De Kracht van verbinding met je Zelf

Deel 3: Oude patronen,  blinde vlekken, blokkades  & verstrengelingen van energie in verbinding met je Zelf (en de ander)

Mensen met wie je veel optrekt en waar je een sterke verbinding mee hebt raken als automatisch een soort van verweven met je energie. Des te meer je verbonden bent en met elkaar uitwisselt (op welk niveau dan ook) des te meer raken energieën gemixt en verstrengelt. Daarmee ontstaat enerzijds een bekrachtiging van elkaar Zijn, maar anderzijds kan ook dat weer nieuwe onderlinge onbewuste patronen met elkaar opbouwen.

Patronen voortkomend uit de positieve krachten van je Zelf in de verbinding met de ander, maar ook patronen vanuit de onbewuste persoonlijke stukken die aanwezig zijn bij degenen die de verbinding met elkaar aangaan. Ook hier wordt er weer een ‘speelveld’ gecreëerd waarbij je elkaars spiegel bent, en onbewust misschien elkaars overlevingspatronen in stand houdt. Of juist helpt bewust te maken. Dat hangt af van de aard van de verbinding met je zelf en de ander, het hangt af van de mate van bewustzijn die in ‘deelnemers aan het veld’ aanwezig is, het hangt af van de Hogere Ziels Bedoeling van de verbinding.

Elkaar bewust maken

Uiteindelijk is de diepste Bedoeling van elke verbinding om elkaar te helpen bewust te worden van het onbewuste. Maar dat is op Zielsniveau en velen van ons herinneren zich deze afspraken op dat niveau niet binnen het menselijke ikje. Omdat ons 3D menselijke ikje zo versluierd is geraakt en geïdentificeerd met de afgescheidenheid waardoor het grotere wezen wat wij in werkelijkheid zijn, vergeten is. En daarmee ook alle patronen van ballast, pijn, emotie, karma en noem maar op wat in de ‘rugzak van de Ziel’ is meegenomen om bewust te worden en te helen in dit aardse speelveld.

Wanneer we in een diepe verbinding met de ander zijn en onze energieën op energetisch niveau verstrengelt raken hangt het af van de vorm van de relatie die we met elkaar hebben, op welk niveau en vanuit welke chakra’s deze verbindingen aanwezig zijn in je eigen energie.

Heb je een liefdesrelatie, dan zijn deze verstrengelingen vaak zichtbaar op hartniveau. Je merkt dat je samen op één lijn zit, denkt aan hetzelfde op hetzelfde moment, voelt elkaar aan en vult elkaars zinnen aan. Dit zijn slechts enkele kenmerken van een gelijkwaardige verbinding waarin beide letterlijk op één golflengte zitten. Dat kan even zo goed ook in vriendschappelijke relaties voorkomen.

Maar tegelijkertijd is elke verbinding die je aangaat vaak niet slechts op een niveau. Heel vaak zitten er juist vanuit de onbewuste lagen veel onbewuste lagen, ballast en patronen die ook hun rol spelen in de verbinding met elkaar. Afhankelijk van welke patronen dat zijn, kun je deze verbindingen terugvinden op verschillende lagen van je energievelden en chakra’s.

Een relatie waarin patronen als macht, machteloosheid, onmacht, (subtiele) manipulatie bijvoorbeeld meespelen, zal krachtige verstrengelingen en koordverbindingen laten zien in de zonnevlecht (3-de chakra).

Een gezamenlijk patroon binnen verbindingen die gerelateerd is aan seksualiteit, lust, onderdrukking van emoties of gevoel, afhankelijkheden bijvoorbeeld zal zichtbaar en voelbaar kunnen zijn in het buikgebied (2-de chakra).

Een gezamenlijk patroon waarbij je aan elkaar gaat hangen onbewust, elkaar nodig hebt om je staande te houden en basisonveiligheid/ basisveiligheidsaspecten in zich draagt is verweven met het basischakra.
Zo kent elke relatie vaak meerdere verstrengelde energievelden en koordverbindingen die resoneren op bewuste en onbewuste lagen van ons zelf en van ons Zelf in verbinding met de ander.

Liefdesrelaties

Bij een liefdesrelatie is het vaak allereerst een hartverbinding die gelegd wordt. De zogeheten ‘verliefdheid’ en ‘roze bril’ die je zienswijzen kleurt op zo’n moment. Pas in een later stadium, als je dieper met elkaar in verbinding raakt gaan andere verstrengelingen van energie mee spelen. Des te dieper en langer de verbinding met elkaar aangegaan wordt, des te meer ontvouwen zich de onbewuste lagen en patronen die een rol mee gaan spelen. Energetische verstrengeling en verbinding van wonden, patronen en chakra’s gaat in werking. Waardoor je samen met elkaar een rollenpatroon op gaat bouwen, die kenmerkend is voor de verbinding met elkaar.

Afhankelijk van welke Ziels afspraken en Bedoeling daar in liggen, welke karmische leerlessen en patronen, vormt zich een gezamenlijk patroon, die enerzijds opbouwend, maar ook afbrekend kan zijn.
Vaak hoeven dergelijke patronen in opbouw nog helemaal niet ervaren te worden als beperkend of als stagnerend. Dat gebeurd echter vaak in de loop van de tijd wel, wanneer een patroon steeds dieper geworteld is geraakt.

Soms kan je je werkelijk verstrikt voelen in bepaalde opgebouwde patronen, terwijl tegelijkertijd het zicht ontbreekt op waar het dan exact zo knelt en waarom. Bepaalde cirkeltjes lijken onvermijdelijk, en al ga je deze op een gegeven moment misschien herkennen, de manier om er uit te stappen is nog een volgend punt.

De verbinding met je Zelf (in relatie tot de ander)

Daar waar we ook gedurende een verbinding met de ander steeds zo diep als mogelijk ook in verbinding met ons Zelf blijven, wordt het makkelijker om overzicht te houden. Of om ten minste op momenten dat een patroon gaat knellen, gaandeweg meer zicht te krijgen op wat er nu zo beperkend werkt.

Maar wat heel vaak gebeurd is dat wanneer we een verbinding met elkaar aangaan, we toch delen van ons Zelf min of meer aan de kant zetten of vergeten. Dat heeft alles te maken met de oude onbewuste patronen en pijnlagen die in ons nog aanwezig zijn en die de ander triggert.
Datgene waartoe je wellicht elkaar juist ontmoette, met de bedoeling tot groei.

Zoals eerder genoemd, in verbinding met elkaar dragen beide een karmische bepakking met zich mee, en bepaalde afspraken vanuit de Ziel om bepaalde patronen, pijnlagen, ballast en onbalans met elkaar uit te werken. Via gezamenlijke patronen, verstrengelingen van energie vanuit de verbinding met elkaar, vind dat een weg naar de vorm in het dagelijks leven.

Vanuit de kunst om telkens zo bewust mogelijk met je Zelf in verbinding te blijven, en steeds opnieuw van daaruit met die ander in verbinding te zijn, houdt je in zekere mate in een opener perspectief. Van waaruit je in je Zelf en met elkaar kan groeien. Van waaruit je juist weerspiegelt ziet in verbinding met de ander waar jij nog uit verbinding met je Zelf bent of gaat in het samenspel met de ander. Waar jouw blinde vlekken, pijnpunten en onbewuste patronen nog liggen en een rol spelen.

Kortom: het steeds opnieuw streven naar in verbinding blijven met je Zelf, in welke vorm van relaties dan ook, is en blijft het meest essentiële aspect in al jouw verbindingen met de buitenwereld. Het voedt namelijk je bewustzijn, in waar je staat en hoe je in een verbinding met de buitenwereld staat. Op deze wijze kun je duidelijker overzicht vanuit je hart en bewustzijn houden op wat er te leren en groeien is in elke vorm van verbinding die je aangaat.

Zelfreflectie

Een essentieel hulpmiddel daartoe is zelfreflectie. Door regelmatig bij je Zelf stil te staan, ter voelen waar je in of uit verbinding bent met je Zelf, te ‘luisteren’ naar wat er leeft in jouw bewustzijn en processen, biedt dat een stukje meer overzicht en inzicht in je Zelf. Daarmee leer je steeds bewuster zien wat van jou is en wat van een ander.
En ook dat is essentieel, want in vele verbindingen zijn we ook dat onderscheid en overzicht kwijt (geraakt). Juist door de verstrengelingen van energie en de oude patronen die met elkaar het ‘spel’ aangaan.

Dit is werkelijk een kunst op zich, om zonder oordeel wel het onderscheid te leren maken in jouw aandeel en dat van de ander, binnen de gezamenlijke patronen velden en verstrengelingen van energie. De enkele weg hier naartoe is een steeds dieper bewust zicht krijgen op wie jij bent en wat jouw patronen, aandelen en processen zijn. Want van daaruit kun je keer op keer innerlijk in je gevoelslagen onderzoeken waarom de ander je bijvoorbeeld raakt of triggert. Kun je steeds helderder gaan onderscheiden wat het patroon van de ander is, en wat dat zegt over jouw patronen. Nogmaals, we spiegelen elkaar (onbewust) doorlopend en door patronen van de ander steeds helderder te gaan zien, biedt dat een ingang om onze eigen blinde patronen te gaan leren zien. Dat biedt de handvaten voor verdere groei in je verbinding met je Zelf.

Oude patronen

Patronen van pijn, onmacht, afhankelijkheid, inkleuring, verwachtingen, excuses maken, de lat heel hoog leggen,  (zelf)oordeel, emoties, gebrek van welke aard dan ook, en noem maar op, zijn slechts enkele van de oneindige aantallen thema’s en patronen die we me elkaar juist uitwerken. Pijnstukken uit de familieverbindingen in jou, komen vaak in partner-weerspiegelingen en gezamenlijk opgebouwde patronen terug. Met de kans om deze stukken daarmee in je Zelf te kunnen gaan helen, samen, met elkaar. Want beide dragen dat gezamenlijk gecreëerde patronen veld wat deze thema’s naar voren kan halen. Vaak ook hebben beide dus dan ook daaruit wat te leren.

Wanneer seksualiteit mee speelt in een relatievorm en verbinding met elkaar worden weer heel andere thema’s aangeraakt wanneer daar nog onbewuste blokkades of pijnlagen op liggen. Patronen van afhankelijkheid, angst, macht en onmacht, schaamte, ont- of verkrachting, afsluiten van emoties door lust, en noem maar op zijn enkele van de vele thematieken die daar aan kleven. En veelal niet alleen van deze incarnatie, maar van verschillende levens. Er ligt een enorme ballast op deze thematiek en vele Zielen zijn hier gedurende vele levens in beschadigt. Dat is ook een van de redenen dat we elkaar en de verbinding met elkaar nodig hebben om zachtjes aan te leren groeien en helen in deze stukken. Alleen lukt dat vaak niet omdat er vele onbewuste muren omheen gebouwd zijn.

Werkend aan dergelijke thema’s wil echter niet per definitie zeggen dat je een op seksualiteit gebaseerde relatie met elkaar aan dient te gaan. Op vele lagen kunnen deze beschadigingen liggen in het energie veld, niet alleen in basis en tweede chakra. Ook op hartniveau kan vertrouwen aangetast zijn of de angst bestaan om je over te geven aan de verbinding met de ander. Dus vanuit verschillende verbindingen met anderen, ook los van een partner zouden aan dergelijke stukken gewerkt kunnen worden. Vertrouwen om je te openen, te spreken, je te uiten bijvoorbeeld zou juist in een vriendschappelijke relatie die veiligheid biedt juist tot ontwikkeling kunnen komen. Vanuit dat stuk heling wordt het weer makkelijker om deze openheid naar een partner ook te kunnen neerzetten. Zo kunnen beide samen weer verder groeien in dergelijke thematieken.

Het is heel vaak zo dat waar in eerste instantie de één een wond heeft, de ander de sleutelkwaliteit draagt om deze wond niet alleen te triggeren, maar ook om deze te helen. Niet zozeer dat de ander jou kan helen, maar deze kan wel de sleutel weerspiegelen, waardoor je hem in je Zelf zult kunnen vinden. En je Zelf kunt helen, waardoor de verbinding met je Zelf op die lagen (voorbij de wond) kan herstellen.

Maar ook het tegengestelde is mogelijk, dat beide dezelfde wond hebben maar tegenovergesteld ‘vluchtgedrag’ om uit de wond te blijven vertonen. Allemaal onbewust uiteraard. Maar het kan mateloos interessant zijn als dergelijke patronen meer zichtbaar worden. Ik verbaas me er keer op keer over hoe ingenieus ons systeem allerhande ‘vluchtroutes’ bedacht heeft om maar bij de oude patronen van het onbewuste weg te blijven. Maar ook hoeveel angst er in onze onbewuste lagen ligt om werkelijk een oude wond aan te kijken , laat staan te omarmen.

Het mooie is dan hoe ook de Ziel zich mengt in ons leven, ongeacht of we ons dat bewust zijn of niet, en de juiste personen, op de juiste momenten in ons leven laat binnen wandelen. Zodat we ons Zelf de gelegenheid schenken om ons te bevrijden van de oude onbewuste pijnlagen.

Hoe bewuster, hoe meer (in)zicht

Des te bewuster we zijn van ons hoger bewustzijn, en van daaruit steeds meer feeling en zicht krijgen op onze wonden, zullen we des te sneller gaan herkennen waarom ons bewustzijn bepaalde relaties en verbindingen aan trekt.
Daarom des te meer is de verbinding met je Zelf essentieel in alle lagen, verbindingen en groeiprocessen. Zonder verbinding met je Zelf is geen enkele groei of verandering mogelijk.

Elke vorm van relaties biedt ons nieuwe kansen op groei en zelf onderzoek, om dieper in verbinding met ons Ware Zelf te komen, voorbij de littekens en ballast die we op onbewust niveau dragen. Deze patronen kunnen, indien we ons daarop richten met de wens om te groeien, stap voor stap verder ontrafelen en meer zichtbaar worden. De ander is daarbij de spiegel voor onze onbewuste lagen en patronen. Maar tevens het ‘speelveld’ waarmee je vanuit de veiligheid van verbinding met elkaar kunt groeien. Ongeacht wat de aard van de relatie is.

Zelfs al voelt een relatie onveilig en bevat deze vele knelpunten, dan nog is het het persoonlijkheidsvlak (wat resoneert op de oude wonden en patronen) wat dat als niet veilig bestempelt. Niet veilig omdat het resoneert op de wonden die juist aan het licht willen komen, en op patronen die doorzien mogen gaan worden. Daar waar de groei ligt. Onze oude energie en persoonlijkheidslagen willen ons daar juist het liefste bij vandaan houden.

Vanuit je Ziel echter is er bewust gekozen voor de relatie van deze aard. Omdat deze persoon of personen juist op Zielsniveau wel de juiste sleutels dragen om jou ten diepste verder te helpen (en andersom). Ook biedt het gelegenheid oude karmische verbindingen te helen. Want in vele relaties die we aangaan liggen vele oude karmische ervaringen en of afspraken besloten die mee gaan stromen in de verbinding in het nu.

Je verbindingen onder de loep leggen

Het is bijzonder interessant al deze verbindingen in je Zelf aan nader onderzoek te onderwerpen. Omdat ze vaak zovele lagen, pijnpunten, blokkades, blinde vlekken en karmische patronen bevatten. Vele chakra’s met ’ elkaar laten verstrengelen waardoor we het op onbewust niveau ook heel moeilijk kunnen hebben om werkelijk van iemand of van een patroon los te komen, ook als het niet meer met elkaar resoneert. Door de verstrengelde energieën ligt daar altijd de nadruk van het onbewuste wat liever het ‘oude vertrouwde’ in stand houdt, of het nu ongelukkig maakt of beperkt, dat maakt niet uit. De angst voor vernieuwing kan groter zijn dan de kracht om los te komen uit de oude beperking.
Veel meer lagen dan we ons bewust zijn spelen een rol mee, in elke verbinding die we hebben met een ander.

Daarnaast worden nu met name de onbewuste patronen belicht, maar kunnen er tevens uiteraard ook heel veel mooie patronen, liefde, vriendschap, gelijkwaardigheid, bekrachtiging en noem maar op mee spelen. Dit zijn echter de eigenschappen die vaak niet beperkend maar juist versterkend werken, en nemen daarom in dit artikel even een minder uitgelichte rol aan.
Hier is dus ook nog heel veel meer over te zeggen dan in dit artikel benoemd wordt.

Verbindingen kunnen soms knap ingewikkeld zijn en patronen bijna ontrafelbaar lijken. Maar de Sleutel ligt echt in de verbinding met je Zelf!

Vanuit de verbinding met je Zelf schept dat meer (in)zicht op en oprechtere, zuiverder, gelijkwaardiger verbinding met de ander! Steeds meer gebaseerd op hartbewustzijn en gelijkwaardigheid, in plaats van resonerend op oude pijnlagen en onbewuste patronen.

© Willemien Timmer, 17-2-’15

Zie ook:

Inleiding: (Ook gepubliceerd op Nieuwetijdskind.com)

Deel 1: De verbinding met je Zelf

Deel 1: De verbinding met je Zelf

Deel 2: De Kracht van verbinding met je Zelf in relaties

Deel 3:  Oude patronen,  blinde vlekken, blokkades  & verstrengelingen van energie in verbinding met je Zelf (en de ander)

Deel 4: De kracht van verbinding met Zielsfamilie en hogere Bewustzijnsvormen

Deel 5: Nieuwe verbindingen en  relaties: een paradigma verschuiving