De energie van februari 2020

Korte energetische update 2020

Lees hier de uitgebreide versie!

Februari staat al bijna voor de deur en al laat de energie van februari 2020 laat zich al voelen, we bevinden ons in de laatste dagen van de januari energie. Wat is de eerste maand van 2020 snel voorbij gegaan. Tijd lijkt te vliegen (meer daarover zie mijn recente artikel Tijd en de matrix).
Januari was een maand om uit te lijnen en echt binnen te stappen in de 2020 energie. Met al het ”moeten wennen’ van dien om helemaal gecentreerd en aanwezig te kunnen zijn in de 2020 energie en het nieuwe decennium.
Hoewel het voor velen als een onrustige, hobbelige maand ervaren is, misschien zelfs met griep verschijnselen (is opschoning) mede dankzij de eerste portalen, maansverduistering en conjunctie. Lijkt het enerzijds nu iets rustiger te voelen en anderzijds is er genoeg ‘onderhuids aan het borrelen’ wat zo weer kan leiden tot een nieuwe rollercoaster aan wijzigingen. Welkom in 2020, waar onderste stenen naar boven gehaald worden op een geheel nieuwe manier dan voorheen.

De energie van vernieuwing die ook innerlijk aandrang geeft tot vernieuwing was deze maand sterk voelbaar en zet mijns inziens ook in de energie van februari 2020 nog sterk door. Het is de brandstof die onze innerlijke motor op volle toeren laat draaien. En die koers uitzet voor komende maanden en jaren.

 

De energie van februari 2020 (2-22)

De energie van februari 2020 is uiteraard een vervolg op wat er in januari 2020 is aan gezet. We zijn nu stevig geland in de energie van 2020 (de 1-maand staat ook voor de basis) en nu gaan we maand-gewijs de verdieping van 2020 binnen treden.
De energie van februari resoneert op de 2-22 frequentie wat enerzijds diep gaat aantrillen in je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken, Oorspronkelijke Gevoelsstromen en anderzijds de kracht om op te rijzen in bewustzijn nog sterker aan zet.
Er kunnen vele oude emotievelden en gevoelswerelden aangetrild gaan worden en daarmee kunnen de menselijke gemoederen flink getriggerd worden en soms hoog oplopen.
Oeroude pijn- of gevoelstrauma lagen zullen het licht kunnen gaan zien. Maar daarnaast geldt dat ook voor oer oude oorspronkelijke krachtkwaliteiten die je Menselijk Meesterschap proces zullen dienen. Je zou best wel eens versteld van je Zelf kunnen gaan staan over de kracht die in jou aanwezig is en bewust(er) wordt.

Verschillen tussen emoties, gevoel en oorspronkelijk gevoel zullen door de loop van de maand heen belicht en doorleefd worden, zodat de verschillen steeds tastbaarder en meer bewust worden.
Je buik intuïtie zal aardig verstevigd worden en steeds krachtiger voelbaar. Er zal meer ruimte ontstaan in het buikgebied, waardoor hogere bewustzijnslagen steeds dieper binnen kunnen komen e inzichten, informatie, kennis va gevoel in het menselijk bewustzijn (buik intuïtie) haar plek meer in kan nemen. Daarnaast zal er door de opschoning meer ruimte ontstaan om echt met je bewustzijn aanwezig te kunnen zijn in je buikgebied en buikgevoel. Een fase verdieping van het ascensieproces en belichaming van je eigen bewustzijn in mens-zijn.
Ook zal er meer licht geschenen gaan worden op waar je nog (onbewust) identificeert met oude emoties of gevoelens, die je zicht, ervaring, denken en handelen beïnvloeden en in feite beperken.
Waar je nog geen zicht hebt op verschillen tussen emoties, gevoel of Oorspronkelijk Gevoel zal het best een rollercoaster van ervaringen kunnen opleveren. Om je steeds dieper bewust te maken en oude ballast op te ruimen. Dat kan best uitdagend zijn maar het brengt tevens enorme openingen met zich mee waar je in het vervolg van je groei veel aan zult hebben.

Het is mogelijk dat je door deze innerlijke processen ook dieper in opschoning komt van tweede chakra thematieken, zoals verbinding met buik intuïtie, gevoel, emoties, onbewuste lagen. Maar ook in thema’s rondom relaties, seksualiteit, innerlijk kind, jouw plek in de wereld, etc.

De 2-22 codering die besloten ligt in deze maand zal echter steeds opnieuw voor een voortstuwende kracht zorgen die ook je bewustzijn zal helpen oprijzen. Stilstaan is er eigenlijk niet meer bij en niet meer mogelijk.

 

Portalen van februari 2020

De energie van februari 2020 kent  drie ongekend krachtige Portalen die ook weer bewustzijnsshifts binnen gaan brengen en een zeer krachtige potentie in zich dragen die aansluitend zijn op de thematieken en energie van deze maand uiteraard. Het zijn het 02-02-2020 (2-2-22) portaal, het 20-02-2020 (2-2-22) portaal en het 22-02-2020 (22-2-22).
Portaal.

De eerste twee zullen een diep omkerende en wijzigende werking in bewustzijn (shifts) voortbrengen. De derde zal een diep balancerende werking hebben die ook bijdraagt aan integratie van alle wijzigingen, shift en veranderingen in bewustzijn in februari.

 

*Het 02-02-2020 portaal

Bevat tevens de codering van de 2-2-22 frequentie.
De energie van deze portaaldag brengt een diepe opening van buikgebied (tweede chakra) en gevoelswerelden, maar zet ook de Oorspronkelijke Gevoelsstroom weer aan, die gedurende deze maand steeds verder zal gaan doorwerken. Zowel in persoonlijke als collectieve velden en groei.
De Oorspronkelijke Gevoelsstroom is het onbevlekte Goddelijke Gevoelsbewustzijn wat onderdeel is van de Oorspronkelijke Mens.
Het zet de poort open naar groei om tot het gemanifesteerde Godsbewustzijn in de menselijke gevoelslagen te kunnen stromen. En zal zeker een spiegelende werking gaan brengen waar je verwond gevoel en gekleurde emoties beleefd en waar je deze al bevrijd of getransformeerd hebt. Zuiver voelen en ervaring wordt gestimuleerd. Evenals bewustwording waar je nog in emotionele programmering vast zit.

Tijdens de afstand activatie en transmissie van 02-02-2020 en tijdens de activatieworkshop van 02-02-2020 zal ik hier veel dieper op in gaan, zodat je dieper gaat voelen waar het in essentie om gaat (voor jou persoonlijk ook).

 

*Het 20-02-2020 portaal

Bevat tevens de codering van de 2-2-22 frequentie.
Dit portaal is een vervolg op voorgaande en zal je groei verhelderen die je deze maand al doorlopen hebt in de emotie- en gevoelsvelden. Spiegelingen van processen die nog volop werkzaam zijn, maar ook activatie van diepere lagen in deze thematieken, omdat er al een weg in vrij gemaakt is gedurende de maand.
Bekrachtigingen van reeds doorlopen groei en belichten van nieuwe lagen die zich openen in bewustzijn om aangekeken, doorvoeld of bewust te worden.

In de afstand activatie en transmissie van 20-02-2020 zal ik hier veel dieper op in gaan, zodat je dieper gaat voelen waar het in essentie om gaat (voor jou persoonlijk ook).

 

*Het 22-2-2020 portaal

Bevat tevens de codering van de 22-2-22 frequentie.
Hier zal ik op een later moment nog uitgebreid aandacht aan besteden. Maar dit Portaal zal een krachtige balancering in doorlopen en doorleefde processen deze maand aan zetten. En zal tevens een ongekend stuwende kracht binnen je eigen bewustzijn voelbaar gaan maken. De kracht om op te rijzen voorbij oude patronen, wonden, emoties en meer.

Ook op 22-2-2020 zal er nog een afstand activatie en transmissie volgen. Deze staat nog niet in de agenda, maar al wel in de planning.

 

Voor zoverre eerst de update over de energieën van het nu en komende maand. Ik zou zeggen: fasten your seatbelt for the ride of your life!
Ik wens ieder een prachtige, krachtige, transformerende en bewustmakende maand toe!!

 

© Willemien Timmer, 29-1-2020

 

Lees hier de uitgebreide versie van dit artikel!