequenties en de multidimensionale Lichtlichamen die wij rijk zijn.
Zie hier: https://apofyliet.nl/activiteit/ochtend-special-afstand-activatie-11-11-2022-portaal/

In de avond van de 11-11-222 verzorg k ook een afstand activatie en transmissie gericht op de energetische groei mogelijkheden van het 11-11 portaal.
Zie hier: https://apofyliet.nl/activiteit/afstand-activatie-11-11-2022-portaal/

Hier vind je ook de informatie over hoe je mee kan doen!