De energie op weg naar het 11-11-11 portaal en een dagelijks steuntje in de rug

In de maand november van dit jaar 2018 bewandelen we dagelijks ons pad binnen de 11-11 codering. Dat betekend dat we elke dag, bewust of onbewust, de 11-11 energie door al onze processen heen mee stroomt. De 11 van de maand november, in combi met de 11 die voortkomt uit 2018.

Elke dag draagt dus deze maand een extra krachtige transformatie aanzet met zich mee, om steeds dieper te ontwaken in ons eigen bewust Zijn.
Op weg naar het ultieme 11-11-11 Portaal, maar ook daarna. Zodat we niet alleen ‘toe leven’ naar dat bewustzijnsshift moment. Maar uiteraard gaat onze groei van daaruit, op een nieuw trillingsniveau, gewoon verder.
De 11-11 trilling deze maand ondersteund ons dus ook na het 11-11-11 Shift Portaal in de integratie van die nieuwe frequentie die we innerlijk en collectief gaan betreden. En zwengelt tegelijkertijd nieuwe groeiprocessen, transformatie, bewustwording in die nieuwe trilling aan.

Op deze wijze wordt de maand november nog even een heerlijke ‘klapper’ die enorme stuwing en groei brengt. Enorme vernieuwing en bewustwording. Wanneer we van daaruit de december maand gaan betreden, kunnen alle 12 wezenslagen van ons bewustzijn dieper doorlopen worden in de afronding van alles wat er innerlijk in jou dit jaar is gewijzigd, geheeld, bewust geworden en geïntegreerd. Zodat je optimaal van daaruit het nieuwe jaar 2019 straks kunt betreden met de energie en groeimogelijkheden die dat jaar brengt.

Wil je meer weten over het 11-11-11 Portaal en wat deze brengt?
Lees dan hier verder.
Wil je meer weten over de 11-11, 11-11-11 en 11-11-11 energie en wat deze brengen?
Lees dan hier verder.
Zie ook recente artikelen voor meer energetische updates van deze periode!

Geïnspireerde Handvatten voor komende maand

Bij deze voor de komende periode enkele geïnspireerde handvatten die betrekking hebben op de energieën van deze maand en met name ook op weg naar het 11-11-11 Portaal. Om zo bewust mogelijk dagelijks te kunnen afstemmen op de frequenties die aanwezig zijn, in je dagelijks menselijk leven.
Je kunt ze zien als affirmaties, of als bewust makende woorden. Maar ook als ingang naar frequentiegolven binnen je Zelf. (Meer daar over vind je hier).
Laat ze eens rustig binnen komen in je hart, gevoel. Ervaar wat het in je en met je doet, welke frequentie er in jouw bewustzijn voelbaar wordt, wat her-innert wil worden, waarmee je uitlijnt of in welke frequentie je zo binnenstapt in je eigen Bewustzijn.

Het gaat niet om de woorden, maar om de energie die er achter ligt!

6-11-2018: 6-11-11 energie

‘Elke transformatie die ik doorloop mag diep geworteld worden in mijn fysieke- en de aardse wereld. Ik ben de Schepper van mijn eigen realiteit’

7-11-2018: 7-11-11 energie en nieuwe maan

‘Dat het nieuwe (Oorspronkelijke) in mijn Zijn vanuit mijn diep scheppend vermogen geboren mag worden in mijn Zelf en op aarde’

8-11-2018: 8-11-11 en 8-111-8 energie

‘De Kosmische Balans brengt mij bij de oneindige stroming die in mijn Goddelijk Wezen aanwezig is en helpt mij elke resonantie die niet bij mijn Wezen hoort te herkennen en bevrijden’

9-11-2018: 9-11-11 energie

‘Dat wat mijn groei niet langer dient maar mij gebracht heeft waar ik nu Ben, laat ik los in Liefde en dankbaarheid. Van daaruit dient het mijn transformatie in het Nu’

10-11-2018: 10-11-11 energie en 1-11-11 energie

‘Ik stap de vernieuwing binnen inmijn Zelf en her-inner mijn ware uitlijning. Zo wordt vernieuwing keer op keer geboren in en vanuit mijn Zelf’

11-11-2018: 11-11-11 Portaal: Ultieme bewustzijnsshift

‘In overgave stap ik in mijn Meesterschap, hier en nu, op aarde en in elke wezenslaag die IK BEN’

12-11-2018: 12-11-11 energie

‘De vele paden die ik heb bewandeld, gecreëerd vanuit Bron, breng ik samen in het Licht van Verbinding’

13-11-2018: 13-11-11 energie

‘In mijn volledig Wezen realiseer ik mijn Zelf’

14-11-2018: 14-11-11 energie

‘Wanneer alle delen van mijn Zelf weer mee mogen stromen, ben ik ongelimiteerd Bron Zelf’

15-11-2018: 15-11-11 energie

‘Wanneer ik uitlijn met mijn scheppende vermogens en de poorten van vormgeving in materie, kan ik mijn leven en situatie her scheppen vanuit Meesterschap’

16-11-2018: 16-11-11 energie

‘In uitlijning met de aardse realiteit breng ik mijn Goddelijk Meesterschap in de wereld. Ik leef vanuit mijn innerlijke wijsheid, hart, Liefde en bewustzijn. En breng zo mijn Licht en bewustzijn in de wereld’

17-11-2018: 17-11-11 energie

‘In uitlijning met mijn scheppend vermogen kan ik in zachtheid en ontvankelijkheid voelen wat er geboren wenst te worden in mijn leven’

18-11-2018: 18-11-11 energie

‘In uitlijning met de Goddelijke Balans stem ik mij af op het samen brengen van polariteiten. Opdat afgescheidenheid tot Eenheid mag transformeren’

19-11-2018: 19-11-11 energie

‘In uitlijning op mijn persoonlijk initiatiepad van eeuwen, is het tijd voor vernieuwing en bevrijding van oude wegen van groei. Ik stap in het nieuwe en claim mijn Meesterschap’

20-11-2018: 20-11-11 energie

‘De Blauwdrukken van de Bron stromen ongehinderd door mijn bewuste Wezen, ook in wie ik ben als mens op aarde’

21-11-2018: 21-11-11 energie

‘In mijn persoonlijke transformatie pad en bewustzijnsgroei is de Blauwdruk van Eenheid mijn diepste richtlijn en bewuste focus’

22-11-2018: 22-11-11 energie (Portaal energie)

‘De transformerende kracht van deze tijd , die ook in mij is, is mijn oprijzende kracht om volledig in mijn Zijn geboren te worden’

23-11-2018: 23-11-11 energie en volle maan

‘De Blauwdruk van de Heilige Drie Eenheid in mijn Goddelijk Wezen mag krachtig verbinden met de aardse Drie Eenheid van man-vrouw-kind. Zo kan het gekwetste en diep onbewuste helen en kan mijn Goddelijk Wezen weer vrij stromen in mijn Zijn op aarde’

24-11-2018: 24-11-11 energie

‘De Blauwdruk van stevigheid, gronding en het neerzetten wie Ik Ben stroomt krachtig in mijn wezen’

25-11-2018: 25-11-11 energie

‘Ik ben uitgelijnd en afgestemd op de Blauwdruk van de elementen, de bouwstenen van mijn realiteit, waarin ik mijn Zijn vorm geef’

26-11-2018: 26-11-11 of 8-111-8  energie

‘In uitlijning op de Blauwdruk van de materiële wereld Ben ik niet van de wereld maar IN de wereld vanuit mijn eigen frequentie en bewustzijn’

27-11-2018: 27-11-11 energie

‘De Blauwdruk van mijn Scheppend Vermogen is binnen mijn Zijn aanwezig en binnen mijn bereik’

28-11-2018: 28-11-11 energie

‘In uitlijning op de Blauwdruk van Kosmische Oneindigheid her-inner ik de Oneindigheid van mijn Bron-wezen, in mijn hier en nu bewustzijn’

29-11-2018: 29-11-11 energie

‘Mijn persoonlijk initiatiepad is Heilig, want het is mijn unieke weg terug naar Thuis komen in mijn Zelf. Ik eer mijn Pad en ik eer mijn Zelf’

30-11-2018: 30-11-11 energie

‘De Heilige Drie Eenheid in mij, die de Poort is naar Bron in mij, mogen ten volle her-innert worden en deel zijn van wie Ik Ben. Ook op aarde in mijn mens-zijn. En mogen mijn gekwetste en gewonde delen helen’

Ik ben heel erg benieuwd wat deze geïnspireerde energieën, vorm gegeven in geïnspireerde woorden, voor iedereen mogen gaan brengen!

En ik wens iedereen een fantastische diep transformerende bewustzijnsgroei versnellende maand toe!

© Willemien Timmer, 6-11-2018 (6-11-11)