Energetische update: volle maansverduistering 8-11-2022

Opnieuw een belangrijk keerpunt met stevige en mogelijk uitdagende energieen van de volle maansverduistering, vandaag. Die je energie bewust of onbewust zullen beïnvloeden. Op persoonlijk vlak maar uiteraard ook van invloed zijn op het collectieve en mondiale proces.

 

Maansverduistering en manieren van (gevoels)waarneming

In voor ons de ochtenduren vind er een volledige maansverduistering plaats. Deze is in Nederland niet zichtbaar. Maar omdat alles met alles verbonden is kan deze zeker wel voelbaar zijn.

Dat reflecteert eigenlijk dat wat we als mens op aarde vaak ervaren: we zien met het beperkte blikveld als mens eigenlijk slechts heel weinig van het Grote Geheel en alle verbanden (Eenheid) die er zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is.
De onbewuste mens heeft vaak het uitgangspunt: dat wat ik niet zie, bestaat niet. Of: eerst zien, dan geloven.

De ziel of hoger bewustzijn heeft een veel breder perspectief dan de onbewuste menselijke blik. En is in staat om via gevoel en intuïtie meer indruk te krijgen van die grotere samenhang en de invloed daarvan op ons persoonlijke leven en die van het collectief bewustzijn.

Daar waar de mens niet in verbinding is met het eigen bewustzijn, gevoel en met name de onderste twee chakra’s, is men niet of minder in staat om te voelen (in mens-zijn) wat die verbanden of invloeden vanuit die grotere verbanden zijn.
Intuïtieve impulsen kunnen dan uitblijven of zo vluchtig zijn dat de mind ze makkelijk overruled en wegveegt. Zodat de mens an sich ze niet eens ervaart.

In verbinding met basis- en sacraal chakra, waar bewustzijn al ruimte krijgt om aanwezig te zijn of thuis te komen in energieveld en lichaam, kan dit alles veel dieper gevoeld worden. In je menselijke gevoel, waarmee het dieper bewust ervaren kan worfen. Buikintuitie of buikgevoel spreekt dan tot je via gevoelslagen, wrlke overigens wat anders zijn dan emoties. Het onderbuikgevoel geeft een stevig wetend voelen, gedragen vanuit de basis, is dat gevoel gedragen in vertrouwrn en een leidraad voor je zienswijzen, handelen en manier van leven.

Vaak  noemen we de verschillen tussen beide: leven vanuit hart en gevoel of leven vanuit je hoofd. Leven vanuit bewust zijn (-wording) of leven vanuit onbewustzijn of op de automatische piloot. Leven vanuit liefde en vertrouwen of leven vanuit angst en overleving (onbewuste patronen).
De verschillen daar tussen zijn enorm groot en bepalem de bril waar doorheen je naar het leven kijkt en deze be-leeft.

 

Het maakt niet uit hoe ‘ver’ je al Bent

De maansverduistering van 8-11-2022 zal in je mens-zijn, energievelden én bewustzijn verschillende van deze lagen aan kunnen raken en in beweging gaan zetten. Zodat hier innerlijk meer bewustzijn op kan komen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel innerlijk werk je al gedaan hebt, hoeveel schaduw(lagen) al belicht en getransformeerd zijn. Het proces zet zich innerlijk voort op die lagen die voor jou nu aan de orde zijn.
Niemand is nog vrij van onbewuste lagen, blinde vlekken en oude stagnaties. We bestaan uir vele lagen en duiken steeds verder de diepte van ons Zelf in, naarmate onze groeireis vordert. Met de bedoeling om je nog weer een stap dichter bij je Oorspronkelijke Zelf en – uitlijning met Bron te brengen.

 

Elementen die verbonden zijn aan deze maansverduistering

De volle maan staat in sterrenbeeld  stier. De zon staat daar tegenover in sterrenbeeld schorpioen.

Stier is een aardeteken en staat voor de kwaliteiten (of gebrek aan) zekerheid, stevigheid, voorspelbaarheid. In feite staat deze energie ook stevig met beide benen op aarde staan, veiligheid en bedachtzaamheid, of het gebrek daaraan. In feite resoneert dat gedeeltelijk ook weer op basischakra thema’s.
Dit sterrenbeeld houdt niet zo erg van verandering. (In tegenstelling tot de schorpioen, die via de zon ook van invloed is op deze maansverduistering).
En dit sterrenbeeld is verbonden aan venus  verbonden met: liefde,  joy, geld/financieen.

De energie en kwaliteiten van Schorpioen hebben te maken met transformatie, ontgifting, de onderste stenen naar boven halen. Het diepe onbekende induiken. Maar ook controle en wilskracht om veiligheid te kunnen ervaren. Diepe innerlijke emotionele gevoeligheid die soms bevochten wordt (overlevingsmechanisme).

Schorpioen duikt diep om onbewuste lagen te belichten die de flow van Liefde, joy en overvloed doen stagneren. De stier energie zet vast in het oude bekende, zelfs al voelt dat niet prettig. Maar dat leidt niet tot stroming, vernieuwing en verandering. Alles waar de energie van deze tijd wel om vraagt in het collectieve ascensie proces.  Je bevrijden van het oude, wat je afhoudt van werkelijke stroming, uitlijning, liefde, leven in lijn met Bron en je ware potenties .

In de maansverduistering kan er een spanningsveld tussen beide invloeden ervaren worden, door de tegenstrijdige gevoelslagen die aangeraakt worden. Dat kan wrijving geven tussen gepolariseerde delen in ons, bijv denken en voelen, angst en liefde, licht em schaduw, etc.
Maar biedt ook een kans om innerlijke tegenstrijdige belangen te verhelderen en met elkaar uit te lijnen en balanceren. Van daaruit ontstaat dan ook transformatie.

In feite kunnen vanuit verschillende invalshoeken dus ook de kwaliteiten en stagnaties van de onderste twee chakra’s in deze maansverduistering dieper aangetrilt worden om tot groei, verandering en transformatie te komen.

 

De energie van de 11 daarbij

De energie van november, de 11, is overkoepelend aanwezig en ook van invloed op deze maansverduistering. Deze energie brengt:  transformatie, op eigen benen staan, in meesterschap (bemeesterde kwaliteiten) gaan staan. Verantwoordelijkheid nemen voor basis en uitlijning en alles wie je Bent.

Deze energie geeft dus ook de basis om die lagen waarin je al op eigen kracht kunt gaan te verstevigen, zodat er draagvlak is om verder de diepte van het onbekende/onbewuste in te kunnen gaan om meer onderliggende oude verstoringen en stagnaties aan het licht te brengen. Daarmee doel ik op oude overtuigingen, conditioneringen, energetische programmeringen, etc. Die je weghouden uit je oorspronkelijke verbinding en die dus ook verhinderen om het Grote Geheel en samenhang met Alles wat Is te zien, be-leven en ervaren.

In combinatie met verschillende andere planeetstanden én de 11-energie impact kan het innerlijk (en in de uiterlijke) wereld best heel goed spanningsvelden of onrust gevoelens voelbaar maken. Deze laten exact zien waar de schoen nog wringt. Waar tegenstrijdige belangen (het oude versus het nieuwe/oorspronkelijke) op dit moment nog aan de orde zijn. Waar innerlijk conflict of strijd onder de oppervlakte van bewustzijn nog aanwezig is, leeft en actief is.
Het kan wederom aanvoelen als een snelkookpan waarin de druk opgevoerd wordt.
Alle gevoelslagen die nog onbewust zijn maar wel actief een rol spelen in je (manier) van leven kunnen meer gevoeld worden en zichtbaar worden. Waar jij je nog onvrij en belemmert voelt. Vooral in het emotioneel veld.

 

Op weg naar het 11-11-222 Portaal

Elke trillinsgwijziging en -verhoging heeft een impact die ook niet lis van al het andere staat. Deze maansverduistering is uiteraard een vervolg op de zonsverduistering van 25 oktober en alle processen die toen aangeraakt zijn. Waarbij je lichtkracht (of het ontbreken daarvan) dieper belicht werd.
Maar is ook weer een opstap richting het aankomende powerportaal in de 11-11-222 energie, op 11 november, waarover in een later artikel meer.

Voor nu een bij-zon-dere transformerende dag gewenst, opdat er steeds meer onbewuste schaduw be-licht mag worden en wij allen steeds dieper Thuis komen in ons oorspronkelijker Zelf, met alle kwaliteiten die daarbij horen!

 

© Willemien Timmer, 8-11-2022

 

In de energie van vandaag verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie. Meer info vind je hier:  https://apofyliet.nl/activiteit/afstand-activatie-volle-maan-verduistering/

Ook in de energie van het 11-11-222 portaal verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie. Meer info vind je hier: https://apofyliet.nl/activiteit/afstand-activatie-11-11-2022-portaal/

 

Zie ook het artikel over het 1-11-222 Portaal voor meer inzicht in de energie van deze maand.