Zomerse bewustzijnsshifts van 2020

 

Energetische update over o.a. Portaal- en Poortdagen, Scheppingskracht, Vrouwelijke Blauwdrukken, vernieuwing,  bewustzijn, collectieve wijzigingen en de Leeuwenpoort

 

De energie van 1-7-2020 als ingang naar een krachtige shiftperiode

 

Vandaag betreden we de tweede helft van het jaar 2020. De energie van juli (en augustus) zijn elk jaar opnieuw mega krachtmaanden waarin heel veel nieuwe openingen, trillingsverhogingen, krachtige wijzigingen in persoonlijk- en collectief bewustzijn doorgevoerd gaan worden. En elk jaar opnieuw zijn deze wijzigingen diepgaand en hebben een impact op de rest van het jaar en ieders individuele (ziels) evolutie, maar ook collectief.

Maar zo bijzonder als 2020 tot nu toe al is, zal de zomer van dit jaar, krachtiger dan ooit worden en diepere lagen dan ooit aantrillen, blootleggen en omwoelen.

 

Belichaamd Bewustzijn

In de energie van dit jaar, 2020, wordt de essentie en achterliggende energie gebaseerd op het belichten van de tegenpolen dualiteit en Bronkracht (eenheid)  en de blauwdrukken van Bron steeds dieper aangetrilt, ook tot in de menselijke lagen. Waardoor de Oorspronkelijke Mens steeds dieper tot ontwaken komt in het menselijk dagbewustzijn  en lichaam(sbewustzijn).

Om de zuivere oorspronkelijke Bronkracht weer te kunnen herinneren en integreren dient de polarisatie en dualiteit belicht, doorleefd, getransformeerd te worden. Want dat schept nieuwe ruimte om de hogere Lichtkrachten echt toe te laten en een plek te geven.

Energetisch is dat al vele jaren gaande en sinds 2018 vinden deze groei en wijzigingen steeds dieper plaats in de menselijke lagen (fysiek, emotioneel, mentaal, in ego lagen  etc.).
Hoe dat precies werkt, waarom dat zo is en welke uitwerking en achtergronden dit heeft vind je terug in mijn boek Belichaamd Bewustzijn. Waarin de noodzaak van belichaming via gronding ook helder uiteen gezet wordt.

Wat niet gegrond wordt aan groei en of hoger bewustzijn, kan niet beklijven en kan niet belichaamd worden. Dat betekend dat je vatbaar blijft voor verdraaide energie, manipulatie van energie, illusies, matrix en dualiteit. Dat betekend ook dat je onbewustzijn, wonden en verdraaide energie afkomstig uit vele vallen in bewustzijn niet tot in de kern kunt oplossen en helen. En dat betekend dat je je Oorspronkelijk Bronbewustzijn niet zal kunnen leven in alle lagen van je wezen.

 

De energie van 1-7-2020

De energie van vandaag is als een poort die je binnen leidt in de energie van de tweede helft van 2020 en die start met twee immens krachtige maanden vol bewustzijnsshifts. Binnen enkele dagen zal ik hier veel meer informatie over gaan delen in (vervolg) artikelen. Het heeft nog even tijd nodig om alles uit te werken.

De energie van juli gaat over (het wekken, ervaren, her-inneren en integreren van) de eigen oorspronkelijke scheppingskracht. En de energie van vandaag is daarin de ingang en dragende kracht. Frequenties binnen je basischakra worden dieper aangetrilt om je draagvlak voor vernieuwing te vergroten en de openheid te scheppen om nieuwe energiedownloads en oorspronkelijk bewustzijn te kunnen ‘opvangen en verwerken’. Dit niet alleen energetisch, maar zal ook zeker fysiek voelbaar of merkbaar kunnen zijn, want de fysieke structuur is ook gekoppeld aan de basis.

Een stimulans van het basis- en het kruinchakra zal voelbaar kunnen worden. Deze worden in deze energie wanneer deze  dieper met elkaar uitgelijnd en op elkaar afgestemd wordt. Des te opener je basis chakra is, des te wijder kan ook je kruin zich openen. En beide worden met elkaar gebalanceerd. Dat kan voor wijzigingen zorgen in je hele lichaamshouding, hoe je in je lijf en in je vel zit.
Want een gebalanceerde uitlijning en verbinding van deze beide chakra’s zet je centrale energiekanaal verder open voor instroom van zowel kosmische als aarde energieën.

Wat daaruit ontstaat is letterlijk innerlijk een nieuwe basisafstemming die de komende twee maanden van groot belang is om alle shifts in bewustzijn en energetische (en fysieke) openingen en wijzigingen te kunnen opvangen.

 

Bij onbalans 

Effect van deze heruitlijning vandaag kan zijn dat wanneer je kruin verder geopend is dan je basis, dat dit nogal wat weerstand of ongemakken voelbaar kan maken.
Gebrek aan gronding en een (te) wijd geopend kruinchakra zorgt voor een grote onbalans die neigt tot vluchtgedrag en zweven. Veelal onbewust overigens. Dat leidt tot niet werkelijk verbinden met je menselijke zelf, lichaam en de 3D wereld waarin je je (ook) bevindt.

Deze onbalans kan aangeraakt worden in de energie van vandaag en dieper voelbaar worden terwijl de kosmische en aardse energie instroom en wijzigingen je naar een meer gebalanceerde uitlijning duwen. Dat kan innerlijk weerstand oproepen, want je kruin wordt dan vaak meer gesloten en je basis verder geopend om tot een balans te komen. Dit kan onprettig en onwennig aanvoelen want je komt dan dieper in je lichaam(sbewustzijn) terecht. Dat waarvoor je onbewust wenste te vluchten. Het kan even het gevoel geven of je minder kosmische verbinding ervaart of minder open staat, ineens de zwaarte en traagheid van de 3D dieper gaat voelen. Het is echter noodzakelijk om werkelijk voorbereid en echt in uitlijning te kunnen zijn.

Het kan ook zijn dat je gehele chakrasysteem en lichaam rechterop, meer in balans en gecentreerd op de middenas gaat staan. D.w.z. dat je je groter, uitgerekter, breder en meer aanwezig in lichaam en energie gaat voelen.
Daar waar stagnaties of onbalans aanwezig zijn kan dat soms even wat onprettiger of onwennig aanvoelen. Alsof je opgerekt wordt  maar er kan ook weerstand ervaren worden. In gevoel, maar ook in lichaamsgebieden als het fysieke lagen betreft.

 

Wees lief voor jezelf en sta stil bij het proces

De kunst is dan om er bij stil te staan. Een moment te voelen hoe jij er met je aandacht naartoe kan gaan, zodat je de energie helpt om makkelijker te stromen, om zich verder te openen. Daar waar je aandacht aan geeft  daarheen stroomt je energie en wordt het dus bekrachtigd. Het feit dat je er bewust bij stilstaat, tijd en ruimte aan jezelf of je lichaam geeft, helpt enorm in een vloeiender gaan stromen. Maakt bewuster en zal het proces vergemakkelijken en versoepelen.

Vandaag is in die zin dus een portaal of poortdag waardoor we een nieuwe fase van 2020 binnen zullen gaan die nog heel veel moois, krachtigs en wijzigend in petto heeft!
(Daarover dus later meer in komende artikelen).

Voor nu een prachtige, transformerende dag gewenst! Keep your head and heart up! We stappen vandaag een nieuwe rollercoaster in om steeds krachtiger op te (kunnen) gaan rijzen in oorspronkelijke (scheppende) kracht!!

 

© Willemien Timmer, 1-7-2020

 

Lees hier verder:

Deel 1: De energie van 1-7-2020 als ingang naar een krachtige shiftperiode

Deel 2: Poortdagen van juli en augustus 2020 – inleiding

Deel 3: De energie en Portaal- of Poortdagen van juli 2020

Deel 4: De energie en Portaal- of Poortdagen van augustus 2020

 

Activiteiten die inspringen op de krachtige bewustzijnsshifts in deze en komende maand vind je al terug in de activiteitenagenda. Deze kunnen je ondersteunen in je bewustwordingsprocessen en het ‘verstaan’ daarvan binnen jouw persoonlijk (menselijk) leven.